Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3,883 Virksomheder i branchen
 • money
  6,049 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  56 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  435,626 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6,888 Beskæftigede i branchen
 • group
  4,637 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1,126 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5,762 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Vinduespolering
Andre rengøringsydelser
Kombinerede serviceydelser
Almindelig rengøring i bygninger
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Skorstensfejning

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

AMW Gartner 22-06-2021
Sundby Haveservice 21-06-2021
Grøn Have 21-06-2021
Hus&Natur service 21-06-2021
Naturpleje v. Ole Damsbo Andersen 21-06-2021
CHS Skov- og landskabspleje 20-06-2021
J&O Service 18-06-2021
Rako Multiservice 17-06-2021
Sebastian Busk Pind Haveservice 17-06-2021
Somafryd Have & Park 15-06-2021