Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3.791 Virksomheder i branchen
 • money
  5.612 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  36 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  435.626 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6.888 Beskæftigede i branchen
 • group
  4.637 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.126 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5.762 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Almindelig rengøring i bygninger
Skorstensfejning
Andre rengøringsydelser
Kombinerede serviceydelser
Vinduespolering
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Djurs anlæg 23-11-2020
Kanstrup Gartner Service 18-11-2020
Fix Haven 17-11-2020
Kærlige hænder 17-11-2020
Hadenfeldt ForestGarden 17-11-2020
Lindgrens Have & Anlæg 16-11-2020
Gitte Gartner 12-11-2020
Anlægsgartnerne Aadal og Fisker ApS 11-11-2020
Alt det grønne 09-11-2020
Vikingens træfældning 06-11-2020
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

OKNYGAARD A/S 500 - 999
FORSTAS A/S 200 - 499
BUUS ANLÆGSGARTNER A/S 100 - 199
GRØN VÆKST A/S 100 - 199
Nordsjællands Park og Vej I/S 100 - 199
LANDSKABSENTREPRENØR SVEN BECH A/S 50 - 99
MALMOS A/S 50 - 99
F. J. POULSEN A/S 50 - 99
VÆKST & MILJØ A/S 50 - 99
ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS 50 - 99