Søg:

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

eStatistik sætter fokus på den danske it-sektor i serie på fire artikler, der til sammen giver en bred forståelse af udviklingen i it-sektoren. En sektor der oplever markant vækst i disse år. Her er første afsnit, hvor der kigges nærmere på beskæftigelsen i it-sektoren.

Beskæftigelse i den danske it-sektor vokser

Der er fart på jobvæksten i it-sektoren, som er vokset med hele 12.921 lønmodtagerjob i perioden fra fjerde kvartal 2019 til samme kvartal 2022. Her er der tale om en vækst på 12,8 procent, som sender den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i it-sektoren op på rekordhøje 113.478 job. Alene det seneste år fra fjerde kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022 er beskæftigelsen vokset med næsten 6.000 lønmodtagerjob.

 

Kigger vi lidt længere tilbage, så var der 91.244 lønmodtagerjob i første kvartal 2008. Det var kort før finanskrisens begyndelse, og beskæftigelsen i it-sektoren var opadgående ovenpå det voldsomme beskæftigelsesfald der fulgte i kølvandet på dot-com boblen og især 11. september[1]. Finanskrisen resulterede umiddelbart i et brat beskæftigelsesfald og en periode med stagnation, hvorefter der fra omkring 2015 atter var beskæftigelsesvækst i it-sektoren til et niveau, der i fjerde kvartal 2022 er 24,5 procent højere end i fjerde kvartal 2008 - inden finanskrisen for alvor satte ind.

 

Figur 1 viser beskæftigelsesudviklingen.

 

 

Beskæftigelse: It-sektoren er domineret af to it-klynger

Kigger vi på, hvor beskæftigelsen i it-sektoren befinder sig, hersker der ingen tvivl om, at der er to kommuner, som tegner sig for en meget stor andel af den samlede beskæftigelse. Det er selvfølgelig København og Aarhus.

 

Figur 2 viser, hvordan beskæftigelsen i it-sektoren fordeler sig på henholdsvis Aarhus, København og resten af landet. Her ses det, at beskæftigelsesvæksten i perioden 2008 til 2022 har fundet sted i Aarhus og København, mens resten af landet er gået lidt tilbage.

 

Som nævnt var lønmodtagerbeskæftigelsen i hele landet vokset med 24,5 procent fra fjerde kvartal 2008 til samme fjerde i 2022, hvilket svarer til mere end 22.000 job. I Aarhus er væksten i denne periode på 5.757 lønmodtagerjob, hvilket svarer til en vækst på 60,6 procent, mens der i København har været en vækst på hele 82,3 procent. Resten af landet har haft en mindre tilbagegang på 1.273 lønmodtagerbeskæftigede svarende til en negativ udvikling på 2,1 procent.

 

Ser vi perioden fra fjerde kvartal 2019 til samme kvartal 2022, har der dog også været vækst udenfor Aarhus og København. Her er beskæftigelsen vokset med 2.397 lønmodtagerjob i resten af landet. Det er en vækst på 4,3 procent.

 

I Aarhus er beskæftigelsen i it-sektoren i samme periode vokset med 1.733 lønmodtagerjob, hvilket svarer til en vækst på 12,8 procent, mens der i København har været en vækst på hele 28,6 procent. Dermed er der kommet 8.791 flere lønmodtagerjob i hovedstadskommunen i den periode.

 

Dermed udgør beskæftigelsen udenfor Aarhus og København 51,7 procent af den samlede beskæftigelse i it-sektoren i fjerde kvartal 2022, mens København og Aarhus udgør henholdsvis 34,9 procent og 13,4 procent. I fjerde kvartal 2008 var 65,8 procent af beskæftigelsen at finde i resten af landet, mens København og Aarhus tegnede sig for henholdsvis 23,8 procent og 10,4 procent. It-sektoren bevæger sig altså mere og mere i retning af de store byers it-klynger.

 

 

Beskæftigelsen i it-sektoren deles traditionelt op i fire overordnede erhverv: it-konsulenter, telekommunikation, it-engroshandel og it-industri. Figur 3 viser, hvordan den samlede beskæftigelse i it-sektoren fordeler sig mellem disse erhverv i 2008, 2015 og 2022.

 

Her ses det tydeligt, at særligt ét erhverv fylder mere og mere, mens de øvrige erhverv bliver mindre relativt i forhold til den samlede beskæftigelse. Det er it-konsulenternes fremmarch, der præger billedet, og deres andel af den samlede beskæftigelse i it-sektoren er vokset fra 54,1 procent i 2008 til 62,9 procent i 2015og hele 72,9 procent i 2022.

 

 

Udviklingen afspejles også i Figur 4, hvor telekommunikation, it-engroshandel og it-industri er samlet under ’Øvrige it-erhverv’. It-konsulenterne er vokset fra 48.924 beskæftigede i første kvartal 2008 til 83.139 beskæftigede i fjerde kvartal 2022. En vækst på 32.964 beskæftigede svarende til 65,7 procent. Omvendt har de øvrige it-erhverv mistet 10.625 beskæftigede tilbage svarende til 25,9 procents tilbagegang.

 

 

Man kan altså dermed konstatere, at it-sektoren groft sagt er todelt og bevæger sig i hver sin retning. Tilbagegangen i øvrige it-erhverv er bredt funderet, og det er altså ene og alene it-konsulenterne, som står for den samlede beskæftigelsesvækst i it-sektoren.

 

Det viser Figur 4 herunder. Her kan man se den relative vækst fra fjerde kvartal 2008 til samme kvartal 2022. It-konsulenterne voksede med 65,7 procent. It-industri har haft størst tilbagegang i perioden, hvor beskæftigelsen er blevet 47,1 procent mindre. It-engroshandel er gået 22,7 procent tilbage, mens telekommunikation har haft en tilbagegang på 19,6 procent. Samlet set er it-beskæftigelsen dermed vokset med 24,5 procent, hvilket altså udelukkende er i kraft af væksten hos it-konsulenterne.

 

 

Læs mere om it-arbejdsmarkedet og uddannelsesniveauet i it-sektoren i næste artikel under eStatistiks tema om den danske it-sektor. Du finder den lige her.

 

Vil du hellere lære noget mere om it-virksomheder og iværksætteri i it-sektoren, kan du læse denne artikel. Og i denne artikel beskriver vi den økonomiske udvikling i it-sektoren.

 

Hele temaet om den danske it-sektor kan også downloades som en rapport. Den finder du her.

 

 

[1] I eStatistiks Vidensbank om it-sektoren findes definitioner og beskæftigelsesudviklingen fra november 1993 til november 2020.

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling