Søg:

Find brancher

Søg efter branchenavne eller branchekoder i DB07, og få adgang til vores detaljerede brancheanalyser af samtlige af de danske brancher. Brancheanalysen giver et overblik over branchen i Danmark, udviklingen af salg, eksport, jobs og gennemsnitlige lønsum. Du får adgang til de nyeste og største virksomheder, samt revisorinddelingen indenfor branchen. Hvis du har adgang til vores værktøjer, har du mulighed for at downloade alle branchens virksomheder til excel, indenfor din region eller på landsplan.

 • store

  Branchen

  Få en beskrivelse af branchen, samt størrelse, branchegruppering og lignende brancher.

 • poll

  Nøgletal

  Undersøg nøgletal indenfor salg, eksport, antal job og gennemsnitlig lønsum i branchen.

 • bubble_chart

  Revisorer

  Oversigt over hvilke revisorer der har flest virksomheder indenfor branchen.

 • location_city

  Specialisering

  Se hvilke kommuner og regioner der specialiserer sig indenfor den pågældende branche.

 • file_download

  Virksomhedsliste

  Med adgang til eStatistiks værktøjer har du mulighed for at hente alle virksomhederne i branchen til excel.

Alle Brancheanalyser

Landbrug og gartneri

011100: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011200: Dyrkning af ris 011300: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 011400: Dyrkning af sukkerrør 011500: Dyrkning af tobak 011600: Dyrkning af tekstilplanter 011900: Dyrkning af andre etårige afgrøder 012100: Dyrkning af druer 012200: Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter 012300: Dyrkning af citrusfrugter 012400: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 012500: Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 012600: Dyrkning af olieholdige frugter 012700: Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 012800: Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter 012900: Dyrkning af andre flerårige afgrøder 013000: Planteformering 014100: Avl af malkekvæg 014200: Avl af andet kvæg og bøfler 014300: Avl af heste og dyr af hestefamilien 014400: Avl af kameler og dyr af kamelfamilien 014500: Avl af får og geder 014610: Avl af smågrise 014620: Produktion af slagtesvin 014700: Fjerkræavl 014910: Kenneler 014920: Avl af pelsdyr mv. 015000: Blandet drift 016100: Serviceydelser i forbindelse med planteavl 016200: Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 016300: Forarbejdning af afgrøder efter høst 016400: Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd 017000: Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed

Skovbrug

021000: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 022000: Skovning 023000: Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer 024000: Serviceydelser til skovbrug

Fiskeri

031100: Havfiskeri 031200: Ferskvandsfiskeri 032100: Havbrug 032200: Ferskvandsbrug

Indvinding af grus og sten

051000: Indvinding af stenkul 052000: Indvinding af brunkul

Indvinding af olie og gas

061000: Indvinding af råolie 062000: Indvinding af naturgas

Indvinding af grus og sten

071000: Brydning af jernmalm 072100: Brydning af uran- og thoriummalme 072900: Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 081100: Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 081200: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin 089100: Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 089200: Indvinding og agglomerering af tørv 089300: Saltindvinding 089900: Anden råstofindvinding i.a.n.

Service til råstofindvinding

091000: Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 099000: Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding

Slagterier

101110: Forarbejdning af svinekød 101190: Forarbejdning af andet kød 101200: Forarbejdning og konservering af fjerkrækød 101300: Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

Fiskeindustri

102010: Fremstilling af fiskemel 102020: Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel

Anden fødevareindustri

103100: Forarbejdning og konservering af kartofler 103200: Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 103900: Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 104100: Fremstilling af olier og fedtstoffer 104200: Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

Mejerier

105100: Mejerier samt ostefremstilling 105200: Fremstilling af konsumis

Bagerier, brødfabrikker mv.

106100: Fremstilling af mølleriprodukter 106200: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 107110: Industriel fremstilling af brød: kager mv. 107120: Fremstilling af friske bageriprodukter 107200: Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv. 107300: Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

Anden fødevareindustri

108100: Fremstilling af sukker 108200: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 108300: Forarbejdning af te og kaffe 108400: Fremstilling af smagspræparater og krydderier 108500: Fremstilling af færdigretter 108600: Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 108900: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 109100: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 109200: Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

Drikkevareindustri

110100: Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 110200: Fremstilling af vin af druer 110300: Fremstilling af cider og anden frugtvin 110400: Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 110500: Fremstilling af øl 110600: Fremstilling af malt 110700: Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

Tobaksindustri

120000: Fremstilling af tobaksprodukter

Tekstilindustri

131000: Forbehandling og spinding af tekstilfibre 132000: Vævning af tekstiler 133000: Efterbehandling af tekstiler 139100: Fremstilling af trikotagestoffer 139210: Fremstilling af boligtekstiler 139220: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler 139300: Fremstilling af tæpper 139400: Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer 139500: Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler 139600: Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 139900: Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

Beklædningsindustri

141100: Fremstilling af beklædningsartikler af læder 141200: Fremstilling af arbejdsbeklædning 141300: Fremstilling af anden yderbeklædning 141400: Fremstilling af underbeklædning 141900: Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 142000: Fremstilling af varer af pelsskind 143100: Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 143900: Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

Læder- og fodtøjsindustri

151100: Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind 151200: Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 152000: Fremstilling af fodtøj

Træindustri

161000: Udsavning og høvling af træ 162100: Fremstilling af finerplader og træbaserede plader 162200: Fremstilling af sammensatte parketstave 162300: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 162400: Fremstilling af træemballage 162900: Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

Papirindustri

171100: Fremstilling af papirmasse 171200: Fremstilling af papir og pap 172100: Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap 172200: Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap 172300: Fremstilling af kontorartikler af papir 172400: Fremstilling af tapet 172900: Fremstilling af andre papir- og papvarer

Trykkerier mv.

181100: Trykning af dagblade 181200: Anden trykning 181300: Prepress- og premedia-arbejde 181400: Bogbinding og lignende serviceydelser 182000: Reproduktion af indspillede medier

Olieraffinaderier mv.

191000: Fremstilling af koks mv. 192000: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter

Fremst. af basiskemikalier

201100: Fremstilling af industrigasser 201200: Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 201300: Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 201400: Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 201500: Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 201600: Fremstilling af plast i ubearbejdet form 201700: Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form 202000: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

Fremst. af maling og sæbe mv.

203000: Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer 204100: Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler 204200: Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 205100: Fremstilling af sprængstoffer 205200: Fremstilling af lim 205300: Fremstilling af æteriske olier 205900: Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 206000: Fremstilling af kemofibre

Medicinalindustri

211000: Fremstilling af farmaceutiske råvarer 212000: Fremstilling af farmaceutiske præparater

Plast- og gummiindustri

221100: Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk 221900: Fremstilling af andre gummiprodukter 222100: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 222200: Fremstilling af plastemballage 222300: Fremstilling af bygningsartikler af plast 222900: Fremstilling af andre plastprodukter

Glasindustri og keramisk industri

231100: Fremstilling af planglas 231200: Formning og forarbejdning af planglas 231300: Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 231400: Fremstilling af glasfiber 231900: Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 232000: Fremstilling af ildfaste produkter

Betonindustri og teglværker

233100: Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 233200: Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler

Glasindustri og keramisk industri

234100: Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 234200: Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 234300: Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 234400: Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 234900: Fremstilling af andre keramiske produkter

Betonindustri og teglværker

235100: Fremstilling af cement 235200: Fremstilling af kalk og gips 236100: Fremstilling af byggematerialer af beton 236200: Fremstilling af byggematerialer af gips 236300: Fremstilling af færdigblandet beton 236400: Fremstilling af mørtel 236500: Fremstilling af fibercement 236900: Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 237000: Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 239100: Fremstilling af slibemidler 239910: Fremstilling af asfalt og tagpap 239990: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

Fremst. af metal

241000: Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 242000: Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 243100: Fremstilling af stænger ved koldtrækning 243200: Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 243300: Koldbehandling 243400: Fremstilling af tråd ved koldtrækning 244100: Fremstilling af ædelmetaller 244200: Fremstilling af aluminium 244300: Fremstilling af bly, zink og tin 244400: Fremstilling af kobber 244500: Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller 244600: Oparbejdning af nukleart brændsel 245100: Støbning af jernprodukter 245200: Støbning af stålprodukter 245300: Støbning af letmetalprodukter 245400: Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

Metalvareindustri

251100: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 251200: Fremstilling af døre og vinduer af metal 252100: Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 252900: Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 253000: Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 254000: Fremstilling af våben og ammunition 255000: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi 256100: Overfladebehandling af metal 256200: Maskinforarbejdning 257100: Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 257200: Fremstilling af låse og hængsler 257300: Fremstilling af håndværktøj 259100: Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 259200: Fremstilling af letmetalemballage 259300: Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre 259400: Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker 259900: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.

Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv.

261100: Fremstilling af elektroniske komponenter og plader 261200: Fremstilling af printplader o.l. 262000: Fremstilling af computere og ydre enheder 263000: Fremstilling af kommunikationsudstyr 264000: Fremstilling af elektronik til husholdninger

Fremst. af andet elektronisk udstyr

265100: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 265200: Fremstilling af ure 266010: Fremstilling af høreapparater og dele hertil 266090: Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr 267000: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 268000: Fremstilling af magnetiske og optiske media

Fremst. af elektriske motorer mv.

271100: Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere 271200: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 272000: Fremstilling af batterier og akkumulatorer

Fremst. af ledninger og kabler

273100: Fremstilling af lyslederkabler 273200: Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 273300: Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv.

274000: Fremstilling af elektriske belysningsartikler 275100: Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 275200: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater 279000: Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Fremst. af motorer, vindmøller og pumper

281110: Fremstilling af vindmøller og dele hertil 281190: Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 281200: Fremstilling af hydraulisk udstyr 281300: Fremstilling af andre pumper og kompressorer 281400: Fremstilling af andre haner og ventiler 281500: Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer

Fremst. af andre maskiner

282100: Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater 282200: Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 282300: Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) 282400: Fremstilling af motordrevet håndværktøj 282500: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 282900: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 283000: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 284100: Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner 284900: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 289100: Fremstilling af maskiner til metallurgi 289200: Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 289300: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 289400: Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder 289500: Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap 289600: Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi 289900: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil

291000: Fremstilling af motorkøretøjer 292000: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne 293100: Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer 293200: Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer

Fremst. af skibe og andre transportmidler

301100: Bygning af skibe og flydende materiel 301200: Bygning af både til fritid og sport 302000: Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje 303000: Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. 304000: Fremstilling af militære kampkøretøjer 309100: Fremstilling af motorcykler 309200: Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 309900: Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.

Møbelindustri

310100: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 310200: Fremstilling af køkkenmøbler 310300: Fremstilling af madrasser 310900: Fremstilling af andre møbler

Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed

321100: Prægning af mønter 321200: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 321300: Fremstilling af bijouteri og lignende varer 322000: Fremstilling af musikinstrumenter 323000: Fremstilling af sportsudstyr 324000: Fremstilling af spil og legetøj

Fremst. af medicinske instrumenter mv.

325000: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil

Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed

329100: Fremstilling af koste og børster 329900: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

Reparation og installation af maskiner og udstyr

331100: Reparation af jern- og metalvarer 331200: Reparation af maskiner 331300: Reparation af elektronisk og optisk udstyr 331400: Reparation af elektrisk udstyr 331500: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 331600: Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer 331700: Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler 331900: Reparation af andet udstyr 332000: Installation af industrimaskiner og -udstyr

Elforsyning

351100: Produktion af elektricitet 351200: Transmission af elektricitet 351300: Distribution af elektricitet 351400: Handel med elektricitet

Gasforsyning

352100: Fremstilling af gas 352200: Distribution af gas 352300: Handel med gas gennem rørledninger

Varmeforsyning

353000: Varmeforsyning

Vandforsyning

360000: Vandforsyning

Kloak- og rensningsanlæg

370000: Opsamling og behandling af spildevand

Renovation og genbrug

381100: Indsamling af ikke-farligt affald 381200: Indsamling af farligt affald 382110: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 382120: Bortskaffelse af affald med energiproduktion 382200: Behandling og bortskaffelse af farligt affald 383100: Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. 383200: Genbrug af sorterede materialer

Rensning af jord og grundvand

390000: Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

Byggeentreprenører

411000: Gennemførelse af byggeprojekter 412000: Opførelse af bygninger

Anlægsentreprenører

421000: Anlæg af veje og jernbaner (2008 - 2012) 421100: Anlæg af veje og motorveje 421200: Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner 421300: Anlæg af broer og tunneller 422000: Anlæg af ledningsnet (2008 - 2012) 422100: Anlæg af ledningsnet til væsker 422200: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation 429000: Anden anlægsvirksomhed (2008 - 2012) 429100: Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger 429900: Anden anlægsvirksomhed i.a.n.

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde

431100: Nedrivning 431200: Forberedende byggepladsarbejder 431300: Funderingsundersøgelser

Bygningsinstallation

432100: El-installation 432200: VVS- og blikkenslagerforretninger 432900: Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Bygningsfærdiggørelse

433100: Stukkatørvirksomhed 433200: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 433300: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 433410: Malerforretninger 433420: Glarmestervirksomhed 433900: Anden bygningsfærdiggørelse

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde

439100: Tagdækningsvirksomhed 439910: Murere 439990: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Bilhandel

451110: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 451120: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 451910: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 451920: Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.

Bilværksteder mv.

452010: Autoreparationsværksteder mv. 452020: Karosseriværksteder og autolakererier 452030: Undervognsbehandling 452040: Dækservice 453100: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 453200: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 454000: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil

Agenturhandel

461100: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 461200: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 461300: Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 461400: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 461500: Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 461600: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 461710: Fiskeauktioner 461790: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 461800: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 461900: Agenturhandel med blandet sortiment

Engrosh. med korn og foderstof

462100: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 462200: Engroshandel med blomster og planter 462300: Engroshandel med levende dyr 462400: Engroshandel med huder, skind og læder

Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer

463100: Engroshandel med frugt og grøntsager 463200: Engroshandel med kød og kødprodukter 463300: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 463410: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 463420: Engroshandel med vin og spiritus 463500: Engroshandel med tobaksvarer 463600: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 463700: Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 463810: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 463890: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 463900: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer

Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr

464100: Engroshandel med tekstiler 464210: Engroshandel med beklædning 464220: Engroshandel med fodtøj 464310: Engroshandel med hårde hvidevarer 464320: Engroshandel med radio og tv mv. 464330: Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. 464340: Engroshandel med fotografiske og optiske artikler 464350: Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 464410: Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 464420: Engroshandel med rengøringsmidler 464500: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 464610: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 464620: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 464700: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 464800: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 464910: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 464920: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 464930: Engroshandel med kufferter og lædervarer 464990: Engroshandel med andre husholdningsartikler

Engrosh. med it-udstyr

465100: Engroshandel med computere, ydre enheder og software 465210: Engroshandel med elektronisk udstyr 465220: Engroshandel med telekommunikationsudstyr

Engrosh. med andre maskiner

466100: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 466200: Engroshandel med værktøjsmaskiner 466300: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 466400: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 466500: Engroshandel med kontormøbler 466600: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 466900: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Anden engroshandel

467100: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 467200: Engroshandel med metaller og metalmalme 467310: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 467320: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 467400: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 467500: Engroshandel med kemiske produkter 467600: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 467700: Engroshandel med affaldsprodukter 469000: Ikke-specialiseret engroshandel

Supermarkeder og varehuse mv.

471110: Købmænd og døgnkiosker 471120: Supermarkeder 471130: Discountforretninger 471900: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger

Specialbutikker med fødevarer

472100: Frugt- og grøntforretninger 472200: Slagter- og viktualieforretninger 472300: Fiskeforretninger 472400: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 472500: Detailhandel med drikkevarer 472600: Tobaksforretninger 472900: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

Tankstationer

473000: Servicestationer

Detailh. med forbrugerelektronik

474100: Detailhandel med computere, ydre enheder og software 474200: Detailhandel med telekommunikationsudstyr 474300: Radio- og tv-forretninger

Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

475100: Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 475210: Farve- og tapetforretninger 475220: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 475300: Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 475400: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 475910: Møbelforretninger 475920: Boligtekstilforretninger 475930: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 475940: Forhandlere af musikinstrumenter 475990: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.

Detailh. med kultur- og fritidsprodukter

476100: Detailhandel med bøger 476200: Detailhandel med aviser og papirvarer 476300: Detailhandel med musik- og videooptagelser 476410: Forhandlere af sports- og campingudstyr 476420: Cykel- og knallertforretninger 476430: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 476500: Detailhandel med spil og legetøj

Detailh. med beklædning og fodtøj

477110: Tøjforretninger 477120: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 477210: Skotøjsforretninger 477220: Lædervareforretninger

Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

477300: Apoteker 477400: Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 477500: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 477610: Blomsterforretninger 477620: Planteforhandlere og havecentre 477630: Dyrehandel 477700: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 477810: Optikere 477820: Fotoforretninger 477830: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 477840: Kunsthandel og gallerivirksomhed 477890: Detailhandel med andre varer i.a.n. 477900: Detailhandel med brugte varer i forretninger

Internethandel, postordre mv.

478100: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder 478200: Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 478900: Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder 479110: Detailhandel fra postordreforretninger 479111: Detailhandel med dagligvarer via internet 479112: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet 479113: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 479114: Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet 479115: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 479116: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 479117: Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 479119: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 479120: Detailhandel via Internettet med digitale produkter 479900: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Regional- og fjerntog

491000: Passagertransport med regional- eller fjerntog 492000: Godstransport med tog

Lokaltog, bus og taxi mv.

493110: Rutebuskørsel, by- og nærtrafik 493120: S-togstrafik, metro og andre nærbaner 493200: Taxikørsel 493910: Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser 493920: Turistkørsel og anden landpassagertransport

Fragtvognmænd og rørtransport

494100: Vejgodstransport 494200: Flytteforretninger 495000: Rørtransport

Skibsfart

501000: Sø- og kysttransport af passagerer 502000: Sø- og kysttransport af gods 503000: Transport af passagerer ad indre vandveje 504000: Transport af gods ad indre vandveje

Luftfart

511010: Ruteflyvning 511020: Charter- og taxiflyvning 512100: Lufttransport af gods 512200: Rumfart

Hjælpevirksomhed til transport

521000: Oplagrings- og pakhusvirksomhed 522110: Stationer, godsterminaler mv. 522120: Parkering og vejhjælp mv. 522130: Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler 522210: Erhvervshavne 522220: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 522300: Serviceydelser i forbindelse med luftfart 522400: Godshåndtering 522910: Skibsmæglere 522920: Speditører 522990: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport

Post og kurertjeneste

531000: Posttjenester omfattet af forsyningspligten 532000: Andre post- og kurertjenester

Hoteller mv.

551010: Hoteller 551020: Konferencecentre og kursusejendomme 552000: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 553000: Campingpladser 559000: Andre overnatningsfaciliteter

Restauranter

561010: Restauranter 561020: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 562100: Event catering 562900: Anden restaurationsvirksomhed 563000: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Forlag

581100: Udgivelse af bøger 581200: Udgivelse af telefonbøger og adresselister 581300: Udgivelse af aviser og dagblade 581410: Udgivelse af ugeblade og magasiner 581420: Udgivelse af distrikts- og annonceblade 581900: Anden udgivervirksomhed

Udgivelse af computerspil og anden software

582100: Udgivelse af computerspil 582900: Anden udgivelse af software

Produktion af film, tv og musik mv.

591110: Produktion af film og videofilm 591120: Produktion af tv-programmer 591200: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 591300: Distribution af film, video- og tv-programmer 591400: Biografer 592000: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik

Radio- og tv-stationer

601000: Radiovirksomhed 602000: Tv-virksomhed

Telekommunikation

611000: Fastnetbaseret telekommunikation 612000: Trådløs telekommunikation 613000: Satellitbaseret telekommunikation 619000: Anden telekommunikation

It-konsulenter mv.

620100: Computerprogrammering 620200: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 620300: Computer facility management 620900: Anden it-servicevirksomhed

Informationstjenester

631100: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 631200: Webportaler 639100: Pressebureauer 639900: Andre informationstjenester i.a.n.

Pengeinstitutter

641100: Centralbanker 641900: Banker, sparekasser og andelskasser

Kreditforeninger mv.

642010: Finansielle holdingselskaber 642020: Ikke-finansielle holdingselskaber 642030: Gennemløbsholdingselskaber 643010: Investeringsforeninger 643020: Pengemarkedsforeninger 643030: Investeringsselskaber 643040: Ventureselskaber og kapitalfonde 649100: Finansiel leasing 649210: Realkreditinstitutter 649220: Andre kreditinstitutter 649230: Andre kreditselskaber 649240: FVC-selskaber 649900: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Forsikring og pension

651100: Livsforsikring 651200: Anden forsikring 652000: Genforsikring 653010: Pensionskasser 653020: Anden pensionsforsikring

Finansiel service

661100: Forvaltning af kapitalmarkeder 661200: Værdipapir- og varemægling 661900: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 662100: Risiko- og skadesvurdering 662200: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 662900: Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring 663000: Formueforvaltning

Ejendomsmæglere mv.

681000: Køb og salg af egen fast ejendom

Boligudlejning

682010: Almennyttige boligselskaber 682020: Private andelsboligforeninger 682030: Anden udlejning af boliger

Udlejning af erhvervsejendomme

682040: Udlejning af erhvervsejendomme

Ejendomsmæglere mv.

683110: Ejendomsmæglere mv. 683120: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 683210: Administration af fast ejendom på kontraktbasis 683220: Ejerforeninger

Advokatvirksomhed

691000: Juridisk bistand

Revision og bogføring

692000: Bogføring og revision: skatterådgivning

Virksomhedskonsulenter

701010: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 701020: Finansielle hovedsæders virksomhed 702100: Public relations og kommunikation 702200: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Arkitekter og rådgivende ingeniører

711100: Arkitektvirksomhed 711210: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 711220: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 711230: Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 711240: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 711290: Anden teknisk rådgivning 712010: Kontrol af levnedsmidler 712020: Teknisk afprøvning og kontrol 712090: Anden måling og teknisk analyse

Forskning og udvikling

721100: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 721900: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 722000: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Reklame- og analysebureauer

731110: Reklamebureauer 731190: Anden reklamevirksomhed 731200: Reklameplads i medier 732000: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Anden videnservice

741010: Industriel design og produktdesign 741020: Kommunikationsdesign og grafisk design 741030: Indretningsarkitekter og rumdesign 742000: Fotografisk virksomhed 743000: Oversættelse og tolkning 749010: Landbrugskonsulenter 749090: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Dyrlæger

750000: Dyrlæger

Udlejning og leasing af materiel

771100: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 771200: Udlejning og leasing af lastbiler 772100: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 772200: Udlejning af videobånd og videodisks 772900: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 773100: Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 773200: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 773300: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 773400: Udlejning og leasing af skibe og både 773500: Udlejning og leasing af luftfartøjer 773900: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 774000: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker

Arbejdsformidling og vikarbureauer

781000: Arbejdsformidlingskontorer 782000: Vikarbureauer 783000: Anden personaleformidling

Rejsebureauer

791100: Rejsebureauer 791200: Rejsearrangører 799000: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed

Vagt og sikkerhedstjeneste

801000: Private vagt- og sikkerhedstjenester 802000: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 803000: Overvågning

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere

811000: Kombinerede serviceydelser 812100: Almindelig rengøring i bygninger 812210: Vinduespolering 812220: Skorstensfejning 812290: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 812900: Andre rengøringsydelser 813000: Landskabspleje

Anden operationel service

821100: Kombinerede administrationsserviceydelser 821900: Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 822000: Call centres virksomhed 823000: Organisering af kongresser, messer og udstillinger 829100: Inkassovirksomhed og kreditoplysning 829200: Pakkerier 829900: Anden forretningsservice i.a.n.

Offentlig administration

841100: Generelle offentlige tjenester 841200: Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring 841300: Administration af og bidrag til erhvervsfremme

Forsvar, politi og retsvæsen mv.

842100: Udenrigsanliggender 842200: Forsvar 842300: Domstole og fængselsvæsen 842400: Politi 842500: Brandvæsen

Offentlig administration

843000: Lovpligtig socialsikring mv.

Grundskoler

851000: Førskoleundervisning 852010: Folkeskoler o.lign. 852020: Specialskoler for handicappede

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

853110: Ungdoms- og efterskoler 853120: Gymnasier, studenter- og HF-kurser 853200: Tekniske skoler og fagskoler

Videregående uddannelsesinstitutioner

854100: Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau 854200: Videregående uddannelser på universitetsniveau

Voksenundervisning mv.

855100: Undervisning inden for sport og fritid 855200: Undervisning i kulturelle discipliner 855300: Køreskoler 855900: Anden undervisning i.a.n. 856000: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning

Hospitaler

861000: Hospitaler

Læger, tandlæger mv.

862100: Alment praktiserende læger 862200: Praktiserende speciallæger 862300: Praktiserende tandlæger 869010: Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 869020: Fysio- og ergoterapeuter 869030: Psykologisk rådgivning 869040: Kiropraktorer 869090: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Plejehjem mv.

871010: Plejehjem 871020: Institutionsophold med sygepleje i.a.n. 872010: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 872020: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede 873010: Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap 873020: Beskyttede boliger o.l. 879010: Døgninstitutioner for børn og unge 879020: Familiepleje 879090: Andre former for institutionsophold

Daginstitutioner og dagcentre mv.

881010: Hjemmehjælp 881020: Dagcentre mv. 881030: Revalideringsinstitutioner 889110: Dagplejemødre 889120: Vuggestuer 889130: Børnehaver 889140: Skolefritidsordninger og fritidshjem 889150: Aldersintegrerede institutioner 889160: Fritids- og ungdomsklubber 889910: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 889920: Flygtninge- og asylcentre 889990: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

Teater, musik og kunst

900110: Teater- og koncertvirksomhed 900120: Selvstændigt udøvende scenekunstnere 900200: Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 900300: Kunstnerisk skaben 900400: Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

Biblioteker, museer mv.

910110: Biblioteker 910120: Arkiver 910200: Museer 910300: Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner 910400: Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater

Lotteri og andet spil

920000: Lotteri- og anden spillevirksomhed

Sport

931100: Drift af sportsanlæg 931200: Sportsklubber 931300: Fitnesscentre 931900: Andre sportsaktiviteter

Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter

932100: Forlystelsesparker o.l. 932910: Lystbådehavne 932990: Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

Organisationer og foreninger

941100: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 941200: Faglige sammenslutninger 942000: Fagforeninger 949100: Religiøse institutioner og foreninger 949200: Politiske partier 949900: Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Reparation af husholdningsudstyr

951100: Reparation af computere og ydre enheder 951200: Reparation af kommunikationsudstyr 952100: Reparation af forbrugerelektronik 952200: Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 952300: Reparation af skotøj og lædervarer 952400: Reparation af møbler og boligudstyr 952500: Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer 952900: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug

Frisører, vaskerier og andre serviceydelser

960110: Erhvervs- og institutionsvaskerier 960120: Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. 960210: Frisørsaloner 960220: Skønheds- og hudpleje 960300: Bedemænd og begravelsesvæsen 960400: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 960900: Andre personlige serviceydelser i.a.n.

Private husholdninger med ansat medhjælp

970000: Husholdninger med ansat medhjælp 981000: Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n. 982000: Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.

Internationale organisationer og ambassader

990000: Ekstraterritoriale organisationer og organer

Uoplyst aktivitet

999999: Uoplyst