Søg:

14. august, 2015

Industrien er storforbruger af it-kompetencer i Vestjylland

It-arbejdsmarkedet har stor betydning for alle delområder i Region Midtjylland, men regionen er præget af store geografiske forskelle. I Vestjylland er industrien dominerende og aftager knap en tredjedel af landsdelens it-kompetencer. I Aarhus kommune aftager it-sektoren halvdelen af kommunens it-job. Det viser en kortlægning af it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland foretaget af eStatistik for Aarhus kommune, Region Midtjylland og It-forum Midtjylland.

Erhvervsstyrelsen kortlagde i 2013 det danske it-arbejdsmarkedet. Kortlægningen viste, at it-arbejdsmarkedet er mere omfattende end blot it-sektoren. Udover it-sektorens beskæftigelse, udgøres it-arbejdsmarkedet også af beskæftigede med en it-uddannelse og beskæftigede i it-stillinger. eStatistik har opdateret datagrundlaget og gennemført en regional kortlægning for Region Midtjylland, Aarhus kommune og It-forum Midtjylland.

 

Danmarks samlede it-arbejdsmarked består i 2013 af 236.315 beskæftigede jævnfør figur 1, der samtidig viser at antallet af personer med en it-uddannelse udgør den største gruppe med 138.959 job. It-sektoren beskæftigede 88.000 mens der var 77.349 beskæftigede i it-stillinger. Kun 12.008 personer var beskæftigede i en it-stiiling i it-sektoren og havde en it-uddannelse.

 

I Region Midtjylland kan det samlede it-arbejdsmarked opgøres til 51.989 beskæftigede personer i 2013. Heraf var 17.492 – eller 34 procent - beskæftiget i it-sektoren. Den største gruppe af beskæftigede med it-kompetencer var it-uddannede med 33.701 personer. Antallet af it-stillinger i regionen var 15.808 personer.

 

Figur 1: Antal beskæftigede med it-uddannelse, it-stillinger og beskæftigede i it–erhverv opgjort efter område, 1.1.2013

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS – beregninger foretaget af eStatistik

 

Store geografiske forskelle i Region Midtjyllands it-arbejdsmarked
It-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland ligner overordnet Hele landet, men der er store forskelle på delområderne i regionen. I Aarhus kommune er de tre it-grupperinger nogenlunde ens. Der er store overlap mellem de tre dele af it-arbejdsmarkedet og it-sektoren udgør knap halvdelen af det samlede it-arbejdsmarked.

 

I Resten af Business Region Aarhus og Vestjylland er it-arbejdsmarkedet derimod primært repræsenteret ved it-uddannede uden for it-stillinger og it-erhverv. Vestjylland har den laveste andel beskæftigede inden for både it-erhvervene og it-stillinger. Det er værd at bemærke at antallet af beskæftigede personer med en it-uddannelse er stort set identisk i de tre delområder.

 

Figur 2: Antal beskæftigede med it-uddannelse, it-stillinger og beskæftigede i it–erhverv opgjort efter område, 2013

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS – beregninger foretaget af eStatistik

 

Store forskelle på it-arbejdsmarkedets branchefordeling mellem delområderne i Region Midtjylland
It-sektoren tegner sig for den største beskæftigelse både i landet som helhed og i Region Midtjylland, men også industrien er storforbruger af it-arbejdskraft. I Region Midtjylland aftager industrien således 20 procent af den samlede it-beskæftigelse i 2013. Tabel 1 viser at it-arbejdskraften er jævnt fordelt på de øvrige brancher i hele landet og i Region Midtjylland.

 

It-arbejdsmarkedets branchefordeling er meget forskellig i Region Midtjyllands tre områder. I Aarhus er det it-sektoren der aftager knap halvdelen af den samlede it-beskæftigelse, mens videnservice (fx rådgivende ingeniører) og de øvrige brancher inden for information og kommunikation (fx dagblade) er de næststørste aftagere. I Vestjylland er industrien langt den største aftager af it-arbejdskraft med næsten en tredjedel af den samlede it-beskæftigelse. Her er det til gengæld kun en femtedel der finder job i it-sektoren. I Resten af Østjylland (Business Region Aarhus) er it-sektoren og industrien stort set lige store.

 

Tabel 1: IT-arbejdsmarkedet opgjort efter branche og område, 1.1.2013

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks RAS – beregninger foretaget af eStatistik

 

eStatistik har kortlagt it-arbejdsmarkedet for Region Midtjylland, Aarhus kommune og It-forum. Læs hele rapporten her

 

 

Note: Danmarks Statistik ændrede i foråret 2015 opgørelsesmetoden af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Datagrundlaget til denne artikel er baseret på den tidligere opgørelsesmetode, og ligger derfor omkring 1 procent under tallene ved den nuværende opgørelsesmetode.

April: Tredje største jobtab ved konkurser – trods mørketal

07. maj, 2020

April: Tredje største jobtab ved konkurser – trods mørketal

Kommentar: Nej, Danmark har ikke ondt i iværksættergenet!

04. marts, 2020

Kommentar: Nej, Danmark har ikke ondt i iværksættergenet!

BREXIT: Mulighed eller trussel for danske SMV’er?

31. januar, 2020

BREXIT: Mulighed eller trussel for danske SMV’er?

2019 bød både på forventelig konkursrekord og uventet fjerde kvartal

23. januar, 2020

2019 bød både på forventelig konkursrekord og uventet fjerde kvartal

Indsigt i revisorbranchen 2020

08. januar, 2020

Indsigt i revisorbranchen 2020