Søg:

12. november, 2018

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

De små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er) har i den grad fået øjnene op for det italienske marked. Efter en nedgang forårsaget af finanskrisen og igen i forbindelse med den store gældskrise i middelhavslandene, så er antallet af danske SMV’er med eksportaktiviteter til Italien steget støt de seneste år. Og det er omsætningen også. En stor del af denne udvikling kan tilskrives, at fiskeriet i Region Nordjylland eksporter for over 600 millioner kroner fisk til Italien.

2013 var vendepunktet for SMV’ernes[1] eksport til Italien. Efter finanskrisen og den efterfølgende gældskrise i middelhavsIandene, hvis konsekvenser for den danske eksport til gældslandene er beskrevet af Danmarks Statistik[2], begyndte en positiv udvikling. 2013 var der 1.576 danske SMV’er, der sendte deres varer gennem Europa med kurs mod det italienske marked. Men siden 2013 har der været en nettotilgang på 189 SMV’er med eksport til støvlelandet således, at der i 2017 var 1.765 danske SMV’er at finde på det italienske marked. En vækst på 12 procent.

 

Tallene fremgår af Figur 1 og stammer fra et udtræk fra Eksportrådets eksportdatabase for SMV’er, der er blevet opdateret med eksporttal for 2017. De kan findes på dette link.

 

Figur 1: Antal små og mellemstore virksomheder med eksport til Italien, 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik.

 

Vækstudviklingen kommer også til udtryk, når man kigger på SMV-eksporten. Som det ses i Figur 2, så har udviklingen i SMV’ernes italienske salg fulgt nogenlunde samme kurve, som udviklingen i antallet af SMV’er.

 

Omsætningen toppede i 2016 på næsten 5,2 milliarder kroner, en stigning på 23 procent fra 2013. Omsætningen faldt så fra 2016 til 2017 med 411 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 8 procent. På trods af det fald, så er SMV’ernes eksport til Italien vokset med 13,3 procent i perioden 2013-2017.

 

Med til historien hører, at den samlede eksport til Italien fra alle danske virksomheder er vokset i perioden 2016 til 2017. Så faldet i SMV-eksporten på 411 millioner kroner i denne periode er sandsynligvis ikke et udtryk for en et stort fald i omsætningen hos SMV’erne, men kan snarere forklares med, at nogle virksomheder er blevet for store til at blive klassificeret som SMV og derfor ikke indgår i opgørelsen, som ses i Figur 2.

 

Figur 2: SMV-eksport til Italien i mio. kr. 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Fisk, fisk og atter fisk – og så udstyr til jern- og maskinindustrienDet lyder måske usandsynligt taget i betragtning af, at Italien er svøbt ind i saltvand fra Adriaterhavet og Middelhavet. Men ikke desto mindre er fisk den suverænt største varegruppe, som italienerne importerer fra danske SMV’er. Det kan ses i Tabel 1, der viser SMV-eksport fordelt på varegrupper. Næsten en fjerdedel af den samlede danske SMV-eksport til Italien, svarende til 1.172 millioner kroner, stammer fra fiskeriet i Danmark.  

 

Med en omsætning, der er mere end tre gange så stor som nummer to på listen over danske eksportvarer, er ingen anden varegruppe i nærheden af at kunne fravriste fiskeriet den flotte førsteplads i SMV-eksport til Italien. Listen over de SMV’ernes største eksportvarer tæller udover fisk de mere klassiske eksportvarer primært anvendt i jern- og maskinindustrien samt underleverancer til bilindustrien.

 

Tabel 1: SMV’ernes vareeksport til Italien i mio. kroner opgjort efter varegruppe, 2017

Varegrupper

Mio. kr.

i pct.

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

1.172

24,5%

Køretøjer

383

8,0%

Maskiner og -tilbehør til industrien

329

6,9%

Diverse forarbejdede varer

227

4,7%

Specialmaskiner til forskellige industrier

225

4,7%

Beklædningsgenstande og -tilbehør

192

4,0%

Elektriske maskiner og apparater

192

4,0%

Tekniske og videnskabelige instrumenter

147

3,1%

Metalvarer

134

2,8%

Varer af ikke-metalliske mineraler

131

2,7%

Top-ti varer

3.133

65,5%

Øvrige varer

1.652

34,5%

Varer i alt

4.785

100,0%

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Italienske mamas er vilde med fisk fra Thy til pastagryderne”Il pesce di Thy in Danimarca è il pesce preferito di tutta la famiglia.”

 

Hvordan man siger det på thybomål, vides ikke, men ifølge Google Translate betyder ovenstående noget i retning af: Fisk fra Thy i Danmark er hele familiens yndlingsfisk!

 

Tro det eller ej, men der er en stor grad af sandhed i ovenstående. Kigger man på, hvilke kommuner i Danmark, der har den største SMV-eksport, så tegner der sig et overraskende billede. Thisted kommune har nemlig fejet al konkurrence af banen og indtager i sikker stil tronen som den kommune, der har den største SMV-eksport til Italien. Top-10 listen fremgår af Tabel 2.

 

Tabel 2. Top-10 kommuner med størst SMV-eksport til Italien

Top-10 kommuner

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

Thisted

342

15

København

296

95

Varde

195

14

Kolding

178

44

Aalborg

177

57

Odense

174

48

Esbjerg

164

40

Hjørring

153

18

Vejle

136

44

Middelfart

127

17

Kilde: Specialkørsel baseret på The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

SMV-virksomhederne i Thisted eksporter for 342 millioner kroner. Det svarer til 7,1 procent af den samlede eksport, hvilket i sig selv af imponerede af den nordvestjyske kommunes virksomheder. Men det bliver endnu mere i øjnefaldende, når man tager i betragtning, at det præsteres af kun 15 virksomheder, eller hvad der svarer til mindre end 1 procent af alle SMV’er med eksport til Italien. De 15 virksomheder tegner sig for hele 7,1 procent af den samlede SMV-eksport til Italien, hvilket må siges at være en ganske imponerede bedrift af kommunen i Thy.

 

Thisteds store SMV-eksport kommer da også til udtryk i, hvordan eksporten fordeler sig mellem regionerne. Denne fordeling ses i Figur 3. Her ses det, at Region Syddanmark tager den største bid af kagen med 32 procent. Regionen havde da også seks kommuner med i Tabel 2s top-ti-liste over kommuner med størst SMV-eksport. Når man sammenholder med, at regionens andel af samtlige virksomheder udgør omkring 20 procent af den samlede antal i Danmark, er det stærkt gået af SMV’erne i Region Syddanmark.

 

 

Figur 3. SMV-eksport til Italien fordelt på danske regioner

Kilde: Specialkørsel baseret på The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Det er også i øjnefaldende, at Region Nordjylland tegner sig for 21 procent af SMV-eksporten. Dette kan med al sandsynlighed tilskrives regionens specialisering indenfor fiskeindustrien, som italienerne spiser hvis ikke råt, så tilberedt på den ene eller anden måde. Region Nordjylland er ellers en af de to små regioner, hvor regionen tegner sig for 10 procent af det samlede antal virksomheder Danmark. Dette sætter SMV-eksporten af fisk fint i relief. Regionen sætter sig på tre af pladserne i top-10, og går vi bag om tallene stammer mere end 611 millioner eksportkroner fra fiskeindustrien. Det er på én gang mere end halvdelen af den nordjyske regions samlede SMV-eksport til Italien og mere end halvdelen af hele landets største SMV-eksportvaregruppe – fisk!

 

Faktaboks: SMV-eksport til Italien 2017

Samlet antal eksportører: 1.765

Samlet eksportværdi: 4.785 millioner kroner

SMV-andel af samlet eksport: 28,2% (alle lande 29,2%)

Italien er det 10. største eksportmarked for danske SMVer

 

At Region Syddanmark og Nordjylland kæmper i en tungere vægtklasse end forventet i forhold til SMV-eksport, går især ud over Region Hovedstaden og Region Sjælland, der ikke har en SMV-eksport svarende til deres andel af det samlede antal virksomheder, og København kommune, qua sin størrelse, er da også eneste repræsentant for de to regioner på top-10-listen over kommunernes SMV-eksport.

 

Region Midtjylland tager det næststørste bid af kagen med 23 procent af SMV-eksporten. I det perspektiv er det lidt i øjnefaldende, at ingen af regionens kommuner er at finde på top-10-listen i Tabel 2.

 

[1]Små og mellemstore virksomheder (SMVer) er af The Trade Council afgrænset ved virksomheder med op til 250 ansatte og 375 mio. kroner (50 mio. Euro) i omsætning.

[2]https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=27141

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling