Søg:

29. april, 2019

SMV’ernes vareeksport til Rusland viser tegn på fremgang

De danske små og mellemstore eksportvirksomheder oplevede en fremgang i eksporten til Rusland fra 2016 til 2017 på 326 mio. kr. svarende til en vækst på 27 procent. Vareeksporten ligger dog fortsat væsentligt under niveauet i 2011, hvor de danske SMV’er eksporterede for 3.375 mio.kr.

Eksporten fra de danske små og mellemstore virksomheder[1] (SMV’er)  til Rusland blev kun kortvarigt ramt af finanskrisen, og derfor blev Rusland betragtet som et af de 4 vækstlande, der sammen med Brasilien, Indien og Kina (BRIK), skulle trække den fremtidige eksportvækst. Sådan gik det imidlertid ikke. Den efterfølgende politiske uro, handelssanktioner og en stærkt presset russisk valuta medførte et brat fald i SMV-eksporten til Rusland, der nåede bunden i 2016 med en samlet eksport på 1,2 milliarder kroner, et fald i forhold til 2011 på hele 64 procent, som det ses af Figur 1.

 

Tallene fremgår af et udtræk fra Eksportrådets eksportdatabase for SMV’er, der er blevet opdateret med eksporttal for 2017, og kan findes på dette link.

 

Figur 1: SMV-eksport til Rusland i mio. kroner, 2007-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Faldet i de danske SMV’ers vareeksport til Rusland er blandt andet påvirket af den lavere værdi af rublen, der i sig selv har mindsket værdien af produkterne solgt i Rusland for de eksisterende eksportvirksomheder. En analyse af tallene i The Trade Councils eksportdatabase viser også, at et større antal virksomheder har forladt det russiske marked. Antallet af små og mellemstore virksomheder med eksport til Rusland lå forholdsvis konstant omkring 1.000 eksportører fra 2007 til 2013, hvorefter antallet blev reduceret til 676 i 2016, jf. figur 2. Antallet af danske SMV’er med vareeksport til Rusland øges dog igen i 2017.

 

Figur 2: Antal små og mellemstore virksomheder med eksport til Rusland, 2007-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Maskinindustri dominerer SMV-eksporten til RuslandMens den globale danske vareeksport generelt er præget af store virksomheder inden for medicinal-, energi- og fødevareindustrien, er varesammensætningen en anden, når det gælder SMV-eksporten til Rusland, hvor særligt jern- og maskinindustrien står stærkt. Maskiner og tilbehør samt specialmaskiner til industrien udgør mere end 37 procent af den samlede SMV-eksport til Rusland, og der er langt ned til de næste varegrupper. I Tabel 1 kan de ti største varegrupper ses.

 

Tabel 1: SMV’ernes vareeksport til Rusland i mio. kroner opgjort efter varegruppe, 2017

Top-10 varegrupper

i mio. kr

i pct

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

309

20,2%

Specialmaskiner til forskellige industrier

263

17,1%

Korn og kornvarer

86

5,6%

Levende dyr, spiselige

80

5,2%

Kemiske materialer og produkter i.a.n.

66

4,3%

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

64

4,2%

Køretøjer

64

4,2%

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

58

3,8%

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n.

57

3,7%

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

41

2,7%

Top-10 varer

1.088

70,9%

Øvrige varer

447

29,1%

Varer i alt

1.535

100,0%

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Business Region Aarhus med solidt greb i russerne

Et dybere dyk ned i tallene viser hvilke kommuner, som sender flest varer til Rusland. Kommunerne i top-10 kan ses i Tabel 2, hvor det fremgår, at Viborg indtager en sikker førsteplads i SMV-eksport til Rusland. Kommunens 17 SMV’er med salgsaktivitet til Rusland eksporterer varer for samlet 113 millioner kroner. Det svarer til 7,4 procent af hele Danmarks samlede SMV-eksport til det store land mod øst. Efter Viborg følger Aarhus og Thisted på de næste pladser.

 

Tabellen afslører også, at Business Region Aarhus har plantet en fod solidt på SMV-eksporten til det russiske marked. Med hele fire kommuner fra Business Region Aarhus i top-ti, Viborg, Aarhus, Randers og Skanderborg vidner tallene om en række stærke østjyske SMV’er med gode eksportforbindelser til Rusland.

 

Tabel 2: Top-10 kommuner med størst SMV-eksport til Rusland

Top-10 kommuner

i mio.kr.

antal eksportører

pct. af samlet SMV-eksport

Viborg

113

17

7,4%

Aarhus

97

28

6,3%

Thisted

81

6

5,3%

København

76

60

5,0%

Randers

57

9

3,7%

Lyngby-Taarbæk

53

5

3,5%

Skanderborg

51

11

3,3%

Lolland

44

4

2,8%

Fredericia

38

8

2,5%

Odense

37

19

2,4%

Kilde: Specialkørsel baseret på The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Tager man et kig på, hvordan SMV-eksporten til Rusland fordeler sig på de fem regioner i Danmark skinner Business Region Aarhus’ dominans da også igennem, hvilket er med til at gøre Region Midtjylland til den region med størst SMV-eksport til Rusland. Fordelingen på regioner kan ses i Figur 3 herunder.

 

Figur 3. SMV-eksport til Rusland fordelt på danske regioner

Kilde: Specialkørsel baseret på The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Af figuren ses det, at SMV’erne i Region Midtjylland tegner sig for hele 31 procent af SMV-eksporten til Rusland. Set i lyset af, at regionen er hjemsted for omkring 23 procent af det totale antal virksomheder i Danmark, må det siges af være imponerende af regionens SMV’er.

 

SMV-eksport til Rusland 2017

Samlet antal eksportører: 704

Samlet eksportværdi: 1.535 millioner kroner

SMV-andel af samlet eksport: 24,5% (alle lande 29,2%)

Rusland er det 18. største eksportmarked for danske SMV'er

 

Region Hovedstadens SMV’er står for 24 procent af SMV-eksporten til Rusland. I forhold til det samlede antal virksomheder i landet, hvor omkring 34 procent er placeret i hovedstadsregionen, virker SMV-eksportandelen på 24 procent måske lidt lav. Det skal nok ses i lyset af de varegrupper, SMV-eksporten hovedsageligt udgøres af. For eksempel fylder den tungere del af industrien meget i Ruslands import fra danske SMV’er, og her kan Region Hovedstaden ikke være med på samme niveau som eksempelvis Region Midtjylland og Region Syddanmark.

 

[1] Små og mellemstore virksomheder (SMVer) er af The Trade Council afgrænset ved virksomheder med op til 250 ansatte og 375 mio. kroner (50 mio. Euro) i omsætning.

Stort fald i iværksætteraktiviteten

27. juli, 2022

Stort fald i iværksætteraktiviteten

Vild og vanvittig jobvækst

18. juli, 2022

Vild og vanvittig jobvækst

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

08. juli, 2022

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

01. juni, 2022

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

09. maj, 2022

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år