subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os

Nye ejerformer hitter i hele landet

9.526 nye Iværksætterselskaber og 9.385 Personligt ejede Mindre virksomheder er med til at løfte antallet af nye virksomheder op over de 80.000 registreringer i 2015. Det viser et udtræk fra CVR-registret, som eStatistik har gennemført. De nye ejerformer, der blev indført i 2014, tegner sig for den primære vækst i de seneste år. 94 ud af 98 kommuner har øget antallet af nye virksomheder fra 2013 til 2015.

Kontakt eStatistik hvis du vil vide mere om branchefordelingen blandt de nye virksomheder og få samtidig adgang til en liste over alle nyetableringer.

29-03-2016

I 2015 åbnede Erhvervsstyrelsen for historiske CVR-oplysninger og gjorde det muligt at hente detaljerede virksomhedsoplysninger på Virk.dk. Virksomhedsoplysninger er tilgængelige fra 2000 og frem til og med 2015, hvor eStatistik har kortlagt tilgangen af nye virksomheder til CVR-registeret for perioden 2008-2015. Registreringerne er opgjort efter kommune og ejerform i eStatistiks database over nye virksomheder.

 

Figur 1. Nye virksomheder opgjort på type, 2008-2015

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret og Iværksætterdatabasen udarbejdet af eStatistik

 

Fra 67.000 CVR-registreringer til 19.000 iværksættervirksomheder

I 2013 blev der registreret mere end 67.000 nye virksomheder i CVR-registret. I samme år blev der ifølge Danmarks Statistik etableret knap 19.000 nye iværksættervirksomheder. Iværksættertallene for 2013 er de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase. Den store forskel mellem Danmarks Statistiks iværksættertal og antal nyregistreringer i CVR-registeret forklares i den følgende begrebsafklaring.

 
Alle nye virksomheder (CVR-registreringer)

Alle nye virksomhedsregistreringer bliver opgjort uafhængigt af ejerform, branche og virksomhedens aktivitetsniveau. Antallet af nye registreringer faldt ved finanskrisens start fra knap 72.500 nye virksomhedsregistreringer i 2008 til 60.700 i 2009. Herefter steg antallet af virksomheder gradvist frem mod 2013, hvor det samlede antal nyregistreringer lå på godt 67.000. Nyregistreringerne i CVR-registeret er efterfølgende øget til mere end 80.000 i 2015.

 

Iværksætterbrancherne

Ud af de mere end 67.000 registreringer blev knap 52.000 registreret inden for det der af Danmarks Statistik betegnes ”iværksætterbrancherne”. Iværksætterbrancherne findes inden for de markedsmæssige erhverv, hvor en række brancher i den offentlige sektor samt ejerformer som foreninger mv. er frasorteret, jf. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase.

 

Iværksætterbrancher uden genstartere

I Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase frasorteres genstartere dvs. virksomheder, der lukker ned og starter igen på et senere tidspunkt med samme CVR-nummer. Antallet af genstartere udgør cirka 9.000 af de godt 51.000 virksomheder i iværksætterbrancherne i 2013. Efter frasorteringen af genstartere er der 42.366 nye virksomheder.

 

Reelle virksomheder

Af de 42.366 er det ”kun” 18.646 virksomheder, der kan betegnes som reelle virksomheder. En reel virksomhed er ifølge Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase defineret som en virksomhed, der i virksomhedens første hele leveår kan præstere en økonomisk aktivitet, der minimum ækvivalerer et halvt årsværk. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase er opgjort på årlig basis fra 2001-2013.

 

Den forholdsvis store forskel mellem CVR-registrets nye virksomheder i iværksætterbrancherne og Danmark Statistiks Iværksætterdatabase skyldes overvejende tre forhold:

 

  1. I flere brancher med lave opstartsomkostninger er der mange virksomheder, der etableres, men forbliver ”hobbyvirksomheder”. Det gælder f.eks. computerprogrammering, design, foredragsvirksomheder, internethandel med tøj og dagligvarer og lignende. Omfanget af hobbyvirksomheder illustreres af den nye ejerform Personligt ejede Mindre Virksomheder. Her må virksomheden maksimalt have en årlig omsætning på op til 50.000 kroner, så virksomheden kan definitorisk ikke være en reel iværksættervirksomhed i Danmarks Statistiks opgørelse. I 2015 blev der registreret 9.385 Personligt ejede Mindre Virksomheder, heraf findes 7.106 i iværksætterbrancherne uden genstartere.
  2. Virksomheder, hvor ejeren går fra enkeltmandsvirksomheder til virksomheder ejet i selskabsform, vil fremgå som en ny virksomhed i CVR-registret, mens virksomheden vil være en videreførelse i Iværksætterdatabasen.
  3. Endeligt vil et stort antal virksomheder indgå som holdingselskaber i CVR-registret, oftest registreret i branchegrupperingen ”uoplyst”. Denne gruppe vil typisk ikke være en del af Iværksætterdatabasen. I gruppen af uoplyste findes en stor andel af Iværksætterselskaber, der er den anden nye ejerform.

Nye virksomhedsformer bag vækst i antal nye virksomheder

Antallet af CVR-registreringer bevægede sig i 2015 over 80.000, hvilket er en markant stigning i forhold til 2013, hvor antallet af registreringer lød på godt 67.000. De nye ejerformer, der blev indført i 2014, Iværksætterselskab (IVS) og Personligt ejet Mindre virksomhed (PMV) tegner sig for den primære vækst i antallet af CVR-registreringer. Hver af de nye ejerformer stod bag knap 10.000 virksomhedsregistreringer i 2015 og har formentlig medført en reduktion i andre ejerformer, hvor specielt antallet af enkeltmandsvirksomheder er faldet.

 

Tabel 1. Alle CVR-registreringer opgjort på type i 2008, 2013 og 2015

Virksomhedsform

2008

2013

2015

Alle CVR-registreringer

72.422 

67.065 

81.253

Aktieselskab

2.292 

985 

974

Anpartsselskab

23.407 

15.815 

19.747

Iværksætterselskab

 0 

9.526

Enkeltmandsvirksomhed

     31.602 

33.931 

28.792

Personligt ejet Mindre Virksomhed

 0 

         0           9.385

Interessentskab mv.

       4.267 

3.627          2.967

Øvrige virksomhedsformer

      2.390 

  1.769          1.224

Offentlige virksomheder mv.

            8 

        83               59

Fonde, foreninger mv

8.456 

10.855          8.579

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret udarbejdet af eStatistik.

 

Enkeltmandsvirksomheder sætter sit aftryk på iværksætterbranchen uden genstartere

Antallet af nye virksomheder inden for iværksætterbrancherne ligger på godt 52.000, når der renses for genstartere. Det lavere antal nyregistreringer i iværksætterbrancherne i forhold til alle nyregistreringer skyldes især at mere end 10.000 Enkeltmandsvirksomheder, enten etableres som genstartere eller i brancher der ligger uden for iværksætterbrancherne, typisk inden for Landbrug mv.

 

I forhold til 2013 er der i 2015 cirka 10.000 flere nye virksomhedsregistreringer i iværksætterbrancherne uden genstartere, men gruppen er stadig på et lavere niveau end i 2008.

 

I eStatistiks nye database over nye virksomheder, er Enkeltmandsvirksomheder og Personligt ejede Mindre virksomheder samlet under fællesbetegnelsen enkeltmandsvirksomheder.

 

Tabel 2. Iværksætterbrancher uden genstartere opgjort på type i 2008, 2013 og 2015

Virksomhedsform

2008

2013

2015

Aktieselskab

2.185 

915 

863

Anpartsselskab

22.408

13.844

15.434

Iværksætterselskab

 0 

 0 

7781

Enkeltmandsvirksomhed

22.997 

22.806 

19.138

Personligt ejet Mindre Virksomhed

 0 

 0 

7.106

Interessentskab mv.

3.665 

3.304 

2.611

Øvrige virksomhedsformer

2.239 

1.483 

964

Offentlige virksomheder mv.

 0 

 0 

 0

Iværksætterbrancher uden genstartere

53.529 

42.366 

53.909

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret udarbejdet af eStatistik.

 

Mindre kommuner dominerer top-15 i vækstDer er taget godt imod de nye ejerformer i hele landet. 96 af 98 kommuner viser en vækst i antal nye virksomheder i iværksætterbrancher uden genstartere fra 2013 til 2015, mens niveauet er tæt på opretholdt i de øvrige kommuner. Især mindre kommuner uden for de traditionelle vækstområder har oplevet en vækst i iværksætterbrancherne.

Figur 2. Top 15 -kommuner over vækst i antal nye virksomheder i iværksætterbrancher uden genstartere, 2013-2015

Rang            Kommune

Vækst 2013-2015

1                   LÆSØ

200%

2                   ALLERØD

70%

3                   BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND

61%

4                   NYBORG

52%

5                   VORDINGBORG

52%

6                   ALBERTSLUND

51%

7                   NÆSTVED

48%

8                   GLADSAXE

46%

9                   REBILD

44%

10                   GLOSTRUP

44%

11                   HJØRRING

44%

12                   VALLENSBÆK

42%

13                   SOLRØD

42%

14                   TÅRNBY

42%

15                   STRUER

42%

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret udarbejdet af eStatistik.

 

Kent Nielsen, direktør i eStatistik, der i mange år har beskæftiget sig med iværksætterområdet, er positivt overrasket over, hvor hurtigt de nye ejerformer har vundet indpas:

 

”Vores nye database viser, at der har været et behov for nye ejerformer, men man skal selvfølgelig være påpasselig med at sammenligne de nye tal på iværksætterområdet med de historiske data, da det er vanskeligt at vide, hvor mange af de nye Personligt ejet Mindre virksomheder der ville være startet som enkeltmandsvirksomheder."

 

Kent Nielsen påpeger at det bliver interessant at se, hvor mange af de hobbyprægede virksomheder, der senere kan udvikle sig til det som Danmarks Statistik opgør som reelle virksomheder.

 

Kontakt eStatistik hvis du vil vide mere om branchefordelingen blandt de nye virksomheder og få samtidig adgang til en liste over alle nyetableringer.