Søg:

28. September, 2020

I dybden med Region Midtjyllands erhvervsstruktur

Fra stærk fiskeindustri i Lemvig over tøj og vindmøller i Ikast-Brande til it-klynge i Aarhus. Region Midtjyllands kommuner rummer store forskelle, men også en stor sammenhængskraft. Det viser de 19 detaljerede kommunerapporter, eStatistik har udarbejdet i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland.

I samarbejde med Erhvervshus Midtjylland har eStatistik været hele vejen rundt i de statistiske kringelkroge i alle regionens kommuner. Resultatet af dette arbejde er 19 kommunerapporter, der rummer alt fra beskæftigelsesudviklingen over uddannelsesniveau, pendling, iværksætteri til omsætning og eksport.  

 

Region Midtjylland rummer nogle vidt forskellige kommuner, og der er store forskelle i erhvervsstrukturen fra øst til vest. Én ting står dog klart – alle kommuner har hver deres styrkeposition, og selvom der er forskelle kommunerne imellem, er regionen alligevel bundet tæt sammen af nogle fællestræk. Region Midtjyllands styrkepositioner fremstår nemlig lysende klare. Grønne varer, fødevarer og livsstilsprodukter.  

 

Rapporterne kan læses her

 

Midtjylland dominerer indenfor det grønne 

Et godt eksempel på, hvordan styrkepositioner binder regionen sammen, er de grønne varer. Med grønne varer menes der her, produkter der enten relaterer sig til miljøbeskyttelse eller ressourcebesparelse. Her er det særligt ressourcebesparelse og i særdeleshed varer indenfor ”Produktion af energi fra fornybare kilder”, der fylder i Danmark – både når det kommer til omsætning og beskæftigelse. Og det er i Region Midtjylland, det sker.  

 

Nedenstående figur viser den samlede omsætning, beskæftigelse og eksport indenfor grønne varer fordelt på regioner i 2018. I alt udgjorde omsætningen 228 milliarder kroner, og der var 74.887 årsværk. Region Midtjyllands dominans ses tydeligt. De grønne virksomheder i regionen omsatte for 100 milliarder kroner, svarende til 44 procent af den samlede omsætning, og en tredjedel af den samlede beskæftigelse fandt man ligeledes i regionen.  

 

 

Figuren viser også eksportomsætningen, og her ses, at knap halvdelen af eksportomsætning indenfor grønne varer og tjenester var at finde i Region Midtjylland i 2018. Sammenhængskraften på tværs af regionen ses ved, at vindmølleproducenterne er til stede fra Ringkøbing-Skjern i vest over Ikast-Brande i midten til Favrskov og Aarhus i øst. Her ud over over har vi pumper i Viborg og vandteknologi i Skanderborg

 

Fremtiden ser lys ud for erhvervsklynger og erhvervsstatistiker 

Overordnet tegner rapporterne et billede af en stærk erhvervsstruktur i Region Midtjylland, der er opgjort af 19 kommuner med hver deres individuelle styrker. Men statistik er som regel et øjebliksbillede, og ofte er der et ”tids-lag” på et år eller i nogle tilfælde mere for de anvendte statistikker. Derfor viser rapporterne selvfølgelig også udviklingen over en årrække, og således er de det mest valide, der kan opnåsI mellemtiden er Corona kommet til, hvilket kan have rykket ved erhvervsstrukturen i de enkelte kommuner på en række parametre. Men sådan er spillereglerne desværre.  

 

Eller sådan var de. For denne problemstilling har eStatistik arbejdet hårdt på at løse det seneste halve år, og med åbningen af en række registre, har vi nu faktisk mulighed for at eliminere dette ”tids-lag” i mange tilfælde. Vi kalder det Erhvervsstatistik 4.0, og det giver os mulighed for at følge beskæftigelse, iværksætteri, konkurser m.m. i real tid eller med få måneders forsinkelseDerfor har eStatistik i dag en helt unik indsigt i den absolut nyeste udvikling i erhvervsstrukturen, hvilket vi forventer os meget af fremover. Vi kan blandt andet se, at beskæftigelsen i regionen er stort set uberørt indtil videre, iværksætteriet ligger over niveauet fra samme periode sidste år, og antallet af konkurser ligger væsentligt under.

 

Nedenstående kort viser jobtabet (årsværk) ved konkurser i corona-periodens første halve år. Hold musen over en kommune for at se jobtabet. 

 

Historisk lavt jobtab ved konkurser

02. July, 2021

Historisk lavt jobtab ved konkurser

Aprils konkurser var få og små

05. May, 2021

Aprils konkurser var få og små

Iværksætteriet holdt kadencen i coronaår

28. April, 2021

Iværksætteriet holdt kadencen i coronaår

Overraskende få konkurser i coronaår

07. January, 2021

Overraskende få konkurser i coronaår

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien

06. October, 2020

Dobbelt op på jobtab i september: nu rammes industrien