Søg:
052 000

Indvinding af brunkul

Branchen omfatter indvinding af fast mineralsk brændstof som brunkul, herunder også vask, tørring, pulverisering mv. af brunkul med henblik på kvalitetsforbedring, opbevaring eller transport. Denne branche har branchekoden 052000, og ligger under branchegrupperingen råstofindvinding.

Kun adgang for brugere

Det er gratis at oprette sig som bruger i vores system. Dette giver dig adgang til den udvidede brancheanalyse resten af 2022.

Opret dig her