Søg:

Pressen skrev

eStatistiks erhvervsanalyser og specialstatistikker bliver ofte citeret i pressen. Se udvalgte eksempler nedenfor.

15. January 2021

Overraskende få konkurser i byggeriet trods corona ($)

Overraskende få konkurser i byggeriet trods corona Flertallet af byggeriets virksomheder er indtil videre sluppet helskindet gennem coronakrisen. I 2020 var der rent faktisk færre konkurser i bygge- og anlægssektoren end de to foregående år. Og renser man for de såkaldte nulvirksomheder uden beskæftigelse, har antallet af konkurser i branchen ligget stabilt de seneste fem år. Det viser en særkørs...

Læs nyheden her navigate_next
08. January 2021

Overraskende få konkurser i corona-år

Til trods for restriktioner og nedlukning resulterede 2020 i, at færre årsværk gik tabt ved konkurser end i 2019. Covid-19 har vendt op og ned på det forgangne år. Medarbejdere har været hjemsendt, butikker har været tvangslukkede. Hele brancher, som for eksempel fly- og rejsebranchen, er blevet hæmmet. Alligevel har 2020 budt på færre tabte årsværk ved konkurser end 2019, viser en opgørelse af konkursdata for 2020 fra E-Statistik og FSR – Danske Revisorer.

Læs nyheden her navigate_next
14. November 2020

Iværksættere ser stort på corona: 439 nye Horsens-virksomheder er kommet til siden marts

Forårets nedlukning vakte bekymring for, at færre nye virksomheder ville se dagens lys i 2020. Men bekymringen er gjort til skamme. Der er i corona-tiden stiftet væsentligt flere virksomheder end i samme periode sidste år. Corona har tilsyneladende ikke kvalt iværksættermodet i Horsens. I perioden fra marts til september er der stiftet 439 nye virksomheder i Horsens Kommune, og det er 32 flere end i samme periode sidste år. Det fremgår af tal, som Horsens Kommune får fra E-Statistik. Blev advaret om blodbad I marts og april, da store dele af samfundet var lukket ned, lagde det imidlertid en dæmper på iværksætterlysten. I Horsens Kommune var nedgangen af nystiftede virksomheder i forhold til året før dog minimal. Andre steder i landet var den væsentlig, og det vakte bekymring; også i Horsens:

Læs nyheden her navigate_next
18. October 2020

Konkurserne udeblev, mens iværksætterne fortsatte: »Det er naturstridigt«

Coronakrisen har efterladt dybe sår i store dele af dansk erhvervsliv. Hjælpepakker, afskedigelser, manglende kunder og store økonomiske tab har været virkeligheden for mange virksomheder. Alligevel er antallet af nye virksomheder stigende, mens konkurserne fortsat er udeblevet. ... Selv om der er iværksættere, selvstændige og mindre virksomheder, som er blevet mere direkte ramt af coronakrisen, er det ikke noget, man kan aflæse i de tal, man typisk vurderer iværksætteraktivitet ud fra. Det gælder eksempelvis konkurstallene og antallet af nystiftede virksomheder. Selv om BNP er faldet til et niveau som under finanskrisen, har det ikke smittet af på antallet af nye virksomheder og konkurser på samme måde som i slutningen af 00erne. Det viser en ny rapport med navnet »Iværksætteriet – i lyset af coronakrisen«, der er udarbejdet af Erhvervshus Sjælland i samarbejde med den årlige iværksætterkonference TechBBQ.

Læs nyheden her navigate_next
20. August 2020

Frisør: Vi burde alle sammen have elever

I slutningen af 1980’erne stod Danmark på tærsklen mellem industri- og servicesamfundet. Mange var kritiske over for servicefagene og sagde hånligt, at ”vi kan jo ikke leve af at klippe hinanden”. Men hov-hov! Der er ifølge estatistik.dk 12.613 danskere, som er beskæftiget i frisørfaget, så for nogen er det altså en levevej. En af dem er Mia Høgh fra Struer. Hun ejer ”Designfrisøren”, hvor fem ansatte sørger for, at struerboerne ser godt ud. Og hun er glad for, at hun for seks år siden valgte at blive selvstændig. - Jeg havde helt små børn, og min kæreste arbejdede på en boreplatform, så jeg ville gerne have mulighed for mere fleksible rammer for at få det til at fungere, siger Mia Høgh og fortsætter: - Jeg har også været ansat et sted og tænkte, at ”sådan ville jeg ikke være, hvis jeg var chef”. Nu har jeg selv skabt rammerne for en god arbejdsplads, hvor vi har det rart sammen. Og det er nogle rigtig gode piger, jeg har her i salonen, siger Mia Høgh.

Læs nyheden her navigate_next
08. August 2020

Statistik: Industrien har undgået jobtab ved konkurser

- Under Corona ligger mere end halvdelen af jobtabet i Region Hovedstaden - eller mere præcist København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner. Det hænger naturligt sammen med oplevelses- og rejsebranchens kollaps, og særregler for hoteller og restauranter. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at industrien indtil videre lader til at være relativt upåvirket af krisen, siger direktør i eStatistik, Kent Nielsen. Han henviser til, at under Corona udgør industrien – indtil videre - kun fire procent af såvel konkurserne som det samlede jobtab ved konkurser. I de samme måneder under finanskrisen udgjorde industrien otte procent af konkurserne, og ser man på de første år af finanskrisen, så tegnede industrien sig for omkring 20 procent af det samlede jobtab. - Dermed ikke sagt, at faren er drevet over for de danske industrivirksomheder. Der er uvished omkring situationen på eksportmarkederne, hvilket kan lede til endnu en bølge af corona-konkurser, hvor industrien meget vel kan være mere udsat. Derudover er det store spørgsmål fortsat, hvordan billedet vil ændre sig på tværs af hele erhvervslivet, når hjælpepakkerne fases ud, siger Kent Nielsen.

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2020

Omvendt finanskrisen: Coronakrisen giver konkursklø til København

Konkursbølgen brager ind i hovedstaden Det er virksomheder i København og resten af Region Hovedstaden, der er hårdest ramt konkurser under coronakrisen. Det skriver Børsen på baggrund af en ny analyse fra FSR - Danske Revisorer og eStatistik, som viser, at 2.316 virksomheder er gået konkurs mellem marts og juni. Det giver samlet et tab på 6.159 årsværk, og over halvdelen, 54 pct., af de tabte årsværk er sket i netop Region Hovedstaden. Dermed tegner der sig under coronakrisen det omvendte billede af finanskrisen, hvor hovedstadsområdet slap billigt. »Under finanskrisen slap hovedstaden nådigt og mistede få job i forhold til antallet af beskæftigede. Det billede er helt anderledes i dag, hvor coronaens hårde opbremsning over for turisme kan ses væsentligt hårdere i konkurstallene for hovedstadsområdet,« siger Gorm Boe Petersen, politisk chef i FSR - Danske Revisorer, til Børsen.

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2020

Hovedstaden hårdest ramt af konkurser ($)

Virksomheder i København og kommunerne omkring hovedstaden har indtil videre taget de hårdeste økonomiske slag fra coronakrisen. Modsat hvordan det så ud under finanskrisen, er det nemlig hovedstadsområdet, der har haft flest konkurser. Det viser en analyse fra FSR - Danske Revisorer og eStatistik, hvoraf det fremgår, at 2316 virksomheder er gået konkurs i perioden marts-juli. Det har ført til tab af sammenlagt 6159 årsværk. 54 pct. af de tabte årsværk er sket i Region Hovedstaden, og målt i konkurser og tab af arbejdspladser er hovedstaden dermed væsentligt hårdere ramt end resten af Sjælland, Fyn og Jylland.

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2020

Konkurser rammer hovedstaden hårdt ($)

Konkurser rammer hovedstaden hårdt En ny analyse fra FSR – Danske Revisorer og Estatistik viser, at virksomheder i København og Region Hovedstaden er blevet ekstra hårdt ramt at coronakrisen.

Læs nyheden her navigate_next
04. July 2020

Tøm­rer blev fy­ret og tog sprin­get til at være selv­stæn­dig – cor­o­na skub­ber nye virk­som­he­der i gang ($)

De to iværksættere er begge en del af et forandret Iværksætterdanmark, som coronanedlukningen har betydet. Antallet af nye virksomheder målt på cvr-registreringer er nu stort set på niveau med sidste år med kun et lille fald. Men dykker man ned i tallene, har corona ændret på, hvor i landet iværksættertrangen har været størst og hvilken type virksomheder, der er etableret. Det viser ny data, som eStatistik har lavet til Børsen. “Iværksætteriet bevæger sig hele tiden, og der vil altid være nogen, der kaster sig ud i noget. Folk forfølger de muligheder, der opstår og det er interessant at se, hvilke typer af virksomheder, der går frem og hvilke, der går tilbage,” siger Kent Nielsen, der er adm. direktør i eStatistik.

Læs nyheden her navigate_next
23. June 2020

Der er lyspunkter for det midtjyske iværksætteri, mens andre dele af landet lider under coronakrisen

Dugfriske tal viser, at antallet af nystartede virksomheder er faldet på landsplan, sammenligner vi maj 2019 med maj i år. Men Region Midtjylland er højdespringer med en stigning på hele 12.6% på iværksætterfronten. Mens tre af Danmarks fem regioner oplever tilbagegang i antallet af nystartede virksomheder er der fremgang at spore i Region Midtjylland. Her har 12.6% flere nemlig valgt at etablere virksomhed det seneste år: ”Ud af de 19 kommuner, vi dækker i Erhvervshus Midtjylland, glæder det mig, at vi samlet set er i fremgang i forhold til iværksætteriet i en tid, der for mange ikke har været gunstig at starte virksomhed i.” siger Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse. Hele 13 ud af de 19 midtjyske kommuner er i vækst på iværksætterfronten. Både Favrskov, Holstebro og Odder klarer sig særdeles godt, og sidstnævnte har en markant stigning i nystartede virksomheder på 133% i perioden fra maj 2019 til maj i år.

Læs nyheden her navigate_next
10. June 2020

Corona lukkede ned for Mias drømme: - Det hele er smuldret væk

10. jun 2020, kl. 19:13 Thomas Havely Journalist Coronavirus er på mange måder en hård modstander. Det kan i høj grad også mærkes blandt iværksættere i det sønderjyske. Her har antallet af nystartede virksomheder for alvor fået en corona-kæp i iværksætterhjulene siden nedlukningen af Danmark i marts. I Sønderborg Kommune kan coronakrisen aflæses direkte i antallet af nystartede virksomheder. I 2019 blev der alene i april sat gang i 40 helt nye virksomheder. I samme måned året efter var tallet halveret til 20 nye virksomheder. Mia Lilliendahl Larsen er en af de iværksættere, der har mærket konsekvenserne af nedlukningen af Danmark. I 2019 så det hele rigtig lovende ud for Mia Lilliendahl Larsens nystartede enmandsfirma Eventør, der laver events med fokus på historie. - Jeg startede i efteråret 2019 og havde godt gang i kunder og events, fortæller Mia Lilliendahl Larsen.

Læs nyheden her navigate_next
09. June 2020

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen stiger

Uddannelsesniveauet i revisorbranchen er steget de seneste 10 år. De højt uddannede medarbejdere øger produktiviteten og værdiskabelsen i revisionsvirksomhederne til gavn for kunderne. 5 pct. af de godt 17.000 medarbejdere i revisorbranchen har i dag en universitetsuddannelse. Det er 11 pct. point højere end for 10 år siden viser FSR – danske revisorers Brancheanalyse for 2020. Samtidig er andelen af medarbejdere med en ikke-kompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse faldet fra 56 pct. til 42 pct. i perioden 2008 til 2018. Samlet set betyder det, at uddannelsesniveauet i revisorbranchen er steget markant de sidste 10 år, se figuren. Et højt uddannelsesniveau blandt medarbejdere giver alt andet lige en højere produktivitet og værdiskabelse. År efter år er produktiviteten i branchen steget, og den er 16 pct. højere end i 2008. Den stigende produktivitet betyder, at den danske revisorbranchen er den mest produktive, når man sammenligner med andre lande i Europa.

Læs nyheden her navigate_next
05. June 2020

10-årige Alexander opfinder sjov guide: - Alle skal se mine yndlingssteder

Ifølge e-statistiks direktør, Kent Nielsen, er der stor forskel på iværksætteriet på landsplan. Samsø er et af de steder, der stadig følger godt med. - I nogle områder i landet taler vi om 40-50 procents nedgang i forhold til samme tid sidste år. Det er særligt i grænseområdet og de større byer, hvor der har været mange restauranter, sade Kent Nielsen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs nyheden her navigate_next
16. May 2020

Charlotte og Winnie udlever drøm trods krise: - Det er angstprovokerende

Læs nyheden her navigate_next
11. May 2020

Iværksættere trodser coronaen: 44 nye Horsens-virksomheder i april

Læs nyheden her navigate_next
06. May 2020

Kon­kur­ser i april med­før­te tred­je­stør­ste job­tab no­gen­sin­de

Læs nyheden her navigate_next
17. April 2020

Så mange frisører kan nu igen arbejde

Læs nyheden her navigate_next
17. April 2020

Belinda har frisørsalon på Frederiksberg: 'Jeg åbner ikke på mandag'

Læs nyheden her navigate_next
05. March 2020

Kvinder får mere succes som selvstændige

Læs nyheden her navigate_next
04. March 2020

Kom­men­tar: Nej, Dan­mark blø­der ikke iværk­sæt­te­re

Læs nyheden her navigate_next
12. February 2020

Per fik en lys idé - men millionerne lader vente på sig

Læs nyheden her navigate_next
22. January 2020

Revisorer advarer om »bekymrende« udvikling i konkursrekord

Læs nyheden her navigate_next
20. December 2019

SMV’er slår eksportrekord

Læs nyheden her navigate_next
03. October 2019

VI SKAL GØRE EFTERUDDANNELSE OBLIGATORISK

Læs nyheden her navigate_next
15. August 2019

Nyt møbel-showroom i Herning

Læs nyheden her navigate_next
08. August 2019

Konkursrekord dækker over gode nyheder

Læs nyheden her navigate_next
06. August 2019

Tomme firmaer sender byggeriets konkurstal i vejret

Læs nyheden her navigate_next
27. June 2019

Østjyske SMV’ere sender flest varer til Rusland

Læs nyheden her navigate_next
26. June 2019

Viborg-virksomheder er danmarksmestre i at handle med Rusland

Læs nyheden her navigate_next
18. May 2019

Koldings virksomheder har stor succes på det tyske marked: Solgte for 1,7 milliarder kroner

Læs nyheden her navigate_next
03. May 2019

Jyske virksomheder sidder tungt på Tyskland

Læs nyheden her navigate_next
02. May 2019

Jyder sidder tungt på Tyskland

Læs nyheden her navigate_next
18. March 2019

Gladsaxe kobler vækst og velfærd

Læs nyheden her navigate_next
11. March 2019

Forbereder sig på Brexit

Læs nyheden her navigate_next
04. March 2019

Brexit: Masser af arbejdspladser på spil i Hedensted

Læs nyheden her navigate_next
04. March 2019

25 dage til Brexit - virksomhederne bekymret for papirbøvl

Læs nyheden her navigate_next
07. February 2019

Brexit rammer Ikast-Brande hårdest i hele Danmark

Læs nyheden her navigate_next
01. February 2019

Ajour med den danske autobranche

Læs nyheden her navigate_next
21. January 2019

Vild konkursrekord i jubelåret 2018

Læs nyheden her navigate_next
21. January 2019

Vild konkursrekord i jubelåret 2018

Læs nyheden her navigate_next
17. January 2019

Brexit-kaos forplanter sig til østjyske toiletbrætter

Læs nyheden her navigate_next
09. January 2019

Mamma Mia for et eventyr: Italienerne er vilde med fisk fra Thisted

Læs nyheden her navigate_next
09. January 2019

Mamma Mia for et eventyr: Italienerne er vilde med fisk fra Thisted

Læs nyheden her navigate_next
08. January 2019

Beskæftigelsen i Østjylland har nået historiske højder

Læs nyheden her navigate_next
14. December 2018

Ikast-Brande eksporterer mest til Storbritannien

Læs nyheden her navigate_next
14. December 2018

Jyske virksomheder dominerer eksporten til Storbritannien: Risikerer at tabe mest ved hårdt Brexit

Læs nyheden her navigate_next
14. December 2018

Her holder de vejret: Brexit kan ramme midtjyske virksomheder hårdt

Læs nyheden her navigate_next
13. November 2018

Torsk fra Thy til Toscana: Italienerne er vilde med fisk fra Hanstholm

Læs nyheden her navigate_next
08. November 2018

Arbejdsløse akademikere bliver matchet med job i it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
01. November 2018

Ekspert: Franchisetageren er den ”nye selvstændige”

Læs nyheden her navigate_next
01. November 2018

Hver tredje selvstændig har lukket butikken

Læs nyheden her navigate_next
01. November 2018

Sønderborg er jysk sværvægter i industrijob

Læs nyheden her navigate_next
24. October 2018

Partnerskaber skal sikre fremtiden

Læs nyheden her navigate_next
05. October 2018

Gladsaxe topper industriens job-liste

Læs nyheden her navigate_next
05. October 2018

Industrien fortsætter optur på jobfronten

Læs nyheden her navigate_next
04. October 2018

Inaktive firmaer banker byggeriets konkurstal op

Læs nyheden her navigate_next
04. October 2018

Paradoks i guldtider: Flere entreprenører går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
27. September 2018

Ansatte arbejder færre timer i supermarkedet end før krisen

Læs nyheden her navigate_next
17. September 2018

Maskineksporten holder sig over 100 milliarder

Læs nyheden her navigate_next
12. September 2018

Iværksættere bag jobrekord i IT-sektoren

Læs nyheden her navigate_next
03. September 2018

Succes med vin og specialøl giver stor vingrossist mod på mere

Læs nyheden her navigate_next
10. July 2018

Højere end under finanskrisen: »Vi prøver sgu« presser konkurstallet op

Læs nyheden her navigate_next
26. February 2018

Maskinindustri trækker dansk SMV-eksport op

Læs nyheden her navigate_next
04. February 2018

Rekordmange kreative iværksættere i Østjylland

Læs nyheden her navigate_next
25. January 2018

Iværksætterselskaber booster konkurstal

Læs nyheden her navigate_next
19. September 2017

Små brancher skal gøre Bornholm til mere end turisme

Læs nyheden her navigate_next
19. September 2017

Så mange mennesker arbejder i den danske it-sektor

Læs nyheden her navigate_next
19. September 2017

Kort nyt - virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
15. September 2017

Storbyerne løber med it-væksten: København og Aarhus støvsuger Danmark for it-arbejdskraft

Læs nyheden her navigate_next
15. September 2017

It-job klumper sig sammen i storbyer

Læs nyheden her navigate_next
06. September 2017

Antallet af it-job i Danmark tæt på ny rekord

Læs nyheden her navigate_next
01. August 2017

Nul-virksomheder pumper antallet af konkurser op

Læs nyheden her navigate_next
23. June 2017

Maskineksporten holder sig over 100 milliarder kroner

Læs nyheden her navigate_next
18. May 2017

Iværksætterdrømmen er størst på Sjælland

Læs nyheden her navigate_next
10. May 2017

Erfarne SMV-eksportører bidrager mest til dansk eksportvækst

Læs nyheden her navigate_next
08. May 2017

Mellemstore virksomheder er motoren bag eksportvækst

Læs nyheden her navigate_next
26. April 2017

Byggebranchen boomer i Sorø Kommune

Læs nyheden her navigate_next
25. April 2017

DAGENS LEDER: Byggeriet skal leve af iværksætteri

Læs nyheden her navigate_next
25. April 2017

Færre iværksætterjobs i byggeriet

Læs nyheden her navigate_next
11. April 2017

Antallet af konkurser styrtdykker

Læs nyheden her navigate_next
30. March 2017

Store firmaer forgylder tre kommuner: 20 pct flere arbejdspladser end i 2008

Læs nyheden her navigate_next
06. March 2017

Sådan ser den succesfulde danske iværksætter ud

Læs nyheden her navigate_next
06. March 2017

Danske iværksættere ser positivt på fremtiden

Læs nyheden her navigate_next
27. February 2017

Mindre virksomheder trækker dansk eksport op

Læs nyheden her navigate_next
22. February 2017

Tror du, at en 17-årig kan redde din forretning? (kræver login)

Læs nyheden her navigate_next
21. February 2017

Regionens modebranche er i vækst

Læs nyheden her navigate_next
15. February 2017

Flere af os arbejder med tøj, møbler og design

Læs nyheden her navigate_next
15. February 2017

Flere danskere arbejder med tøj, møbler og design

Læs nyheden her navigate_next
02. February 2017

Rekord mange konkurser i 2016

Læs nyheden her navigate_next
30. January 2017

Østjyske iværksættere er stærke

Læs nyheden her navigate_next
14. January 2017

Hver fjerde iværksætter drejer nøglen om efter tre år

Læs nyheden her navigate_next
18. December 2016

Mellemstore virksomheder løfter dansk eksport

Læs nyheden her navigate_next
13. December 2016

Aarhus er inde i en kreativ guldalder

Læs nyheden her navigate_next
13. December 2016

Iværksættere rykker næsten som før krisen

Læs nyheden her navigate_next
08. December 2016

Inaktive firmaer pumper konkurstal i vejret

Læs nyheden her navigate_next
11. November 2016

Underskoven i dansk erhvervsliv stormer frem i USA

Læs nyheden her navigate_next
06. November 2016

Massiv fremgang i danske SMVers eksport til USA

Læs nyheden her navigate_next
03. November 2016

Dansk medicinsalg hitter i USA – og det kan give bagslag

Læs nyheden her navigate_next
27. October 2016

Maskineksport til USA går forrygende

Læs nyheden her navigate_next
16. August 2016

Se kortet: Her skaber iværksætteri flest jobs

Læs nyheden her navigate_next
16. August 2016

Hvor blev de af?: Mange nye job - men ikke på Fyn

Læs nyheden her navigate_next
16. August 2016

Iværksætteri skaber jobs i restaurationsbranchen

Læs nyheden her navigate_next
15. August 2016

Nye restauratører bider sig fast

Læs nyheden her navigate_next
09. August 2016

It-boblen lurer efter boom i it-iværksætteri

Læs nyheden her navigate_next
08. August 2016

Arkitekter klumper sig sammen i Aarhus og København

Læs nyheden her navigate_next
08. August 2016

Godt år for den aarhusianske arkitektbranche

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2016

Boom i it-iværksætteri er nu på bobleniveau

Læs nyheden her navigate_next
03. April 2016

Aarhus fastholder sin position som Danmarks førende industriby

Læs nyheden her navigate_next
03. April 2016

Industrien øger antallet af arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
11. March 2016

Danske kaffebarer brygger sort guld

Læs nyheden her navigate_next
25. February 2016

Vild vækst i eksport ud af Europa

Læs nyheden her navigate_next
18. February 2016

Bankernes nedskæringer rammer hårdest i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
05. February 2016

Flere mistede jobbet ved konkurser i 2015

Læs nyheden her navigate_next
02. February 2016

Trist udvikling i konkursfyringer i 2015

Læs nyheden her navigate_next
01. February 2016

Flere ældre firmaer går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
01. February 2016

Kriseiværksættere er mere robuste

Læs nyheden her navigate_next
25. January 2016

Stadigt flere ingeniører glider over i rådgiverbranchen

Læs nyheden her navigate_next
12. January 2016

Langt flere lokale konkurser i 2015

Læs nyheden her navigate_next
27. October 2015

Færre håndværkere mister deres job

Læs nyheden her navigate_next
27. October 2015

Antallet af konkurser i byggeriet falder

Læs nyheden her navigate_next
09. October 2015

Vækstkommunernes trumf er geografi

Læs nyheden her navigate_next
09. October 2015

Erhvervskæmper afgør kommuners jobfest

Læs nyheden her navigate_next
28. August 2015

Finanssektorens vilde it-boom slet ikke slut: Derfor venter ny bølge af digitale investeringer

Læs nyheden her navigate_next
26. August 2015

Job i massevis: Danske it-folk har trodset krisen

Læs nyheden her navigate_next
17. August 2015

Fond vil knække eksportknibe hos små virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
13. August 2015

To ud af tre hardcore it-folk har job uden for it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
06. August 2015

DI: Svært at fastholde it-industrien i en global verden

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2015

Arbejdspladser i it-industrien forsvinder

Læs nyheden her navigate_next
05. August 2015

Flere it-jobs i Østjylland

Læs nyheden her navigate_next
16. July 2015

Byggebranchen er ikke helt færdig med oprydningen

Læs nyheden her navigate_next
15. July 2015

Konkurser: Byggeriet står for flest tabte job

Læs nyheden her navigate_next
28. May 2015

Små firmaer rider ud i verden på ryggen af storindustrien

Læs nyheden her navigate_next
28. May 2015

Mindre virksomheder har købt billet til det tyske eksprestog

Læs nyheden her navigate_next
27. March 2015

Eksport til Kina buldrer frem

Læs nyheden her navigate_next
27. February 2015

Dansk eksport til Norge bremser op

Læs nyheden her navigate_next
03. February 2015

Jobtabet ved konkurser styrtdykker i industrien

Læs nyheden her navigate_next
03. February 2015

Jobtabet ved konkurser styrtdykker i industrien

Læs nyheden her navigate_next
02. February 2015

Færre mister jobbet efter konkurser

Læs nyheden her navigate_next
29. January 2015

Vitus øger eksport og skaber nye arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
28. October 2014

Konkurserne gør mindre ondt end tidligere

Læs nyheden her navigate_next
17. July 2014

Konkursspøgelset er ved at slippe taget i it-branchen

Læs nyheden her navigate_next
02. May 2014

Danske it-virksomheder flygter til udlandet

Læs nyheden her navigate_next
23. April 2014

Aarhus surfer på tech-bølge

Læs nyheden her navigate_next
16. April 2014

Unge virksomheder nægter at dø

Læs nyheden her navigate_next
31. March 2014

Bankbosser har nedlagt 8.000 stillinger i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
31. March 2014

Bankfolk: 8.000 har mistet jobbet

Læs nyheden her navigate_next
31. March 2014

Nye succeser er vitale for væksten

Læs nyheden her navigate_next
31. March 2014

8.000 finansjob er forsvundet i provinsen under krisen

Læs nyheden her navigate_next
30. March 2014

8.000 finansjob er forsvundet i provinsen

Læs nyheden her navigate_next
19. March 2014

Nyt værktøj kan hjælpe SMV'erne til mere eksport

Læs nyheden her navigate_next
04. March 2014

Akademikere har en heldigere hånd ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
04. March 2014

Akademikere rammes sjældnere på jobbet ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
03. March 2014

Akademikere går fri af konkurser

Læs nyheden her navigate_next
03. March 2014

Konkursbølgen skævvrider Danmark

Læs nyheden her navigate_next
04. February 2014

Byggefirmaer ansætter flere folk op til en konkurs

Læs nyheden her navigate_next
11. January 2014

Færre virksomheder går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
10. January 2014

Filmbranchen skaber job i byen

Læs nyheden her navigate_next
19. December 2013

Forbrugerne holder på pengene - koster job i industrien

Læs nyheden her navigate_next
19. December 2013

Analyse af it-sektoren 2013

Læs nyheden her navigate_next
09. November 2013

Ansatte er bange for at starte egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next
09. November 2013

Ansatte tør ikke starte egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next
08. November 2013

Ansatte er bange for at starte for sig selv

Læs nyheden her navigate_next
08. November 2013

Danskerne vælger det sikre

Læs nyheden her navigate_next
03. October 2013

Tandlægen rystede på hånden og blev Microsoft-partner

Læs nyheden her navigate_next
03. October 2013

Aarhus rider på en it-iværksætterbølge

Læs nyheden her navigate_next
30. September 2013

Små danske virksomheder opsøger nye vækstmarkeder

Læs nyheden her navigate_next
20. August 2013

Færre arbejdspladser går tabt ved konkurser

Læs nyheden her navigate_next
20. August 2013

Færre firmaer går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
08. July 2013

Køge har stabil vækst for andet år i træk

Læs nyheden her navigate_next
04. June 2013

Bliver Aarhus modecentrum?

Læs nyheden her navigate_next
03. May 2013

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Læs nyheden her navigate_next
09. April 2013

Bud efter de kloge hoveder

Læs nyheden her navigate_next
06. April 2013

Højtuddannede kvinder indtager det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
06. April 2013

Kvinder stormer ind i det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
06. April 2013

Højtuddannede kvinder indtager private firmaer

Læs nyheden her navigate_next
06. April 2013

Kvinder er på fremmarch i det private erhvervsliv

Læs nyheden her navigate_next
05. April 2013

Kvinderne indtager erhvervslivet

Læs nyheden her navigate_next
05. April 2013

Kvinderne vil ikke tage ansvar

Læs nyheden her navigate_next
05. April 2013

De kloge kvinder kommer

Læs nyheden her navigate_next
09. February 2013

Europæisk afmatning rammer eksporten

Læs nyheden her navigate_next
07. February 2013

Hey, vi er de bedste til noget

Læs nyheden her navigate_next
03. February 2013

Stærk krone kan koste 20.000 job

Læs nyheden her navigate_next
16. January 2013

Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder

Læs nyheden her navigate_next
08. January 2013

»Krisen er slem, men ingen hæmsko«

Læs nyheden her navigate_next
17. November 2012

Globaliseringen tilbage på sporet

Læs nyheden her navigate_next
13. November 2012

Dansk eksporteventyr i EU’s østlige lande

Læs nyheden her navigate_next
29. October 2012

Servicebranchen øjner salgsfremgang i 2013

Læs nyheden her navigate_next
10. October 2012

Eksporten flygter fra eurozonen

Læs nyheden her navigate_next
14. September 2012

Der skabes færre job

Læs nyheden her navigate_next
15. August 2012

Serviceeksport vil have mere hjælp

Læs nyheden her navigate_next
13. July 2012

Antal af virksomhedskonkurser er faldende

Læs nyheden her navigate_next
15. May 2012

Aarhus mister arbejdspladser

Læs nyheden her navigate_next
20. April 2012

Rekordmange danske butikker går konkurs

Læs nyheden her navigate_next
20. April 2012

Flere danske butikker går konkurs i år

Læs nyheden her navigate_next
20. April 2012

Butiksdød breder sig

Læs nyheden her navigate_next
16. March 2012

»Skal vi prioritere de gamle eller nye markeder?«

Læs nyheden her navigate_next
16. March 2012

Danmark satser stort på vækst-markeder

Læs nyheden her navigate_next
13. March 2012

Højteknologi klarer sig bedst

Læs nyheden her navigate_next
26. February 2012

19.500 job forsvundet på tre år

Læs nyheden her navigate_next
23. September 2011

Skolepenge bærer ikke lønnen i sig selv

Læs nyheden her navigate_next
22. September 2011

Analyse: Uddannelsesløft virker ikke

Læs nyheden her navigate_next
28. July 2011

Viden er mere værd end øl, smør og bacon

Læs nyheden her navigate_next
09. November 2009

Færre personer starter egen virksomhed

Læs nyheden her navigate_next