Søg:

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

eStatistik sætter fokus på den danske it-sektor i serie på fire artikler, der til sammen giver en bred forståelse af udviklingen i it-sektoren. En sektor der oplever markant vækst i disse år. Her er tredje afsnit, hvor der kigges nærmere på virksomheder og iværksætteri i it-sektoren.

Virksomheder og iværksættere

Det er veldokumenteret, at der har været en markant beskæftigelsesvækst i it-sektoren. Denne vækst kommer også til udtryk, når vi kigger på udviklingen i antallet af firmaer i it-sektoren. Her har der ligeledes været en massiv vækst. Figur 1 viser udviklingen i antal reelle virksomheder i it-sektoren i perioden 2007 til 2021. Ved en reel virksomhed forstås en virksomhed, der har et aktivitetsniveau tilsvarende et halvt årsværk. Med andre ord, en virksomhed man kan leve af.

 

 

Figuren viser en tydelig tendens – der kommer flere og flere reelle virksomheder til i it-sektoren. Antallet er vokset fra 9.731 virksomheder i 2007 til 15.750 virksomheder i 2021, hvilket svarer til en vækst på 6.019 virksomheder eller 61,9 procent. I perioden 2015 til 2021 er antallet vokset med 18,3 procent.

 

Kigger man på it-virksomhedernes størrelse, er der sket en forskydning over de seneste år. I 2008 havde over halvdelen af virksomhederne i it-branchen ingen ansatte. Helt nøjagtigt så var 52,4 procent af virksomhedsbestanden uden ansatte. I 2021 er denne andel faldet til 38,9 procent, og det er faktisk en god forklaring på.

 

Forklaringen er, at man indførte ejerformen Iværksætterselskab (IVS), som var populær blandt it-iværksættere. Før indførelsen af IVS’erne startede valgte mange at drive deres mindre it-firma som en enkeltmandsvirksomhed. Gør man det, er man per definition selvstændig, og derfor tæller man ikke som ansat rent statistisk. Enkeltmandsvirksomheder kan dog sagtens have flere ansatte, men ejeren tæller altså ikke med, når man gør beskæftigelse op.

 

Vælger man derimod et selskab som ejerform til sin virksomhed, er man ikke selvstændig, men lønmodtager, og det er forklaringen på skiftet, som ses af Figur 2 herunder. IVS’erne kom og gik igen, men de var med til at ændre virksomhedsbestanden. En afledt konsekvens af afskaffelsen af IVS’erne var også, at man sænkede kapitalkravet til anpartsselskaber, hvilket har gjort denne ejerform mere attraktiv.

 

Det betyder også, at andelen af virksomheder med færre end ti ansatte har udviklet sig modsat andelen af virksomheder uden nogen ansatte, som det ses af figuren.

 

Kigger man på de lidt større virksomheder, er der ikke sket den helt store udviklingen. Her er der mere tale om små forskydninger.

 

 

Det siger sig selv, at for at antallet af virksomheder kan vokse så stabilt over en lang årrække, som tilfældet er her, kræver det dels et gunstigt erhvervsklima for branchen og helt naturligt, at der kommer flere virksomheder til end, der lukkes. Figur 3 viser udviklingen i antal iværksættere. Udviklingen i etableringsraten, dvs. hvor stor en andel af virksomhedsbestanden udgøres af iværksættere, fremgår af Figur 4.

 

Her ses det, at der er en stabil tilførsel af nye virksomheder til it-sektoren. I gennemsnit set over hele perioden fra 2001 til 2021 er der 1.333 iværksættere årligt. Der er variationer fra år til år i antallet af iværksættere, men overordnet må det siges, at der en jævn iværksætteraktivitet i it-sektoren.

 

Etableringsraten har en nedadgående tendens, hvilket skyldes de højere overlevelsesrater, der gør, at antallet af reelle virksomheder i it-sektoren vokser så massivt, som det gør. Men som det også ses af figuren, er etableringsraten i it-sektoren på et konstant højere niveau end den generelle etableringsrate i Danmark. Det er et tydeligt bevis på it-iværksætternes markante betydning for branchens udvikling.

 

 

Figur 4 viser som nævnt etableringsraten for it-sektoren sammenlignet med alle erhverv. 

 

 

Etableringsraten er et udtryk for, hvor hurtigt virksomhedsbestanden fornyes, og den høje etableringsrate i it-sektoren kommer også til udtryk, når man kigger på iværksætternes jobskabelse. Det er et mål for, hvor stor en andel af beskæftigelsen, der er ansat i iværksættervirksomheder. Figur 5 viser denne fordeling.

 

Her ses det, at man generelt i Danmark finder 6,5 procent af lønmodtagerbeskæftigelsen i virksomheder, der er et til fem år gamle, mens man i virksomheder i alderen seks til ti år finder 5,9 procent af beskæftigelsen. Samlet set er 12,3 procent af beskæftigelsen i landet altså i virksomheder, der er etableret senest i 2011.

 

Kigger vi på it-sektoren, finder man knap 22 procent af branchens beskæftigelse i virksomheder med en alder på maksimalt ti år. 10 procent af beskæftigelsen er at finde i de helt unge virksomheder på et til fem år, mens 11,6 procent er i virksomheder med en alder mellem seks og ti år. It-sektorens beskæftigelse er altså i langt højere grad understøttet af iværksætteri end, det generelt er tilfældet i Danmark.

 

Iværksætternes betydning for jobskabelsen i it-sektoren er af stor betydning i både i de største kommuner, og i resten af landet. I København tegner de sidste 10 iværksætterårgange sig for mere end hvert fjerde job (27,3 procent), mens det i Aarhus og Resten af landet er omkring hvert femte job (hhv. 20,6 og 18,7 procent). I Østjylland fraregnet Aarhus kommune er det 17,4 procent.

 

It-sektoren er også kendetegnet ved en fortsat høj vækst, efter virksomhederne er blevet fem år gamle.

 

Iværksætternes jobskabelse fremgår af Figur 6 nedenfor.

 

Iværksætternes betydning for it-sektoren afspejles også i beskæftigelsestallene, hvor de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) udgør 61 procent af den samlede beskæftigelse i 2021. Opgørelsen er vist i Figur 7, hvor it-sektorens samlede antal lønmodtagerjob er omregnet til det gennemsnitlige antal årsværk for årets fire kvartaler.

 

I 2021 var der i alt 98.463 årsværk i it-branchen, hvoraf branchens små og mellemstore virksomheder udgjorde 60.241. Sammenligner vi udviklingen i antal årsværk for SMV’erne og it-sektorens store virksomheder, er det bemærkelsesværdigt, at SMV’erne fra 2013 til 2021 har skabt 16.653 flere årsværk, en vækst på 38,2 procent. De store virksomheder har ”kun” skabt 2.230 årsværk, hvilket svarer til en vækst på 6,2procent. It-sektorens SMV’er tegner sig med andre ord fro 88,2 procent af den samlede vækst i præsterede årsværk siden 2013.

 

Alt tyder på, at jobvæksten er fortsat i 2022. Årsværkstallene for den samlede it-sektor findes endnu ikke hos Danmarks Statistik, men en specialkørsel af SMV’ernes beskæftigelse viser, at de beskæftigede 64.281 årsværk i 2022. En vækst på godt 4.000 årsværk i forhold til 2021.

 

 

 

Læs mere om den økonomiske udvikling og konkurser i it-sektoren i næste artikel under eStatistiks tema om den danske it-sektor. Du finder den lige her.

 

Vil du hellere lære noget mere om beskæftigelsen i it-sektoren, kan du læse den første artikel i temaet lige her. Og i denne artikel beskriver vi den it-arbejdsmarkedet og uddannelsesniveauet i it-sektoren.

 

Hele temaet om den danske it-sektor kan også downloades som en rapport. Den finder du her.

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling