Søg:

25. august, 2021

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

Region Midtjylland er det danske omdrejningspunkt for grønne produkter og klyngen af globalt orienterede fødevarevirksomheder. Det står lysende klart efter den omfattende kortlægning af den midtjyske erhvervsstruktur. Nitten kommunerapporter og en tværgående erhvervsstrukturrapport samt en profilanalyse af erhvervsvejledningen i de midtjyske kommuner består kortlægning af. Sammenlagt omkring 1.000 sider spækket med lækre figurer og tabeller om det midtjyske erhvervsliv. Tilbage står et billede af en driftig region, hvor særligt to områder fremstår som markante styrkepositioner i forhold til resten af landet og udlandet. Det er, naturligvis, fødevaresektoren samt den grønne sektor. Analyserne belyser både erhvervsstrukturen set over tid, men giver også et aktuelt billede af erhvervslivets tilstand efter halvandet år med COVID19-pandemi.

1,3 millioner mennesker fra Thyborøn i det nordøstlige hjørne til Juelsminde i det sydøstlige har hjemme i Region Midtjyllands nitten kommuner, der store som små rummer markante forskelle og hver især unikke karaktertræk – også når det kommer til erhvervsstrukturen.

 

Der er en høj grad af sammenhængskraft i den midtjyske erhvervsstruktur, og det gælder i udpræget grad indenfor to ressourceområder – ’Fødevarer’ og ’Energi/miljø’. Ressourceområder eller styrkepositioner, som de også kaldes, er kendetegnet ved, at hele værdikæden indgår i modsætning til traditionelle brancheopdelinger. Eksempelvis indenfor ’Fødevarer’ har man alt fra fiskeri og landbrug over produktion af gødning, emballage og landsbrugsmaskiner til produktion af færdige fødevarer og salg og service inddraget – kort sagt fra hav og jord til bord!

 

Alle kommunerapporterne kan læses her, og den tværgående rapport finder du her.

 

Kigger vi nærmere på styrkepositionen ’Fødevarer’, illustrerer nedenstående kort netop den dominerende midtjyske fødevaresektor og sammenhængskraften på tværs regionen. Man kan faktisk tale om en midtjysk fødevarerute. Kortet viser, hvor mange beskæftigede der er i de nitten midtjyske kommuner for hver 100 på landsplan, og her ses tydeligt, at bortset fra tre kommuner (Ikast-Brande, Silkeborg og Aarhus), er der markant flere beskæftigede indenfor ’Fødevarer’ i Region Midtjylland end i Danmark generelt.

 

Et par nedslag på den midtjyske fødevarerute kunne være fiskeri, landbrug og produktion af gødning (Cheminova) i Lemvig kommune, landbrug og fjerkræslagteri i Holstebro kommune, Danish Crown i Randers og emballageproduktion i Syddjurs og Hedensted, et af Nordeuropas største svineslagterier og REMA1000-hovedkvarter i Horsens kommune, ARLAs hovedkontor i Aarhus og mejerier i Ringkøbing-Skjern og Holstebro og landbrug på Samsø.

 

Fødevareruten gennem Midtjylland går forbi globaltorienterede virksomheder, der til sammen eksporterer for 74 milliarder kroner i 2019. Det er 41 procent af hele den danske fødevareeksport.

 

 

Vender vi blikket mod ’Energi/miljø’ og den grønne rute, ses ligeledes en sammenhæng mellem vest og øst. At Midtjylland har en grøn profil er ikke noget nyt. Helt tilbage i 1990 fremhævede den verdenskendte Harvard-økonom Michael Porter den midtjyske vindmøllebranche som et eksempel på udviklingen af en global førende industri. Og senest har den nyudpegede udenrigsminister i USA fremhævet Danmark som en verdensleder i grøn energi.

 

Figur 2 viser erhvervsspecialisering indenfor ’Energi/miljø’ i de midtjyske kommuner. Her ses, at særligt Ikast-Brande kommune, Viborg kommune og Ringkøbing-Skjern kommune har en stærk specialisering med mange beskæftigede i forhold til landsgennemsnittet. Det skyldes selvfølgelig de store globale virksomheder Siemens-Gamesa, Grundfos og Vestas. Men også i Lemvig og Favrskov kommuner ses specialiseringer indenfor ’Energi/miljø’. Energi- og miljøruten runder også Aarhus kommune, hvor Vestas som bekendt har hovedkvarter. Når Aarhus ikke er markeret med grønt på kortet, skyldes det ene og alene, at Vestas’ hovedkvarter er registreret som en forskningsenhed, og sådan kan formalia altså fra tid til anden have indflydelse på papiret, men det ændrer reelt ikke ved, at der hos Vestas i Skejby er rigtigt mange beskæftigede indenfor den grønne sektor. (En lignende situation gør sig faktisk gældende indenfor ’Fødevarer’, hvor Salling Groups hovedkvarter i Brabrand ikke tæller med, da det ikke er registreret indenfor dagligvarehandel, men i stedet øvrig detailhandel. Det forklarer den lave specialisering i Aarhus kommune i Figur 1.)

 

 

Region Midtjylland har kæmpe grøn omsætnings- og eksportdominans

At ’Energi/miljø’ er en vigtig del af den midtjyske erhvervsstruktur, kommer til udtryk, når man kigger på omsætning, eksport og beskæftigelse indenfor ’Grønne varer og tjenester’. Kort sagt finder man 46 procent af hele landets omsætning, 52 procent af eksporten og 33 procent af beskæftigelsen i Region Midtjylland.

 

Figur 3 viser, hvordan fordelingen af omsætning, eksportomsætning og beskæftigelse er for grønne varer i de fem regioner.

 

 

Alle kommunerapporterne kan læses her, og den tværgående rapport finder du her.

 

Stort fald i iværksætteraktiviteten

27. juli, 2022

Stort fald i iværksætteraktiviteten

Vild og vanvittig jobvækst

18. juli, 2022

Vild og vanvittig jobvækst

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

08. juli, 2022

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

01. juni, 2022

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

09. maj, 2022

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år