Søg:

01. juli, 2020

Færre konkurser i juni

Endnu en Corona-måned er gået med markant ændrede vilkår for dansk erhvervsliv på trods af en gradvis åbning af landet. Erhvervslivets udfordringer afspejles dog ikke i konkurstallet. I juni var der færre konkurser end i måneden før, og konkursniveauet for juni 2020 er på fuldstændig samme niveau som i samme måned sidste år.

I alt var der 458 konkurser, hvor af de 181 var i virksomheder med beskæftigelse. Det er 133 færre end de 591 konkurser, der var i maj. Det er et fald på 23 procent. Kigger vi på antallet af konkurser med beskæftigelse er det ni færre end i maj, hvor der var 190 konkurser i virksomheder med beskæftigelse, hvilket svarer til et fald på 5 procent.

 

Opgjort i årsværk betyder det, at der i juni var et jobtab på 795 årsværk mod 894 i maj. Det er altså stadig langt under niveauet fra april, hvor der 494 konkurser resulterede i 2.155 tabte årsværk. Af 494 konkurser var 184 af dem i virksomheder med beskæftigelse, hvilket indikerer, at det er mindre virksomheder, som er gået i konkurs i maj og juni end i april og for den sags skyld også marts. I den første Corona-måned, marts, var der 295 konkurser, hvor de 134 havde beskæftigelse. Det resulterede i 1.056 tabte årsværk. De få konkurser i marts hænger sammen med, at skifteretterne samt Sø- og Handelsretten opererede i nøddrift efter nedlukningen.

 

Sammenligner vi juni 2020 med samme måned sidste år, er konkursudviklingen næsten den samme. Antal konkurser, tabte årsværk og virksomhedernes alder er stort set identisk, men der var lidt færre virksomheder med beskæftigelse, der gik konkurs i juni 2019 end i juni 2020. Om det skyldes Corona, er svært at sige.

 

Går vi endnu længere tilbage og sammenligner med konkursudviklingen i de samme måneder under finanskrisen, var der lidt flere konkurser i juni 2009 end i juni 2020, men jobtabet var signifikant højere under finanskrisen. 494 konkurser, hvoraf de 226 var med beskæftigelse, resulterede i 2.082 tabte årsværk.

 

Det er derfor nærliggende at gentage budskabet fra sidste måneds konkursartikel - hjælpepakkerne til erhvervslivet ser ud til at virke.

 

Tallene kan ses af Tabel 1 herunder, der også viser, at der samlet set i Corona-månederne er registreret 1.838 konkurser. I samme periode sidste var der 3.256, mens der under finanskrisen i 2009 var 1.914. Kigger vi jobtabet har det været større under Corona-krisen end i samme måneder sidste år, men dog langt fra finanskriseniveau. 4.900 tabte årsværk ved konkurser i marts til juni 2020 mod 3.743 i samme periode 2019. Under finanskrisen resulterede konkurserne i 8.841 tabte årsværk i perioden marts til juni 2009.

 

Tabel 1. Konkursudvikling i marts til juni, 2009, 2019, 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

Marts til juni

2020

 

Konkurser i alt

295

494

591

458

1.838

Jobtab (årsværk)

1.056

2.155

894

795*

4.900

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

7,9

6,6

7,4

7,0

7,2

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

134

184

190

181

689

2019

 

Konkurser i alt

1.192

966

637

461

3.256

Jobtab (årsværk)

1.060

861

1.039

783

3.743

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

4,7

4,9

6,6

6,9

5,4

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

212

189

210

151

762

2009

 

Konkurser i alt

477

445

498

494

1.914

Jobtab (årsværk)

1.955

3.072

1.732

2.082

8.841

GNS. levetid for konkursramte virksomheder (år)

6,3

6,8

6,9

6,7

6,7

Konkurser i virksomheder med beskæftigelse

271

264

256

226

1.017

Kilde: Danmarks Statistiks konkursstatistik og udtræk fra Statstidende og CVR (juni 2020). Beregninger foretaget af eStatistik.

*Årsværk i juni 2020 er en beregnet som et gennemsnit af antal årsværk i de konkursramte virksomheder i første kvartal 2020. Tallene er foreløbige indberetninger fra Danmarks Statistik til CVR.

 

Det høje konkursniveau, der ses i marts og april 2019, hænger sammen med tvangslukninger af en lang række såkaldte nulvirksomheder, hvor af en stor del er iværksætterselskaber, IVS’er, der har henstået uden aktivitet. Umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at tvangslukninger har fundet sted i samme omfang efter den danske Corona-nedlukning.

 

92 af konkurserne i juni var i branchen ’Erhvervsservice’, der dermed tegner sig for en femtedel af månedens konkurser. ’Bygge og anlæg’ og ’Handel’ tegnede sig for henholdsvis 17 procent og 15 procent af konkurserne, og således ligner branchefordelingen af konkurser i juni til forveksling fordelingen fra maj.

 

’Hoteller og restauranter’ har oplevet en lille stigning i antallet af konkurser fra 32 i maj til 40 konkurser i juni. I april var der 69 konkurser i denne branche. I stort set alle øvrige brancher, er der tale om et fald i konkurstallet fra maj til juni. I "Industri" og ”Information og kommunikation” er antallet halveret.

 

Tabel 2 viser branchefordelingen af konkurser.

  

Tabel 2. Konkurser fordelt på branche, marts til juni, 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

 

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

17

6%

9

2%

12

2%

10

2%

Industri mv.

19

6%

23

5%

30

5%

14

3%

Bygge og anlæg

49

17%

49

10%

110

19%

80

17%

Handel

61

21%

95

19%

104

18%

70

15%

Transport

21

7%

25

5%

31

5%

32

7%

Hoteller og restauranter

14

5%

69

14%

32

5%

40

9%

Information og kommunikation

15

5%

37

7%

36

6%

18

4%

Finansiering og forsikring

25

8%

61

12%

62

10%

49

11%

Ejendomshandel og udlejning

9

3%

9

2%

14

2%

19

4%

Erhvervsservice

47

16%

79

16%

116

20%

92

20%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

4

1%

4

1%

12

2%

8

2%

Kultur, fritid og anden service

8

3%

16

3%

17

3%

12

3%

Uoplyst aktivitet

6

2%

18

4%

15

3%

14

3%

  I alt

295

494

591

458

Kilde: Danmarks Statistiks Konkursstatistik og for maj måned udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Stort jobtab i bygge- og anlægssektoren

Jobtabet i forbindelse med konkurserne i juni var samlet set på 1.235, hvilket er stort set samme niveau som i maj, hvor jobtabet var 1.172. I april måtte nogle store virksomheder dreje nøglen om, og derfor endte det samlede jobtab for april på 2.969.

 

’Bygge og anlæg’ tegner sig for størstedelen af jobtabet med 346 tabte job. Det svarer til 28 procent af jobtabet. Branchen startede ellers Corona-krisen ud med et bemærkelsesværdig lille jobtab, men de seneste måneder har jobtabet forventeligt været markant højere. Bygge- og anlægssektoren rammes altid hårdt af økonomiske kriser, og det vidner jobtabet ved konkurser i maj og juni også om.

 

’Erhvervsservice’ tegner sig for 249 af de 1.235 tabte job svarende til 20 procent, mens konkurserne i ’Hoteller og restauranter’ resulterede i 221 tabte job, hvilket svarer til 18 procent af det samlede jobtab i juni.  

 

Sammenholder vi jobtabet med branchernes andel af den samlede private beskæftigelse i første kvartal 2020, ses det, at såvel ’Bygge og anlæg’ som ’Erhvervsservice’ og ’Hoteller og restauranter’ har en markant højere andel af de tabte job end, deres andel af den samlede beskæftigelse berettiger til. Omvendt ses det, at ’Industri’ og ’Handel’ oplever et markant lavere jobtab end, man kunne forvente i forhold til deres andel af beskæftigelsen.

 

Se branchefordelingen af jobtab i Tabel 3.

 

Tabel 3. Jobtab ved konkurser, fordelt på branche, marts til juni 2020

 

Marts

April

Maj

Juni

Privat

beskæftigelse

 

antal

andel

antal

andel

antal

andel

antal

andel

Andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

80

6%

29

1%

27

2%

10

1%

2%

Industri mv.

55

4%

119

4%

95

8%

30

2%

17%

Bygge og anlæg

132

10%

78

3%

352

30%

346

28%

9%

Handel

306

24%

605

20%

141

12%

115

9%

23%

Transport

90

7%

116

4%

74

6%

146

12%

6%

Hoteller og restauranter

75

6%

875

29%

180

15%

221

18%

6%

Information og kommunikation

63

5%

52

2%

16

1%

10

1%

6%

Finansiering og forsikring

5

0%

7

0%

14

1%

8

1%

4%

Ejendomshandel og udlejning

1

0%

2

0%

17

1%

18

1%

2%

Erhvervsservice

293

23%

1.048

35%

224

19%

249

20%

14%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

16

1%

8

0%

23

2%

20

2%

7%

Kultur, fritid og anden service

144

11%

1

0%

9

1%

62

5%

5%

Uoplyst aktivitet

35

3%

29

1%

0

0%

0

0%

0%

  I alt

1.295

2.969

1.172

1.235

1.882.020

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR samt for samlet privat beskæftigelse Danmarks Statistiks Lønmodtagerstatistik LBESK 2019K4. Beregninger foretaget af eStatistik

 

De ti største konkurser målt på beskæftigelse kan ses i Tabel 4. I forhold til de største konkurser i starten af Corona-perioden, er det nogle væsentligt mindre virksomheder, der er gået konkurs i juni. Det gennemsnitlige jobtab per virksomhed i Top10 var i april på 151. I juni var det gennemsnitlige jobtab 43,4 for virksomhederne i Top10.  

 

De ti største konkurser står for lidt mere end en tredjedel af det samlede jobtab i juni, hvilket er sammenlignelig med maj men mindre end i april, hvor de ti største konkurser tegnede sig for halvdelen af det samlede jobtab.

  

Tabel 4. Ti største konkurser, målt på jobtab, maj 2020

Virksomhed

Jobtab

ANKER HANSEN & CO. A/S

               80

TØMRER- & SNEDKERFIRMAET FREDE D. NIELSEN A/S

               60

Cateringselskabet Maj 2020 ApS

               60

Bounce Fields ApS

               46

Iconic Movers ApS

               41

Adelborg Workforce ApS

               39

TM MULTISERVICE ApS

               33

AP FLEX ApS

               26

BORGS FLYTTESERVICE ApS

               25

CC Silkeborg ApS

               24

Top10 samlet

             434

Øvrige virksomheder

             801

Jobtab i alt

          1.235

Top10-andel

35%

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR

 

Overraskende få konkurser i coronaår

07. januar, 2021

Overraskende få konkurser i coronaår

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien

06. oktober, 2020

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien

I dybden med Region Midtjyllands erhvervsstruktur

28. september, 2020

I dybden med Region Midtjyllands erhvervsstruktur

August blandt de tre bedste konkursmåneder i elleve år

04. september, 2020

August blandt de tre bedste konkursmåneder i elleve år

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni

06. august, 2020

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni