Søg:

02. februar, 2023

Januar satte (også) konkursrekord

Den høje konkursaktivitet fra anden halvdel af 2022 fortsætter i det nye år, hvor 2023’s første måned satte rekord med 231 konkursramte virksomheder med beskæftigelse. Jobtabet ved konkurser var det tredjehøjeste for en januar nogensinde, og det høje jobtab på 1.645 årsværk er vel at mærke baseret på mange mindre konkursramte virksomheder og ingen store.

2023 starter på samme måde, som 2022 sluttede – med et rekordhøjt konkursniveau! Dermed følger januar i halen på de seneste fire måneder, der alle slog konkursrekorder. Januar 2023 bød på samlet set 489 konkurser, hvor de 231 var i virksomheder med beskæftigelse. Aldrig før har der været så mange konkurser i virksomheder med beskæftigelse i en januar, og vi skal helt tilbage til finanskrisen for at finde et lignende antal konkursramte virksomheder med beskæftigelse. I januar 2010 var der 229 konkurser blandt virksomheder med beskæftigelse, mens der i årene 2011 til 2022 gennemsnitligt har været godt 150.

 

Så 231 konkurser i virksomheder med beskæftigelse er en tydelig indikator på den konkursstorm, dansk erhvervsliv befinder sig i netop nu. En storm, der er gjort op af en periode med høj inflation, høje renter og høje energipriser, krig og usikkerhed i Europa samt et efterslæb fra COVID19-pandemien i form af tilbagebetalinger af de hjælpepakker, der var med til at holde hånden under virksomhederne gennem restriktioner og nedlukninger.

 

Figur 1 viser, hvordan udviklingen i antallet af konkurser med beskæftigelse har været i perioden fra januar 2017 til januar 2023. Her ses det, hvordan konkursniveauet var på et nogenlunde stabilt niveau i starten af perioden med de udsving, der naturligt forekommer. Grafen viser også, at vi under en periode af COVID19-pandemien havde et ”kunstigt” lavt konkursniveau, idet man ændrede regnskabsåret og skød moms- og skattebetalinger i en periode. Dette forskød en række konkurser.

 

Endelig viser figuren også i al tydelighed, hvordan konkursniveauet er vokset i anden halvdel af 2022.

 

 

At vi opererer med et højt konkursniveau, ses også, når vi kigger på, hvor stort jobtabet ved de 231 konkurser i januar var. Til sammen havde de en beskæftigelse på 1.645 årsværk, hvilket rundt regnet er tredobling af jobtabet fra januar 2022. Her var jobtabet ganske vist unaturlig lavt, som følge af de udskudte moms- og skattebetalinger, men sammenlignet med 2020 og 2021 var jobtabet i den netop overståede januar også markant større – faktisk mere end dobbelt så stort.

 

I januar 2019 gik TOP Toy, der stod bag kæderne legetøjskæderne Fætter BR og Toys’R’US, konkurs med et markant jobtab til følge, som det ses af Figur 2 herunder. Her var der altså tale om én enkelt stor konkurs, der ifølge CVR tegnede sig for 729 årsværk og dermed sendte jobtabet i vejret til samlet set 1.886 årsværk.

 

Den største konkurs i januar 2023 havde en beskæftigelse omkring 100 ansatte svarende til 88 årsværk. Ser man bort fra 2019, skal man tilbage til 2010 og finanskrisen for at finde et højere jobtab end januar 2023.

 

Det høje jobtab i januar 2023 kommer altså baggrund af mange mindre eller mellemstore virksomheder, der før konkursen havde en beskæftigelse på mellem 10 og 60 årsværk. Der er altså tale om en konkursstorm, der er bredt funderet i dansk erhvervsliv.

 

 

Konkursproblemerne fortsætter i bygge- og anlægssektoren

Konkurserne rammer ganske vist meget bredt, når man ser på virksomhedernes størrelse, men kigger vi på branchefordelingen af januars konkurser, er der endnu engang markante forskelle mellem brancherne. Værst går det udover ’Bygge og anlæg’, hvor der var 52 konkurser med beskæftigelse og et jobtab på 378 årsværk, hvilket svarer til 23 procent af det samlede antal for såvel konkurser med beskæftigelse som jobtab.

 

Bygge- og anlægssektoren er den mest udsatte konkursbranche og den første branche til at mærke det, når krisen kradser. Og det har de seneste måneders konkursudviklingen vist. Branchen har desuden været udfordret af stigende materialepriser i en lang periode, hvilket har presset byggevirksomhederne yderligere.

 

Der var 50 konkurser indenfor handelsbranchen i januar, og her var jobtabet på 261 årsværk svarende til 16 procent af det samlede jobtab. Hotel- og restaurationsbranchen blev også mærkbart udfordret i januar, hvor der var 37 virksomheder med beskæftigelse, der gik konkurs. De havde en beskæftigelse svarende til 320 årsværk.

 

Branchen ’Erhvervsservice’ tegnede sig også for en markant andel af såvel konkurser i virksomheder med beskæftigelse som jobtab. Tallene fremgår af Tabel 1 herunder.  

 

 

Tabel 2 viser månedens ti største konkurser. Som tidligere nævnt havde januars største konkurs en beskæftigelse svarende til 88 årsværk. Her er der tale om ’Anlægsgartner Torben Jensen & Søn ApS’ fra Randers.

 

Samlet set udgjorde de ti største konkurser 30 procent af det samlede jobtab ved konkurser i januar.  

 

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling