Søg:

Book et foredrag

Direktør for eStatistik, Kent Nielsen, er prisvindende underviser og i stand til at formidle komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger på en let forståelig og inspirerende måde med et stærkt fagligt budskab. Kontakt eStatistik hvis du ønsker et foredrag med et opdateret overblik over erhvervsudviklingen i din branche eller kommune.

Foredraget vil tage afsæt i konkrete statistikker og eksempler fra jeres interesseområde og direktør i eStatistik, Kent Nielsen, vil gennemgå og diskutere de strategiske overvejelser og muligheder, som en statistisk kortlægning og analyse af netop jeres branche eller kommune giver anledning til.

Foredraget har en varighed på ca. 2 timer incl. diskussion, og I er med til at bestemme indholdet i foredraget med afsæt i følgende temaer

attach_money

Antal virksomheder og eksportvirksomheders omsætning, køb, eksport og værditilvækst.

lightbulb_outline

Iværksættersituation, herunder antal vækstiværksættere og iværksætternes overlevelse og jobskabelse i branchen.

school

Beskæftigelsesudvikling, herunder uddannelse alder, køn og regionale forskelle.

timeline

Benchmark på udviklingen i forskellige virksomhedsgrupper.

Ønsker I yderlige information om jeres branche eller kommune? Bestil en workshop hos eStatistik

Udover foredraget er det også en mulighed at få en mere dybdegående gennemgang af jeres interesseområde. Med en workshop får I - udover en præsentation af jeres branche eller kommune - mulighed for at diskutere de strategiske overvejelser, som en kortlægning af branchen giver anledning til. I forbindelse med workshoppen får I en mindre præsentation med hjem, der indeholder de vigtigste statistikker og analyser fra dagen.

Workshoppen og den medfølgende præsentation er en god base for det videre arbejde med opbygning af en detaljeret database, der giver et opdateret billede af branchens øjeblikkelige styrker og svagheder.

Varigheden af workshoppen er 4 timer (morgen, middag, eftermiddag). Workshoppen giver desuden mulighed for at få udarbejdet en større og mere omfattende brancheprofil, der giver et endnu mere detaljeret indblik i jeres branche.

Kontakt eStatistik angående foredrag her

location_cityeSegmentering

Få adgang til at lave dine egne specialudtræk af danske virksomheder

build

Lav din egen segmentering af det centrale virksomhedsregister, på kommune, branche, virksomhedsform og størrelsesniveau.

equalizer

Få specialsyede figurer der visualiserer inddelingerne af de fundne virksomheder, på baggrund af din søgning.

archive

Eksporter virksomhedslisten til excel, sammen med links til deres regnskab, og vælg selv hvilke parametre du vil have med.

search

Lav specifikke søgninger i registret, og find informationer som regnskabsoplysninger, ejerkreds mv. om lige præcis den virksomhed du leder efter.

Prøv eSegmenteringKøb adgang nu