Søg:

18. juli, 2022

Vild og vanvittig jobvækst

141.000 flere job i de private virksomheder på et år! Det er konklusionen på beskæftigelsesudviklingen fra første kvartal 2021 til samme kvartal i år. En vækst på hele 8 procent, som i høj grad er båret af storbyen København, men også Østjylland, Fyn og Sjælland brager frem med imponerende vækstrater. Kigger man over de seneste to år, er netop Østjylland den helt store jobmotor i Danmark.

Jobfesten i de private virksomheder det seneste år kan kun karakteriseres som vild og vanvittig. Lønmodtagerbeskæftigelsen er vokset fra 1.758.791 i første kvartal 2021 til 1.899.995 i første kvartal 2022. Det er en vækst på hele 141.205 job svarende til 8 procent. Og hertil kommer, at der sågar har været et sæsonbetonet fald fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022. Beskæftigelsen toppede på rekordhøje 1.912.747 i slutningen af 2021.

 

Figur 1 viser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra første kvartal 2019 og frem til første kvartal 2022, og den voldsomme vækst fremstår meget tydeligt ved den grafiske afbildning af lønmodtagerbeskæftigelsen.

 

 

Grafen viser også i al sin tydelighed, at COVID19-pandemien ikke formåede at bremse udviklingen ret meget. Det ses, at beskæftigelsen i 2020 var præget af pandemien, hvilket kan tilskrives nedlukninger af især oplevelseserhvervene, som ramte beskæftigelsen i særligt hovedstaden. Men fra starten af 2021 blev jobvæksten ganske enkelt katapulteret mod rekordhøjder. 

 

Dermed kan man tale om et decideret comeback til København det seneste år efter opbremsningen i 2020. Kigger man på beskæftigelsesudviklingen fordelt på landsdele, er det Byen København, der suverænt har præsteret den største vækst det seneste år. Her er beskæftigelsen vokset med 34.229 lønmodtagere fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022, hvilket er en vækst rate på 12,6 procent. Dermed tegner Byen København sig for lige knap hvert fjerde nye job, nærmere bestemt 24,5 procent af årets jobvækst. En meget markant vækst taget i betragtning, at landsdelen står for 9,3 procent af landets lønmodtagere.

 

 

Det er værd at bemærke, at beskæftigelsen i landsdel Østjylland virkelig også har haft gang i hjulene. Landsdelen står for knap 8 procent af hele landets lønmodtagere, men har præsteret en vækst på 8,3 procent. 22.661 nye job er det blevet, hvilket udgør 16,2 procent af den samlede jobvækst i perioden.

 

Kigger man lidt længere tilbage over en toårig periode fra første kvartal 2020, hvor COVID19 gjorde sit indtog, og frem, er det faktisk også netop Østjylland, der har præsteret den største vækst i antal lønmodtagere. Det viser Figur 3 herunder.

 

 

Tabel 1 herunder viser de anvendte data, og her ses det, at der har været vækst i alle landsdele med pæne vækstrater. Størst vækst over den toårige periode har der relativt set været i landsdelene Nordsjælland, Østsjælland og Fyn, mens Østjylland og Vest- og Sydsjælland følger trop.

 

 

Byen København blev som nævnt hårdt ramt, da nedlukningerne startede i første kvartal 2020 med jobtab resten af 2020, men må altså siges at have lavet et flot comeback efterfølgende. Figur 4 viser, hvordan lønmodtagerudviklingen så ud fra første kvartal 2020 og henholdsvis et og to år frem.

 

Der ses markante fald i den første periode, hvor der blot er to landsdele, der ikke oplever beskæftigelsestilbagegang. Østsjælland og Nordsjælland havde en beskeden vækst på omkring 100 lønmodtagerjob i 2020.

 

Byen København derimod oplevede et fald i beskæftigelsen på 20.000 lønmodtagere, men over hele perioden er beskæftigelsen i landsdelen vokset med mere end 14.000 lønmodtagerjob. Der har med andre ord altså været en jobvækst på 34.000 i perioden siden første kvartal 2020.

 

I nettoregnskabet er det dog stadig de østjyske kommuner, der har præsteret den størst vækst med knap 19.000 flere lønmodtagere over perioden, hvilket blandt andet skyldes, at nedlukningerne i 2020 ikke resulterede i så stor en tilbagegang som i København, hvor oplevelseserhvervene fylder meget mere.

 

 

En specialkørsel af Danmarks Statistiks lønmodtagerstatistikker, som eStatistik har fået lavet, viser, hvordan udviklingen har været på kommunebasis. Kigger vi på den nominelle udvikling, er det ikke overraskende, at de største kommuner har gennemgået den største udvikling. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, hvor markant en vækst, der har været i de fire største kommuner det seneste år.

 

Den private lønmodtagerbeskæftigelse i København kommune faldt med flere end 13.000 job i pandemiens første år, men præsterede et stærkt comeback med 30.000 nye job det seneste år. En samlet gevinst på knap 17.000 nye job set over perioden. En lignende udvikling ses altså også i Aarhus, Odense og Aalborg.

 

Der er også kommuner, hvor pandemien ikke resulterede i et jobtab i 2020, og som derfor kan præstere jobvækst i begge af de to seneste år. Her kan man blandt andet fremhæve Gladsaxe og Horsens. Fælles for disse er dog, at væksten har været markant større i det seneste år.

 

 

Gladsaxe og Horsens er at finde blandt de ti kommuner, der relativt har haft den højeste vækst i perioden. Her er den private lønmodtagerbeskæftigelse vokset med henholdsvis 11,5 procent og 11,2 procent.

 

Den højeste vækstrate finder man dog i ø-kommunen Fanø, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor er vokset med 20 procent. Virksomheder i Faxe kommune er også vokset markant med en vækst på 15,6 procent. Tabel 3 nedenfor viser de ti kommuner med den største relative udvikling i perioden, og der er faktisk lige nøjagtig ti kommuner med vækstrate på 10 procent eller højere.

 

I den anden ende af skalaen finder man Tårnby kommune. Her har der været en tilbagegang i private lønmodtagere på 14,8 procent. Og det på trods af, at beskæftigelsen er i perioden 2021K1 til 2022K1 er vokset voldsomt. Forklaringen er ganske enkel og hænger selvfølgelig tæt sammen med Covid19-pandemien og landets største private arbejdsplads – nemlig Københavns Lufthavn i Kastrup. Da pandemien ramte, og verdenen lukkede ned, faldt beskæftigelsen i Tårnby kommune med knap 5.000 job. Et fald på 25,3 procent i perioden 2020K1 til 2021K1. Det efterfølgende år voksede lønmodtagerbeskæftigelsen så igen. Her var væksten på godt 2.000 job svarende til 14,1 procent. Men der er altså stadig et markant efterslæb, hvilket gør Tårnby til den kommune, der over de seneste to år har haft den største tilbagegang i lønmodtagerbeskæftigelsen. Kommunen var dog også en den med den største vækst, hvis man kigger isoleret på det seneste år.

 

De ti kommuner med størst relativ tilbagegang ses i Tabel 4. Udover over Tårnby, gik Glostrup også markant tilbage, mens de resterende kommuner stort set præsterer nulvækst.

 

Udviklingen i perioden fra første kvartal 2020 til første kvartal 2022 i alle landets kommuner fremgår af nedenstående interaktive danmarkskort.

 

 

Jobfest i aarhusianske virksomheder

19. maj, 2023

Jobfest i aarhusianske virksomheder

Industrien kæmper sig tilbage

04. maj, 2023

Industrien kæmper sig tilbage

Positive konkurstendenser i april

03. maj, 2023

Positive konkurstendenser i april

Januar satte (også) konkursrekord

02. februar, 2023

Januar satte (også) konkursrekord

Konkursåret 2022 blev det værste siden 2010

04. januar, 2023

Konkursåret 2022 blev det værste siden 2010