Søg:
691 000

Juridisk bistand

Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfærdigelse af skøder og testamenter. Fogeder, opmænd mv. er også placeret her. Denne branche har branchekoden 691000, og ligger under branchegrupperingen videnservice.

store_mall_directory

Brancheinformation

  • Branche Juridisk bistand
  • Branchekode 691000
  • Branchegruppering 19 Videnservice
  • Branchegruppering 127 Advokatvirksomhed
  • Branchebeskrivelse Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfærdigelse af skøder og testamenter. Fogeder, opmænd mv. er også placeret her.
  • Omfatter Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: , Rådgivning og repræsentation i civile sager , Rådgivning og repræsentation i straffesager , Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter , Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: , Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber , Patenter og ophavsret , Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. , Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.
  • Omfatter ikke Domstolenes virksomhed, jf. 84.23.00 , Ejendomsadministration, der ikke udføres af advokater, jf. 68.32.10
history

Nøgletal for branchen

  • location_city
    2.797 Virksomheder i branchen
  • money
    14.688 mio. DKK Salg i branchen
  • local_shipping
    1.104 mio. DKK Eksport i branchen
  • account_balance_wallet
    623.371 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
  • people_outline
    12.094 Beskæftigede i branchen
  • group
    8.369 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
  • 7.260 Beskæftigede kvinder i branchen
  • 4.834 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Juridisk bistand er den eneste branche under grupperingen Advokatvirksomhed. Derfor viser vi ingen lignende brancher.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Testamente Danmark A/S 16-10-2020
DROJN Law Firm Advokatpartnerselskab 09-10-2020
Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen 08-10-2020
NURU I/S 08-10-2020
Juridisk rådgivning v/ Oscar Ring 07-10-2020
Advokat Mette Krog ApS 06-10-2020
Lykke Walter Greve Advokatfirma 02-10-2020
Handelsjura 01-10-2020
Kronberg Forsvarsadvokat 01-10-2020
Wirnfeldt Consulting 01-10-2020