Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3.758 Virksomheder i branchen
 • money
  5.587 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  35 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  429.528 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6.794 Beskæftigede i branchen
 • group
  4.477 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.076 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5.718 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Almindelig rengøring i bygninger
Kombinerede serviceydelser
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Skorstensfejning
Vinduespolering
Andre rengøringsydelser

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Rosengaard Anlæg 09-07-2020
Simpel Havemand 08-07-2020
KLIP-OG BESKÆRERMANDEN 08-07-2020
Din Lokale Haveservice ApS 08-07-2020
Holts Haveservice 07-07-2020
Svalehaven 05-07-2020
Baltzer HaveService v/ Mads Baltzer Madsen 02-07-2020
Skovly v/Ole Olsen 01-07-2020
Fenix Group ApS 01-07-2020
Planteassistance 01-07-2020
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

OKNYGAARD A/S 500 - 999
FORSTAS A/S 200 - 499
GRØN VÆKST A/S 100 - 199
BUUS ANLÆGSGARTNER A/S 100 - 199
Nordsjællands Park og Vej I/S 100 - 199
LANDSKABSENTREPRENØR SVEN BECH A/S 50 - 99
MALMOS A/S 50 - 99
F. J. POULSEN A/S 50 - 99
ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS 50 - 99
VÆKST & MILJØ A/S 50 - 99