Søg:

23. februar, 2018

Ny rekord i SMV-eksport

De små og mellemstore virksomheders eksport blev ramt hårdt under finans- og gældskrisen, men med en eksportvækst på 877 mio. kroner fra 2015 til 2016 er SMV-eksporten for første gang højere end i 2008. SMV’erne har særligt fået gang i eksporten til de gældsplagede EU-lande Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien.

Eksportstatistikken er udviklet i et samarbejde mellem Eksportrådet, Danmarks Statistik og eStatistik. Den viser, hvilke varer SMV’er og de store danske virksomheder eksporterer til de største eksportmarkeder samt udvalgte regioner. Eksportstatistikken dækker SMV’ernes eksport af varer til hele verden. Undersøgelsen er opdateret med seneste 2016-tal.

 

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.


Hovedpointer fra rapportenI 2016 rundede SMV-eksporten for første gang 189 milliarder kroner og satte dermed ny rekord. SMV’ernes eksport til alle verdens lande toppede sidst i 2008 med knap 189 milliarder kroner, men finanskrisen ramte SMV’erne hårdt. Det betød et fald på hele 27 milliarder kroner fra 2008 til 2009, svarende til 14 procent, men den store tilbagegang er med de nye rekordtal nu for alvor fortid. SMV’erne tegner sig for 30 procent af den samlede danske vareeksport.

 

Figur 1. Den samlede SMV-eksport, 2000-2016 (mia. kr.)

Figur 1. Den samlede SMV-eksport, 2000-2016 (mia. kr.)

Kilde: Eksportrådets SMV-database, TCSME2, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik.


SMV’erne er afhængige af nærmarkederneDe fire største udenlandske markeder, Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien, aftog knap halvdelen af den danske vareeksport i 2016. De danske SMV’er eksporterede varer for knap 35 mia. kr. til Tyskland, som er det største eksportmarked for de danske SMV’er med 18,4 procent af den samlede SMV-eksport. Sverige, Norge og Storbritannien følger herefter med henholdsvis 14,7, 9,5 og 6,1 procent af SMV’ernes vareeksport, og de 15 største eksportmarkeder aftager 81 procent af SMV’ernes vareeksport.

 

Tilsammen aftager EU28-landene plus EFTA-landene og Nordatlanten knap 82 procent af SMV’ernes vareeksport. Nordamerika og Nordøstasien er de største eksportmarkeder uden for Europa med en eksportandel på henholdsvis 5,2 og 4,6 procent.

 

SMV-eksporten blev opbremset fra 2011-2013 på grund af gældskrisen. Den samlede eksport faldt med 3 milliarder kroner fra 2011-2013. Heraf kan cirka en tredjedel tilskrives fald i eksporten til de gældsplagede EU-lande Grækenland, Irland, Italien, Portugal, Spanien. Siden er SMV-eksporten til disse lande på vej tilbage. Særligt de seneste to år, hvor der har været en samlet stigning på cirka 2 milliarder kroner, men 2016-niveauet ligger stadig cirka 3 milliarder under 2008-niveauet.

 

Markant forskel på de mindre og de mellemstore virksomheders eksportudviklingOpdeler man SMV’er i små og mellemstore virksomheder, er eksportudviklingen meget forskellig. Efter det drastiske fald i 2008-2009 vendte de mellemstore virksomheder hurtigt skuden og kom tilbage på ret køl med en positiv udvikling og ligger væsentligt over før-krise-niveauet. Anderledes er det blandt de små virksomheder, der på trods af en svag vækst de seneste år stadig ligger betydeligt under 2008-niveauet og ikke har formået at genfinde den positive udvikling fra før krisen.


Figur 2. Små og mellemstore virksomheders vareeksport (mia.kr), 2005-2016

Figur 2. Små og mellemstore virksomheders vareeksport (mia.kr), 2005-2016

Kilde: Eksportrådets SMV-database, TCSME2, TCSME4 og Danmarks Statistiks revision af eksporttallene. Beregninger foretaget af eStatistik.

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

21. januar, 2019

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

Ny rekord i SMV-eksport

13. december, 2018

Ny rekord i SMV-eksport

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

04. december, 2018

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

12. november, 2018

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

12. november, 2018

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy