Søg:

11. juli, 2018

Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018

1.921 virksomheder gik konkurs i andet kvartal af 2018. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med andet kvartal 2017. Det samlede antallet konkurser er fortsat stigende, blandt andet drevet op af et stort antal konkurser i virksomheder uden økonomisk aktivitet.

I andet kvartal 2018 blev 1.921 virksomheder erklæret konkurs. Det er 49 procent flere end i andet kvartal 2017, hvor 1.292 virksomheder blev erklæret konkurs, jf. figur 1.
I et historisk perspektiv er det seneste konkurskvartal fortsat på et meget højt niveau. Dermed fortsætter en tendens, hvor antallet af konkurser har været stigende siden 1. kvartal 2016.

 

Figur 1. Udvikling i antal konkurser i hele landet, 2007K1-2018K2

Kilde: Danmarks Statistiks KONK9 – bearbejdet af eStatistik.

 

Det høje konkurstal siden starten af 2016 skyldes de såkaldte nulvirksomheder. 
Danmarks Statistik har derfor ændret opgørelsen af konkurser til at være opdelt i: 
1) Nulvirksomheder, der hverken har beskæftigelse eller omsætning over 1 million kroner. 
2) Aktive virksomheder, som er alle øvrige virksomheder.

 

De konkursramte virksomheder i andet kvartal 2018 havde en samlet omsætning i året inden konkursen på 3,5 milliarder kroner, heraf var omsætningen i nulvirksomhederne beskedne 57,5 millioner kroner, svarende til 1,7 procent af den samlede omsætning.

 

Færre konkurser i aktive virksomheder

Ud af de 1.921 registrerede konkurser i andet kvartal 2018 var blot 637 aktive virksomheder, hvilket svarer til en andel på 33 procent. Disse aktive virksomheder tegner sig som nævnt for ca. 98 procent af den samlede økonomiske aktivitet i konkursramte virksomheder.

 

Nulvirksomhedernes store betydning for det samlede konkurstal har været særligt højt fra første kvartal 2016 og frem til andet kvartal 2017. I finanskrisens første år udgjorde aktive virksomheder 60 procent af konkurserne. I 2016 og 2017 er denne andel faldet til omkring 40 procent og som nævnt 33 procent i andet kvartal 2018.

 

Da konkurserne blandt nulvirksomheder har relativt store kvartalsmæssige udsving og begrænset økonomisk betydning, er fokus i den efterfølgende analyse alene på de aktive virksomheder.

 

 

Figur 2. Udvikling i antal konkurser opgjort på virksomhedstype, 2009K1-2018K2

 

Kilde: Danmarks Statistiks KONK3 – bearbejdet af eStatistik.

  

Stor stigning i konkurser i Erhvervsservice og Bygge og anlæg
Det seneste års stigning i antallet af konkurser har ramt de fleste brancher.

 

Værst ser det ud i Erhvervsservice, hvor der er registeret 35 flere konkurser svarende til en stigning på 51 procent. Inden for Bygge og anlæg er der 33 flere konkurser, hvilket svarer til en stigning på 29 procent jf. tabel 1.

 

Med 145 konkurser er Bygge og anlæg den branche, der har det største antal konkurser blandt aktive virksomheder. Herefter følger Erhvervsservice med 104 konkurser mens Detailhandel har tredje flest konkurser.


Indenfor Detailhandel er der tale om en vækst i konkurstallet på 37 procent.


Hotel og restauration har en stigning i antal konkurser på 30 procent, hvilket svarer til 13 flere aktive virksomhedskonkurser ift. andet kvartal året før.


Kun Handel med biler og Engroshandel skiller sig positivt ud med pæne fald i konkurstallet ift. året før.

 

Tabel 1. Konkurser i aktive virksomheder opgjort på brancher, 2009K2-2017K2

 

Årets andet kvartal

Vækst 2017K2-2018K2

Vækst 2009K2-2018K2

 

2009

2017

2018

Absolut

I pct.

Absolut

I pct.

Alle brancher

868

542

638

96

18%

-230

-26%

Landbrug mv.

13

29

35

6

21%

22

169%

Industri mv.

91

43

51

8

19%

-40

-44%

Bygge og anlæg

185

112

145

33

29%

-40

-22%

Handel med biler

21

22

12

-10

-45%

-9

-43%

Engroshandel

79

53

35

-18

-34%

-44

-56%

Detailhandel

109

62

85

23

37%

-24

-22%

Transport

63

34

31

-3

-9%

-32

-51%

Hoteller og restauranter

52

44

57

13

30%

5

10%

Information og kommunikation

44

26

24

-2

-8%

-20

-45%

Finansiering, ejendomme mv.

55

13

18

5

38%

-37

-67%

Erhvervsservice

115

69

104

35

51%

-11

-10%

Sundhed, kultur, fritid mv.

41

35

41

6

17%

0

0%

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik – bearbejdet af eStatistik

 

Set over en længere periode, fra andet kvartal 2009 til andet kvartal 2018, er der færre konkurser i alle brancher som helhed med undtagelse af Landbrug mv. og Hoteller og restauranter. For Landbrug mv. er antallet af konkurser næsten tredoblet, mens der er tale om en mindre stigning i Hoteller og restaurationer.

 

Finansiering mv. Engroshandel, Transport, Information og kommunikation, industri samt Handel med biler står for de største relative fald i konkurser og har alle mere end 40 procent fald i antallet af konkurser. De største absolutte fald findes inden for Engroshandel med 44 færre konkurser mens der både i Bygge og anlæg og Industri er tale om et fald på 40 konkurser ift. andet kvartal 2009 hvor konkurstallet toppede for aktive konkurser.

 

Første halvår af 2017: Konkurstallet falder i størstedelen af kommunerne
I det første halve år af 2018 ligger antallet af konkurser i aktive virksomheder på 1.231, hvilket er en stigning på 180 konkurser i forhold til første halvår 2017, svarende til 17 procent. Konkursniveauet i årets første 6 måneder er dermed på vej mod niveauet i første halvår 2016. Tendensen er, at antallet af konkurser er faldende siden første halvår 2010, hvilket afbrydes af stigninger i konkurser i henholdsvis 2015 og 2016. Ifølge NYT 2017: 144 fra Danmarks Statistik kan den markante stigning i 2016 ”i et vist omfang forklares ved ’udskudte’ konkurser fra 2014 og 2015 pga. registreringsproblemer hos Skat”.[1] Udviklingen i første halvår 2018 tyder dog på, at den øgede økonomiske aktivitet i dansk økonomi også har medført flere konkurser.

 

Figur 4: Konkurser i aktive virksomheder i hele landet 2009H1-2018H1

Kommuner

Antallet af konkurser stiger i mere end halvdelen af landets kommuner. 53 kommuner har flere konkurser i første halvår 2018 end første halvår 2017, mens 12 kommuner har et uændret antal.

 

De resterende 33 kommuner har haft et fald i konkurser, men her er der generelt tale om små fald. I de 33 kommuner er det samlede konkursfald på 83 aktive virksomheder. Langt hovedparten af de jyske kommuner har haft en stigning i antallet af konkurser.

 

Figur 5. Konkursudvikling i første halvår 2016 til første halvår 2017, alle kommuner

Kilde: Specialkørsel på Danmarks Statistiks Konkursstatistik – bearbejdet af eStatistik

 

[1] http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=22965

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

12. november, 2018

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

12. november, 2018

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

Industrien ansætter flere og flere – og det er guld værd for dansk økonomi

05. oktober, 2018

Industrien ansætter flere og flere – og det er guld værd for dansk økonomi

Bygge og anlæg: IVS'erne booster iværksættertal - og konkurser

04. oktober, 2018

Bygge og anlæg: IVS'erne booster iværksættertal - og konkurser

Iværksættere bag jobrekord i it-sektor

11. september, 2018

Iværksættere bag jobrekord i it-sektor