subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os

Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV’erne

En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var SMV tre år tidligere. Det viser en forløbsanalyse udarbejdet af eStatistik i samarbejde med Eksportrådet. Forløbsanalysen er en videreudvikling af eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder og analysen gør op med den traditionelle opgørelsesmetode, der har en tendens til at undervurdere små og mellemstore virksomheders bidrag til eksportvækst. Analysen viser, at SMV’erne har et væsentligt bidrag til eksportvæksten på både kort og lang sigt og understreger dermed vigtigheden af en vækstorienteret underskov af globalt orienterede små og mellemstore virksomheder, der på sigt kan vokse sig ind i de stores rækker.

08-05-2017

Læs hele rapporten på Udenrigsministeriets hjemmeside (til højre under "Nyheder og analyser")

 

Hovedkonklusioner fra rapporten

"Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV’erne. De små og mellemstore virksomheder står for 26 procent af eksportomsætningen, men en forløbsanalyse foretaget af eStatistik, der fanger dynamikken i eksportmarkedet, viser, at SMV’erne både gennem de seneste tre år og siden finanskrisens start bidrager med mere end halvdelen af eksportforøgelsen. Derved understreger analysen vigtigheden af en vækstorienteret underskov af globalt orienterede små og mellemstore virksomheder, der på sigt kan vokse sig ind i de stores rækker. "

 

Eksportforeningen: "Mellemstore virksomheder er motoren bag eksportvækst"

 

"Forløbsanalysen fanger, ift. de mere traditionelle opgørelser af eksportudviklingen, virksomheders spring mellem størrelseskategorier. Analysen tager således højde for, at tidligere SMV’er kan være rykket op til gruppen af store virksomheder, tidligere hjemmemarkedsvirksomheder kan være blevet eksportører, nye virksomheder er kommet til, mens andre virksomheder er stoppet med at eksportere.

 

Alene fra 2011 til 2014 har 160 SMV’er vokset sig store svarende til knap hver femte store virksomhed i 2014. Ved at følge virksomhederne over tid sikres det, at deres eksportvækst henføres til SMV’erne fra 2011, mens traditionelle opgørelser vil henføre væksten direkte til gruppen af store virksomheder og dermed undervurdere SMV’ernes bidrag. Analysen viser, at virksomheder, der var SMV’er i 2011, har øget deres eksport med 47 milliarder kroner til 2014. Til sammenligning har de store virksomheder fra 2011 haft eksportfremgang på 33 milliarder kroner. Tilsvarende har SMV’erne fra 2008 øget deres eksport med 99 milliarder kroner frem til 2014 svarende til 53 procent af eksportvæksten. Selv om store virksomheder står for langt størstedelen af den danske eksport, bidrager SMV’erne dermed i høj grad til væksten på både kort og lang sigt."

 

Eksportmagasinet 2017: "Erfarne SMV-eksportører bidrager mest til dansk eksportvækst"

 

"Erfarne eksportører, dvs. virksomheder, der eksporterer over en længere årrække, fylder mest blandt SMVerne både på kort og lang sigt. De erfarne eksportører udgør dermed fundamentet for en solid SMV-eksport, men nye virksomheder er også vigtige. Nye virksomheder giver et stort bidrag til eksportvæksten, i sær på længere sigt, hvor deres vækstbidrag nærmer sig de erfarne eksportørers fremgang og næsten modsvarer tabet fra virksomheder, der stopper med at eksportere."