Søg:
649 900

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer. Denne branche har branchekoden 649900, og ligger under branchegrupperingen finansiering og forsikring.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • Branchekode 649900
 • Branchegruppering 19 Finansiering og forsikring
 • Branchegruppering 127 Kreditforeninger mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer.
 • Omfatter Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: , Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. , Factoring , Confirming , Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger , Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling
 • Omfatter ikke Finansiel leasing, jf. 64.91.00 , Handel med værdipapirer for andres regning, jf. 66.12.00 , Handel med leasing og udlejning af fast ejendom, jf. hovedgruppe 68 , Inkassovirksomhed uden opkøb af gæld, jf. 82.91.00 , Långivning ydet af organisationer og foreninger, jf. 94.99.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  6.610 Virksomheder i branchen
 • money
  4.605 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  696 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  1.085.785 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  3.154 Beskæftigede i branchen
 • group
  2.821 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.214 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1.940 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Andre kreditselskaber
Finansielle holdingselskaber
Finansiel leasing
Gennemløbsholdingselskaber
FVC-selskaber
Realkreditinstitutter
Investeringsforeninger
Pengemarkedsforeninger
Investeringsselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Andre kreditinstitutter
Ventureselskaber og kapitalfonde

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Kreditforeninger mv.", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Just Read the Instructions ApS 03-04-2020
Selected Car Investment 1 A/S 31-03-2020
Gest Invest ApS 31-03-2020
ACMC Invest ApS 24-03-2020
CMK Finans ApS 19-03-2020
Mogens Kjær A/S 19-03-2020
DBC Equity A/S 18-03-2020
JJ 15-03-2020
BRFinvest a/s 12-03-2020
MSO Box ApS 10-03-2020