Søg:
649 900

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer. Denne branche har branchekoden 649900, og ligger under branchegrupperingen finansiering og forsikring.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
 • Branchekode 649900
 • Branchegruppering 19 Finansiering og forsikring
 • Branchegruppering 127 Kreditforeninger mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter virksomheder, der investerer for egen regning, herunder egen formuepleje. Branchen omfatter også koncerninterne investeringer.
 • Omfatter Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: , Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. , Factoring , Confirming , Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger , Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling
 • Omfatter ikke Finansiel leasing, jf. 64.91.00 , Handel med værdipapirer for andres regning, jf. 66.12.00 , Handel med leasing og udlejning af fast ejendom, jf. hovedgruppe 68 , Inkassovirksomhed uden opkøb af gæld, jf. 82.91.00 , Långivning ydet af organisationer og foreninger, jf. 94.99.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  26,248 Virksomheder i branchen
 • money
  4,977 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  772 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  958,120 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  3,023 Beskæftigede i branchen
 • group
  2,746 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1,263 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1,760 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Andre kreditselskaber
Ventureselskaber og kapitalfonde
Gennemløbsholdingselskaber
Finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Investeringsselskaber
Finansiel leasing
Investeringsforeninger
Pengemarkedsforeninger
FVC-selskaber
Realkreditinstitutter
Andre kreditinstitutter

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Kreditforeninger mv.", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

JKH Holding Skagen ApS 28-07-2021
MTN Capital ApS 27-07-2021
Freehold ApS 26-07-2021
Henrik Christensen Virk 14-07-2021
CryptoDrill ApS 12-07-2021
CI ETF I Investment GP ApS 09-07-2021
CI ETF I Hoest P/S 09-07-2021
la Cour Family Invest ApS 07-07-2021
PhiNans & Co ApS 06-07-2021
Maneje Invest ApS 02-07-2021