Søg:
691 000

Juridisk bistand

Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfærdigelse af skøder og testamenter. Fogeder, opmænd mv. er også placeret her. Denne branche har branchekoden 691000, og ligger under branchegrupperingen videnservice.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Juridisk bistand
 • Branchekode 691000
 • Branchegruppering 19 Videnservice
 • Branchegruppering 127 Advokatvirksomhed
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter juridiske sager, der udøves af eller under opsyn af advokater, herunder udfærdigelse af skøder og testamenter. Fogeder, opmænd mv. er også placeret her.
 • Omfatter Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: , Rådgivning og repræsentation i civile sager , Rådgivning og repræsentation i straffesager , Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter , Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: , Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber , Patenter og ophavsret , Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. , Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.
 • Omfatter ikke Domstolenes virksomhed, jf. 84.23.00 , Ejendomsadministration, der ikke udføres af advokater, jf. 68.32.10
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  2.778 Virksomheder i branchen
 • money
  15.144 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  1.045 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  636.950 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  12.331 Beskæftigede i branchen
 • group
  8.682 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 7.394 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 4.937 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Juridisk bistand er den eneste branche under grupperingen Advokatvirksomhed. Derfor viser vi ingen lignende brancher.