Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen (beskæftigelse, november 2022)

 • location_city
  3.991 Virksomheder i branchen
 • money
  7.811 mio. DKK Salg i branchen (2023)
 • local_shipping
  63 mio. DKK Eksport i branchen (2023)
 • account_balance_wallet
  465.581 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  7.752 Beskæftigede i branchen
 • group
  5.404 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.399 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 6.353 Beskæftigede mænd i branchen
 • Gå til Udvidet brancheanalyse for historiske data.
 • bar_chart

  Nye og ophørte virksomheder pr. år

  question_answer

  Lignende brancher

  Kombinerede serviceydelser
  Almindelig rengøring i bygninger
  Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
  Andre rengøringsydelser
  Skorstensfejning
  Vinduespolering

  Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

  new_releases

  Nyeste virksomheder (stiftelse)

  Havetæmmerne I/S 23-05-2024
  Multi Olsen 23-05-2024
  JAG-Service 22-05-2024
  Grønne Løsninger 22-05-2024
  Højsgaard Naturpleje v/Lasse Højsgaard Petersen 20-05-2024
  G&K Haveservice I/S 19-05-2024
  Reinholdts Entreprise ApS 17-05-2024
  JM Christiansen ApS 16-05-2024
  M.N. Anlægsgartner 15-05-2024
  Lasse Maagaards hækklipning 14-05-2024