Søg:

19. januar, 2018

Sådan spotter man morgendagens vækstvirksomheder

Hvad er det, vækstvirksomhederne kan, og hvilke iværksættere har et klart vækstpotentiale? For at besvare disse spørgsmål har Væksthus Midtjylland i samarbejde med eStatistik skabt et værktøj, som rater virksomheder ud fra en række faktorer, og som kan hjælpe med at spotte morgendagens vækstvirksomheder.

Med udgangspunkt i, hvad der kendetegner en Gazelle-virksomhed, har Væksthus Midtjylland skabt et værktøj, som kan hjælpe med at spotte morgendagens vækstvirksomheder.

 

“Perspektiverne i at arbejde med ’search of excellence’ er for mig at se meget store,” siger direktør i Væksthus Midtjylland, Erik Krarup, og forklarer: “I dag er cirka halvdelen af Gazelle-virksomhederne i region Midtjylland i kontakt med den offentlige erhvervsservice. Med vores nyudviklede metode, der kan fremfinde virksomhederne, forventer jeg, at vi i løbet af et par år vil være i kontakt med minimum 75 % af Gazellevirksomhederne og hjælpe dem til at sætte tempo på deres vækst.”

 

Hemmeligheden er meget andet end økonomi

Det er Aarhus-virksomheden eStatistik, der har udviklet værktøjet, som har arbejdstitlen ’målrettet erhvervsservice’. Direktør for eStatistik, Kent Nielsen, forklarer, at udgangspunktet er data fra Gazelle-virksomhederne, som måles på bruttoresultat og omsætning.

 

“Men vi satte os for at undersøge, om der kunne findes andre lighedspunkter i de mange data. som CVR-registret har på alle virksomheder. Vi fandt en række karakteristika, som Gazelle-virksomheder har til fælles udover det økonomiske, og dem har vi brugt som parameter for at udregne alle virksomheders potentiale,” forklarer Kent Nielsen.

 

’Målrettet Erhvervsservice’ har været på ønskelisten siden 2015, hvor en større analyse af vækstlaget i det midtjyske erhvervsliv blev foretaget. Analysen vurderede, at ca. 2.900 virksomheder havde højt vækstpotentiale. Derudover blev cirka 1.600 virksomheder vurderet til at være vækstboblere - det vil sige virksomheder, der endnu ikke er inde i et realiseret vækstforløb, men vurderes at have potentialet til at være på vej.

 

Fremtidsperspektiver

I Væksthus Midtjylland tror Erik Krarup på, at den nyudviklede software, der kan søge og sammenkøre offentligt tilgængelige tal, også kan bruges til andet end at spotte vækst.

 

“Der er et stort potentiale i de her tal og denne arbejdsform. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi også ville søge efter virksomheder med de rette faktorer for eksportmuligheder, og på samme måde vil vi kunne finde de virksomheder, der har alle indikatorer på, at de på sigt vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Mulighederne, der kan blive til gavn for det midtjyske erhvervsklima, er mange,” slutter Erik Krarup.

 

FAKTA:

Vækstvirksomheder vurderes ud fra en række indikatorer - blandt andet:

-   Branchevækst

-   Branchens eksportandel

-   Jobskabelse

-   Regnskabsaflevering

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

21. januar, 2019

Inaktive virksomheder banker konkurstallet i rekord

Ny rekord i SMV-eksport

13. december, 2018

Ny rekord i SMV-eksport

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

04. december, 2018

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

12. november, 2018

Toptunet industri placerer Sønderborg i toppen

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy

12. november, 2018

Flere og flere SMV’er eksporterer til Italien: italienerne elsker fisk fra Thy