Søg:

02. juni, 2017

Rekordmange nye virksomheder – beskeden vækst i iværksætteraktiviteten

Med knap 84.000 nye CVR-numre er der i 2016 sat rekord for nye virksomheder. Dette er en markant vækst i forhold til 2013, som primært skyldes indførelse af to nye ejerformer i 2014, henholdsvis iværksætterselskaber og personligt ejede mindre virksomheder (PMV'er). Begge disse ejerformer bidrager med cirka 10.000 nye virksomheder i både 2015 og 2016. Renses de nye CVR-numre for virksomheder udenfor iværksætterbrancher, genstartere, holdingselskaber samt de mindste hobbyvirksomheder, reduceres antallet med 50 procent fra 84.000 til 42.000. Dette er en stigning på 2 procent i forhold til 2015. Ifølge beregninger af eStatistik er cirka halvdelen af de rensede CVR-numre reelle virksomheder i Danmarks Statistiks iværksætterdatabase.

I 2015 åbnede Erhvervsstyrelsen for historiske CVR-oplysninger og gjorde det muligt at hente detaljerede virksomhedsoplysninger på Virk.dk. Virksomhedsoplysninger er tilgængelige fra 2000 og frem til og med 2016, hvor eStatistik har kortlagt tilgangen af nye virksomheder til CVR for perioden 2008-2016. Registreringerne er opgjort efter kommune og ejerform i eStatistiks database over nye virksomheder.

 

Figur 1. Nye virksomheder opgjort på type, 2008-2015

Kilde: Specialudtræk fra CVR og Iværksætterdatabasen udarbejdet af eStatistik

 

Fra 76.000 CVR-registreringer til 19.000 iværksættervirksomheder

I 2014 blev der registreret mere end 76.000 nye virksomheder i CVR. I samme år blev der ifølge Danmarks Statistik etableret godt 19.000 nye iværksættervirksomheder. Iværksættertallene for 2014 er de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase. Den store forskel mellem Danmarks Statistiks iværksættertal og antallet af nye registreringer i CVR forklares i den følgende begrebsafklaring.

 

Alle nye virksomheder (CVR-registreringer)

Alle nye virksomhedsregistreringer bliver opgjort uafhængigt af ejerform, branche og virksomhedens aktivitetsniveau. Antallet af nye registreringer faldt ved finanskrisens start fra knap 72.500 nye virksomhedsregistreringer i 2008 til 60.800 i 2009. Fra 2013 til 2015 var der en stor vækst i antallet af nye CVR-numre. Det skyldes i høj grad indførelsen af to nye ejerformer, Iværksætterselskaber og Personligt Ejede Mindre Virksomheder, der hver især bidrog med omkring 10.000 nye CVR-numre i 2015. Dette antal er nogenlunde konstant i 2016 og væksten har derfor været mere moderat i det seneste år. Dette betyder, at der i 2016 var cirka 84.000 nye registreringer i CVR.

 

Iværksætterbrancherne

Ud af de mere end 76.000 registreringer i CVR i 2014 blev knap 60.000 registreret inden for det der af Danmarks Statistik betegnes ”iværksætterbrancherne”. Iværksætterbrancherne findes inden for de markedsmæssige erhverv, hvor en række brancher i den offentlige sektor samt ejerformer som foreninger mv. er frasorteret, jf. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase.

 

Iværksætterbrancher uden genstartere

I Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase frasorteres genstartere, det vil sige virksomheder, der lukker ned og starter igen på et senere tidspunkt med samme CVR-nummer. Ved at frasortere genstartere, falder antallet af nye CVR-numre i 2014 fra 60.000 til 50.000.

 

Reelle virksomheder

Af de 50.000 er det ”kun” 19.355 virksomheder, der kan betegnes som reelle virksomheder. En reel virksomhed er ifølge Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase defineret som en virksomhed, der i virksomhedens første hele leveår kan præstere en økonomisk aktivitet, der minimum ækvivalerer et halvt årsværk. Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase er opgjort på årlig basis fra 2001 til 2014.

 

Den forholdsvis store forskel mellem nye virksomheder i iværksætterbrancherne i CVR og Danmark Statistiks Iværksætterdatabase skyldes overvejende tre forhold:

 

  1. I flere brancher med lave opstartsomkostninger er der mange virksomheder, der etableres, men forbliver ”hobbyvirksomheder”. Det gælder f.eks. computerprogrammering, design, foredragsvirksomheder, internethandel med tøj og dagligvarer og lignende. Omfanget af hobbyvirksomheder illustreres af den nye ejerform Personligt ejede Mindre Virksomheder. Her må virksomheden maksimalt have en årlig omsætning på op til 50.000 kroner, så virksomheden kan definitorisk ikke være en reel iværksættervirksomhed i Danmarks Statistiks opgørelse. I 2015 og 2016 blev der registreret omkring 10.000 Personligt ejede Mindre Virksomheder.

 

  1. Virksomheder, hvor ejeren går fra enkeltmandsvirksomheder til virksomheder ejet i selskabsform, vil fremgå som en ny virksomhed i CVR, mens virksomheden vil være en videreførelse i Iværksætterdatabasen.

 

  1. Endeligt vil et stort antal virksomheder indgå som holdingselskaber i CVR, oftest registreret i branchegrupperingen ”Uoplyst”. Denne gruppe vil typisk ikke være en del af Iværksætterdatabasen. I gruppen af uoplyste findes en stor andel af Iværksætterselskaber, der er den anden nye ejerform. I 2014 var der cirka 10.000 virksomheder, der blev registreret i gruppen ”Uoplyst”.

 

Den grønne kurve i Figur 1 viser antallet af nye CVR-numre renset for virksomheder uden for iværksætterbrancher, genstartere, personligt ejede mindre virksomheder og virksomheder med uoplyst branche. I Figur 2 vises andelen af rensede, nye CVR-numre i forhold til Danmarks Statistiks antal af reelle virksomheder opgjort på brancher. Der er store forskelle på tværs af brancher.

 

Figur 2. Andel af reelle virksomheder blandt alle nye totalt rensede CVR-numre opgjort på branche, 2014

Kilde: Specialudtræk fra CVR udarbejdet af eStatistik

 

Ved at rense antallet af nye CVR-numre, er det muligt at ramme knap halvdelen af de reelle virksomheder i Danmarks Statistiks iværksætterdatabase. Bygge og anlæg skiller sig ud ved at hele 70 procent af de rensede registreringer er en reel virksomhed. Også Hoteller og restauranter samt Transport har en andel på over 60 procent. I den anden ende af skalaen findes Handel, hvor kun 31 procent af de rensede registreringer er reelle virksomheder. Den lave andel hænger sammen med et stort antal ehandelsvirksomheder, der sjældent har en omsætning, der kvalificerer virksomheden til at være en reel virksomhed.

Revisorbranchen runder 20 milliarder i omsætning

13. september, 2019

Revisorbranchen runder 20 milliarder i omsætning

Jobfest i revisorbranchen

02. september, 2019

Jobfest i revisorbranchen

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord

06. august, 2019

Konkurstal i årets andet kvartal sætter endnu engang rekord

Jyske SMV’er sidder tungt på Tyskland - Danmarks største eksportmarked

02. maj, 2019

Jyske SMV’er sidder tungt på Tyskland - Danmarks største eksportmarked

SMV’ernes vareeksport til Rusland viser tegn på fremgang

29. april, 2019

SMV’ernes vareeksport til Rusland viser tegn på fremgang