Søg:

Leverandør af analyser og specialstatistik

eStatistik udarbejder samfundsøkonomiske analyser, rapporter og databaser både selvstændigt og i samarbejde med andre. eStatistiks rolle er at indsamle og udvikle de nødvendige statistikker, ofte i samarbejde med Danmarks Statistik, identificere implikationerne af statistikkerne og formidle disse i relevante medier sammen med vores samarbejdspartnere.

eStatistik har mange års erfaringer i at udarbejde skræddersyede statistikker - både som leverandør af færdige analyser og rapporter og som underleverandør til de kunder, der selv ønsker at gennemføre analyser inden for forskellige erhvervsområder. Kunderne hos eStatistik er ofte større private elle offentlige virksomheder samt organisationer.

eStatistik har blandt andet været underleverandør til Region Syddanmark og Business Region Aarhus i forbindelse med en række nøgletal for udviklingen i regionen og kommunerne. Derudover har Væksthus Sjælland, Region Midtjylland, Eksportrådet, Københavns Kommune samt en række andre kunder fået leveret specifikke tal fra eStatistik til udvikling af diverse analyser, rapporter og databaser. Se udvalgte eksempler nedenfor.

Du er velkommen til at kontakte eStatistik, hvis du vil høre mere om hvilke skræddersyede statistikker, vi kan levere til dig.

Kontakt eStatistik her

Book et foredrag

Direktør for eStatistik, Kent Nielsen, er prisvindende underviser og i stand til at formidle komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger på en let forståelig og inspirerende måde med et stærkt fagligt budskab. Kontakt eStatistik hvis du ønsker et foredrag med et opdateret overblik over erhvervsudviklingen i din branche eller kommune.

Foredraget vil tage afsæt i konkrete statistikker og eksempler fra jeres interesseområde og direktør i eStatistik, Kent Nielsen, vil gennemgå og diskutere de strategiske overvejelser og muligheder, som en statistisk kortlægning og analyse af netop jeres branche eller kommune giver anledning til.

Foredraget har en varighed på ca. 2 timer incl. diskussion, og I er med til at bestemme indholdet i foredraget med afsæt i følgende temaer

attach_money

Antal virksomheder og eksportvirksomheders omsætning, køb, eksport og værditilvækst.

lightbulb_outline

Iværksættersituation, herunder antal vækstiværksættere og iværksætternes overlevelse og jobskabelse i branchen.

school

Beskæftigelsesudvikling, herunder uddannelse alder, køn og regionale forskelle.

timeline

Benchmark på udviklingen i forskellige virksomhedsgrupper.

Ønsker I yderlige information om jeres branche eller kommune? Bestil en workshop hos eStatistik

Udover foredraget er det også en mulighed at få en mere dybdegående gennemgang af jeres interesseområde. Med en workshop får I - udover en præsentation af jeres branche eller kommune - mulighed for at diskutere de strategiske overvejelser, som en kortlægning af branchen giver anledning til. I forbindelse med workshoppen får I en mindre præsentation med hjem, der indeholder de vigtigste statistikker og analyser fra dagen.

Workshoppen og den medfølgende præsentation er en god base for det videre arbejde med opbygning af en detaljeret database, der giver et opdateret billede af branchens øjeblikkelige styrker og svagheder.

Varigheden af workshoppen er 4 timer (morgen, middag, eftermiddag). Workshoppen giver desuden mulighed for at få udarbejdet en større og mere omfattende brancheprofil, der giver et endnu mere detaljeret indblik i jeres branche.

Kontakt eStatistik angående foredrag her

location_cityeSegmentering

Få adgang til at lave dine egne specialudtræk af danske virksomheder

build

Lav din egen segmentering af det centrale virksomhedsregister, på kommune, branche, virksomhedsform og størrelsesniveau.

equalizer

Få specialsyede figurer der visualiserer inddelingerne af de fundne virksomheder, på baggrund af din søgning.

archive

Eksporter virksomhedslisten til excel, sammen med links til deres regnskab, og vælg selv hvilke parametre du vil have med.

search

Lav specifikke søgninger i registret, og find informationer som regnskabsoplysninger, ejerkreds mv. om lige præcis den virksomhed du leder efter.

Prøv eSegmenteringKøb adgang nu

lightbulb_outlineNye virksomheder

Undersøg antallet af nye virksomheder i landets kommuner

date_range

Lav udtræk på antallet af nye virksomheder opgjort efter kommune, virksomhedsform og år.

store_mall_directory

Få antallet af alle opstartede virksomheder, indenfor iværksætterbrancher eller uden genstartere og enkeltdagsvirksomheder.

archive

Hent resultatet til excel, så du kan arbejde videre med det lokalt.

Prøv værktøjet

insert_charteDatabank

Databanken hvor du selv kan skabe dine egne statistikker og muligheder

developer_board

eDatabanken giver bl.a. mulighed for at udvikle nye beskæftigelses -, udannelses -, pendlings -og konkursstatistikker på kommuneniveau.

dvr

Få resultatet af segmenteringerne som pivottabel, og generer dine egne figurer ud fra dataen.

archive

Eksporter de udarbejdede tabeller til excel, samt mange andre formater.

cloud_done

Få gratis adgang til eDatabanken ved at blive medlem af den tilhørende LinkedIn-gruppe, hvor du også kan finde dybdegående informationer omkring produktet.

Prøv eDatabankBliv medlem her