Søg:
649 900

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer. Denne branche har branchekoden 649900, og ligger under branchegrupperingen finansiering og forsikring.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • Branchekode 649900
 • Branchegruppering 19 Finansiering og forsikring
 • Branchegruppering 127 Kreditforeninger mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer.
 • Omfatter Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: , Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. , Factoring , Confirming , Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger , Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling
 • Omfatter ikke Finansiel leasing, jf. 64.91.00 , Handel med værdipapirer for andres regning, jf. 66.12.00 , Handel med leasing og udlejning af fast ejendom, jf. hovedgruppe 68 , Inkassovirksomhed uden opkøb af gæld, jf. 82.91.00 , Långivning ydet af organisationer og foreninger, jf. 94.99.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  6.549 Virksomheder i branchen
 • money
  4.092 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  612 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  1.085.785 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  3.154 Beskæftigede i branchen
 • group
  2.821 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.214 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1.940 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Realkreditinstitutter
Finansiel leasing
FVC-selskaber
Pengemarkedsforeninger
Ikke-finansielle holdingselskaber
Investeringsforeninger
Ventureselskaber og kapitalfonde
Andre kreditselskaber
Andre kreditinstitutter
Finansielle holdingselskaber
Investeringsselskaber
Gennemløbsholdingselskaber

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Kreditforeninger mv.", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

GuBa Holding ApS 19-11-2019
Jessie Kristensen ApS 19-11-2019
Yoganu ApS 18-11-2019
ApS STM nr. 6368 18-11-2019
ApS STM nr. 6369 18-11-2019
ApS STM nr. 6367 18-11-2019
Wallmann & Bak Invest ApS 13-11-2019
Høghs Ejendomme ApS 05-11-2019
W & S Development ApS 04-11-2019
Surrey Lane Invest ApS 03-11-2019