Søg:

06. august, 2021

Samme antal konkurser som sidste måned – større jobtab

Juli blev i lighed med juni en rolig konkursmåned, selvom jobtabet blev næsten dobbelt så stort. De konkursramte virksomheder var altså lidt større i juli end i juni, men det ændrer dog ikke på det samlede billede af konkursåret 2021, der fortsat udmærker sig ved et markant lavere jobtab end såvel under finanskrisen som de foregående to år. Dog skal det bemærkes, at julis største konkurs i højere grad var udtryk for en omstrukturering end en konkurs, og alle de 232 årsværk fortsætter under et andet CVR-nummer. Dermed er julis jobtab reelt set ikke meget højere end i juni, og det rolige konkursår fortsætter således.

454 virksomheder blev erklæret konkurs i juli 2021, og det er lidt færre end de 486 konkurser, der var i juni. Kigger vi et år tilbage var der et lignede konkursniveau i juli. Her var der 479 konkurser. Ser vi på, hvor mange af disse konkursramte virksomheder, der havde registreret beskæftigelse, drejer det sig om 120 virksomheder i juli 2021. Samlet set havde de en beskæftigelse i første kvartal 2021, på 788 årsværk, og dermed er jobtabet i juli altså knap dobbelt så stort, som tilfældet var i juni, hvor 431 årsværk gik tabt.

 

Det er lidt nogle lidt større virksomheder, der er gået konkurs i juli end sammenlignet med juni, der sågar var lidt flere konkursvirksomheder med beskæftigelse, nemlig 120. Det er det laveste antal i seks år. Julis konkursramte virksomheder var også lidt ældre med en gennemsnitlig levetid på 7,7 år mod 6,3 år i juni.

 

Samlet ændrer det dog ikke på, at 2021 indtil videre har været et roligt konkursår. 2021 lagde ellers fra land med et ordentlig konkursbrag i januar og februar, men her var der tale om tvangsopløsninger af virksomheder, der på grund af COVID var udskudt fra 2020 til 2021. Så antallet af konkurser var højt, men jobtabet fulgte ikke med.

 

Sammenligner vi årets første syv måneder med sidste år, der er dermed to ting, som gør sig gældende. Det samlede antal konkurser er 57 procent større i 2021 end i 2020. Jobtabet derimod var 59 procent større i 2020 end i 2021. Antallet af konkursramte virksomheder med beskæftigelse er derimod på nogenlunde samme niveau i såvel 2021 som 2020 og sågar også 2019. Det ses af Tabel 1.

 

Som vi tidligere har beskrevet, hænger dette i en vis udstrækning sammen med COVID-hjælpepakker til erhvervslivet, hvilket utvivlsomt har holdt hånden under en del virksomheder. Hjælpepakkerne udløber dog med den konsekvens, at de udskudte momsregnskaber skal forfalde, hvilket muligvis kan blive dødsstødet for nogle virksomheder. Det bliver spændende at følge, og eStatistik monitorerer konkursniveauet fra dag til dag.

 

Sammenligner vi med konkursniveauet under finanskrisen, hvor der ingen hjælpepakker var til erhvervslivet, så vi markant flere virksomheder med beskæftigelse gå konkurs, hvilket resulterede i et meget højere tab af årsværk end COVID19-pandemien har forårsaget.

 

Tabel 1. Konkursudvikling, januar til juli, 2009-2010 og 2019-2021

 

 

 

2009

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Jan-juli

Konkurser i alt

417

444

477

445

498

494

456

3.231

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.253

2.112

1.955

3.072

1.732

2.082

1.975

14.181

Gns. levetid (år)

5,4

6,3

6,3

6,8

6,9

6,7

7,0

6,5

Konkurser med beskæftigelse

213

229

271

264

256

226

242

1.701

 

2010

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Jan-juli

Konkurser i alt

458

550

606

534

534

569

513

3.764

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.738

1.969

2.044

1.459

1.190

1.999

1.533

11.932

Gns. levetid (år)

7,3

7,2

7,7

7,3

6,6

7,5

7,5

7,3

Konkurser med beskæftigelse

229

263

289

238

223

301

267

1.810

 

2019

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Jan-juli

Konkurser i alt

686

508

1.192

966

637

461

636

5.086

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.886

1.118

1.060

861

1.039

783

1.150

7.897

Gns. levetid (år)

5,3

7,1

4,7

4,9

6,6

6,9

6,6

5,7

Konkurser med beskæftigelse

159

216

212

189

210

151

171

1.308

 

2020

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Jan-juli

Konkurser i alt

544

466

295

494

591

455

479

3.324

Jobtab (fuldtidsansatte)

756

879

1.056

2.155

894

705

1.295

7.740

Gns. levetid (år)

7,0

8,0

7,9

6,6

7,4

7,0

7,6

7,3

Konkurser med beskæftigelse

170

180

134

184

190

141

166

1.165

 

2021

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Jan-juli

Konkurser i alt

1.112

1.194

866

590

508

486

454

5.210

Jobtab (fuldtidsansatte)

810

773

740

606

733

431

788

4.881

Gns. levetid (år)

5,4

5,4

5,9

5,6

5,6

6,2

7,7

5,8

Konkurser med beskæftigelse

177

190

169

130

137

130

120

1.053

Kilde: Danmarks Statistik KONK3 og udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Julis ti største konkurser

Tabel 2 herunder viser de største konkurser i juli målt på antal tabte årsværk, og her ses det, at den suverænt største konkurs i juli var gulerods-pakkeriet DANCARROT, hvor 232 årsværk gik tabt. Og så alligevel ikke.

 

For det viser sig, at DANCARROT, der har hjemme på Syddjurs ganske rigtigt er gået konkurs, som det fremgik af Randers Amtsavis og B.T., hvor man kunne læse, at alle medarbejdere mister deres job. Det er dog en sandhed med modifikationer, for ifølge Adresseavisen Syddjurs fortætter alle medarbejdere ved selve gulerodsproducenten – Gammel Estrup Gartneri, på samme overenskomst. Der er i øvrigt tale om sæsonarbejdere, hvorfor antallet af ansatte i pakkeriet svinger kraftigt i løbet af året.

 

Hvorfor er det så vigtigt? Jo, det illustrerer en pointe, som eStatistik flere gange har gjort opmærksom på: Jobtab ved konkurser er en vanskelig størrelse, som ikke nødvendigvis, som DANCARROT illustrerer, skal tillægges for stor værdi. Ofte ses det, at hele eller dele af konkursramte virksomheder opkøbes og videreføres under et andet CVR-nummer med de samme medarbejdere.

 

En anden ting, der gør sig gældende, at beskæftigelsen har det med at sive fra konkurstruede virksomheder i året op til konkurs, så det er ikke ligegyldigt, hvornår man måler jobtabet. Danmarks Statistik opgør jobtabet i det seneste kvartal, de har beskæftigelsestal fra, hvilket eStatistik også benytter sig af i nærværende og andre konkursanalyser. Men det er ikke unaturligt, at en konkurstruet virksomhed afskediger folk som en del af en redningsplan tidligere end kvartalet før selve konkursen, og eStatistiks analyser af beskæftigelsen i konkursramte virksomheder viser, at beskæftigelsen altså siver i hele året op til konkursen.  

 

Tabel 2. Top10 konkurser målt på beskæftigelse, juli 2021

 

Navn

Beskæftigelse

1

DANCARROT ApS

232

2

PRIP ApS

34

3

Kalmar Huse A/S

29

4

BS-MONTAGE A/S

27

5

Blåmuslingen ApS

18

6

BPA Service Danmark ApS

15

7

CM 2021 A/S

15

8

CS 2021 A/S

13

9

Express Rengøring ApS

13

10

Måltidsboxen ApS

12

 

Samlet jobtab i top10

408

 

Top10 andel af samlet jobtab

52%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beskæftigelsen er opgjort på p-nummerniveau i første kvartal 2021. Beregninger foretaget af eStatistik.

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

01. oktober, 2021

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

Genåbning af samfundet banker konkurstallet i bund

03. september, 2021

Genåbning af samfundet banker konkurstallet i bund

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

25. august, 2021

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

Historisk lavt jobtab ved konkurser

02. juli, 2021

Historisk lavt jobtab ved konkurser