Søg:

19. maj, 2023

Jobfest i aarhusianske virksomheder

Beskæftigelsen stiger og stiger i Danmark, og også i Østjylland opleves der markant jobvækst. Det skyldes i høj grad virksomhederne i Aarhus kommune, der vokser markant.

 

Hverken COVID19-pandemi, tårnhøj inflation, enorme prisstigninger på energi, krig i Ukraine eller et voksende konkursniveau har kunnet lægge en dæmpe på den voksende danske lønmodtagerbeskæftigelse, der er på et rekordhøjt niveau. Så enkelt kan essensen af landets beskæftigelsesudviklingen udtrykkes. I Østjylland og særdeleshed Aarhus går det rigtigt stærkt.

 

Først kigger vi dog på udviklingen i hele landet. Figur 1 viser, hvordan lønmodtagerbeskæftigelse har udviklet sig i hele landet fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2022. Her ses det tydeligt, at jobudviklingen i de danske virksomheder kun er gået én vej de seneste to år – nemlig op ad!

 

Ser man på perioden fra lavpunktet i første kvartal 2021, hvor der var 1.837.414 beskæftigede til fjerde kvartal 2022 er beskæftigelsen vokset med knap 220.000 beskæftigede svarende til 12 procents vækst.

 

Nu kan der være sæsonudsving i beskæftigelsen, som gør det vanskeligt at sammenligne forskellige kvartaler. Kigger vi på perioden fra fjerde kvartal 2020 til samme kvartal 2022, er det dog tydeligt, at væksten har været ganske markant. Her ses en vækst på knap 169.000 lønmodtagere, hvilket svarer til en relativ udvikling på 8,9 procent.

 

 

2020 var et år, der blev præget af stor usikkerhed på grund af fremkomsten af COVID19, hvilket betød en stagnerende beskæftigelsesudvikling. COVID19-pandemien fortsatte ind i 2021 og 2022, men altså uden at lægge en dæmper på jobvæksten.

 

Kigger vi så mod beskæftigelsesudviklingen i Aarhus og Østjylland, ses ligeledes en markant vækst. I Aarhus er den private beskæftigelse vokset med 20.139 lønmodtagere fra første kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022. Det er en relativ udvikling på 15,5 procent. Dermed nærmede lønmodtagerbeskæftigelsen i Aarhus kommunes virksomheder sig 150.000 lønmodtagere. I fjerde kvartal 2022 manglede blot 279 lønmodtagere for at runde denne milepæl, og mon ikke den er blevet passeret, når beskæftigelsestallene for første kvartal 2023 er klar.

 

Væksten i Aarhus var altså højere end på landsplan, og sammenligner vi fjerde kvartal 2020 med samme kvartal 2022 ses der ligeledes en højere vækst i det aarhusianske erhvervsliv end på landsplan. Her er beskæftigelsen vokset med 16.244 lønmodtager, hvilket svarer til en vækst på 12,2 procent.

 

Kigger vi på udviklingen i årsværk i Aarhus, følger den i sagens natur trop med lønmodtagerbeskæftigelsen. Antallet af årsværk er vokset med 14,1 procent fra første kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022 og 11,3 procent fra fjerde kvartal 2020 til samme kvartal 2022.

 

Figur 2 viser udviklingen.

 

 

Figuren viser også udviklingen i den øvrige del af Østjylland. Her er beskæftigelsen vokset med 14.796 lønmodtagere i perioden fra første kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022. Det svarer til en relativ udvikling på 9,7 procent. Samlet set er beskæftigelsen i hele Østjylland vokset med knap 35.000 lønmodtagere, hvilket svarer til en vækst på 12,4 procent – lidt over niveauet på landsplan. Men Aarhus er altså den helt store vækstmotor og tegner sig for 57,6 procent af væksten i lønmodtagerbeskæftigelsen i Østjylland fra i perioden fra første kvartal 2021 til fjerde kvartal 2022.

 

Kigger vi på perioden fra fjerde kvartal 2020 til samme kvartal 2022, voksede beskæftigelsen i de østjyske virksomheder fraregnet Aarhus med 11.234 lønmodtagere, hvilket svarer til en vækst på 7,2 procent. Regner man Aarhus med, voksede hele Østjylland dermed med knap 27.500 lønmodtagere, hvilket svarer til 9,5 procent. Virksomhederne i Aarhus stod for 59,1 procent af denne vækst.

Det er altså med andre ord erhvervslivet i Aarhus, der trækker Østjylland op på et højere vækstniveau end det generelle niveau i landet.

 

Figur 3 viser, hvordan beskæftigelsesudviklingen har været fordelt på landsdele i perioden fra fjerde kvartal 2020 til samme kvartal 2022. Her ses det, at den største vækst i lønmodtagere tegner ’Byen København’ sig for. Her er der kommet knap 48.000 flere lønmodtagere i perioden. Østjylland følger efter med 27.478 flere lønmodtagere.

 

 

Det er ikke overraskende, at væksten har været størst i København, der i det hele taget er den landsdel med flest beskæftigede. Men selv med det i mente, kan det konstateres, at der har været noget af et jobboom i ’Byen København’. En del af forklaringen ligger i at Byen København, der består af København og Frederiksberg kommuner samt Tårnby og Dragør, uden sammenligning var den landsdel der blev hårdest ramt jobmæssigt under det første års massive nedlukninger under pandemien. Figur 4 viser den relative udvikling, og her ses det, at der er 15,7 procent flere beskæftigede i fjerde kvartal 2022 end i samme kvartal to år forinden.

 

Østjylland har som nævnt haft en relativ udvikling på 9,5 procent, hvilket er over landsgennemsnittet på 8,9 procent.

 

Figuren viser også, at beskæftigelsesvæksten har en mindre slagside mod øst. Ser man bort fra Bornholm, finder man de øvrige jyske landsdele i bunden med de laveste vækstrater, mens landsdele på Sjælland og Fyn har haft en større beskæftigelsesudvikling. Var det ikke for Aarhus, havde Østjylland ligeledes været at finde længere nede af vækstranglisten.

 

 

Internt i Østjylland er det Horsens og Skanderborg og selvfølgelig Aarhus, som har været de store vækstlokomotiver. Væksten i Aarhus kommune har været størst med en positiv udvikling på 12,2 procent i perioden fra fjerde kvartal 2020 til samme kvartal 2022. I Horsens er lønmodtagerbeskæftigelsen vokset med 11,5 procent, mens der i Skanderborg har været en vækst på 9,3 procent. Det viser Figur 5 herunder.

 

I anden ende af skalaen finder vi Syddjurs, hvor der i perioden har været en mindre tilbagegang på 1,6 procent. Det er den eneste kommune i Østjylland, der har haft en beskæftigelsestilbagegang i perioden, hvilket sandsynligvis kan kobles til erhvervsstrukturen i Syddjurs, som blev hårdt ramt af COVID19-nedlukninger. Turisme- og oplevelseserhvervene spiller nemlig en stor rolle i erhvervslivet i Syddjurs.

 

 

Ser vi på den lidt kortere bane, ses det, at jobvæksten er loddet lidt af. Figur 6 viser, hvordan udviklingen har været fra 2021 til 2022, hvor beskæftigelsen er opgjort som et gennemsnit af årets fire kvartaler.

 

De aarhusianske virksomheder er stadig i en liga for sig med en vækst på 7,2 procent. På landsplan voksede beskæftigelsen med 5,5 procent, så det går altså stadig hurtigere i Aarhus end generelt i Danmark. I Horsens er lønmodtagerbeskæftigelsen vokset med 6,4 procent, mens Skanderborg lige akkurat sniger sig over det gennemsnitlige med en vækst på 5,8 procent. Væksten i Østjylland samlet set er på niveau med hele landet.

 

I den anden ende er der tæt på nulvækst i Syddjurs og Samsø kommuner, men også Favrskov ser ud til at have tabt noget af pusten i 2022 efter flere år med høj jobvækst.

 

 

Ovenstående viser udviklingen i den private sektor. Tager vi et kig på udviklingen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Aarhus kommune fra 2021 til 2022 fordelt på brancher, er det tydeligt, at væksten særligt er fundet sted indenfor brancherne ’Videnservice’, ’Hoteller og restauranter’, ’Handel’ og ’Information og kommunikation’. Her er beskæftigelsen vokset med mellem 1.328 i sidstnævnte og 1.676 i ’Videnservice’. Det ses af Figur 7 herunder, der viser den absolutte vækst i lønmodtagerbeskæftigelse fordelt på brancher fra 2021 til 2022. Den relative udvikling fremgår af Figur 8 længere nede.  

 

Relativt set er det i ’Hoteller og restauranter’, at man finder den største vækst. Her er beskæftigelsen vokset med 1.657 lønmodtagerjob, hvilket svarer til en vækst på 21,1 procent. Dermed tegner branchen sig for 14,9 procent af hele væksten i Aarhus kommunes lønmodtagerbeskæftigelse fra 2021 til 2022, hvilket er imponerende, da branchens beskæftigelse blot udgør 4,5 procent af den samlede beskæftigelse i kommunen.

 

 

 

 

Det er med andre ord altså den private sektor, som er den væsentligste bidragsyder til væksten i Aarhus kommune, og særligt de videnstunge rådgivervirksomheder har haft markant vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen. Her er der tale om advokatfirmaer, revisionsvirksomheder, rådgivende ingeniører mv. Modsat har der været nulvækst i den offentlige administration, med en beskeden jobvækst på 24 personer, svarende til 0,3 procent.

 

Download hele rapporten som pdf her.

 

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

Midtjylland slår tilbage!

13. juni, 2023

Midtjylland slår tilbage!