Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3.615 Virksomheder i branchen
 • money
  5.585 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  35 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  429.528 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6.794 Beskæftigede i branchen
 • group
  4.477 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.076 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5.718 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Kombinerede serviceydelser
Vinduespolering
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Andre rengøringsydelser
Skorstensfejning
Almindelig rengøring i bygninger

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Vagn's Multiservice v/ Mathias Vagn Karstensen 01-04-2020
Christian Ploug 01-04-2020
Nørregaard Larsen 01-04-2020
dkj multiservice 01-04-2020
Bechs ejendomsservice 01-04-2020
EW Haveservice 29-03-2020
Reinhardts Multiservice 28-03-2020
Dons' Træfældning 28-03-2020
Holm Haveservice 26-03-2020
NV Service ApS 22-03-2020
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

OKNYGAARD A/S 500 - 999
FORSTAS A/S 200 - 499
BUUS ANLÆGSGARTNER A/S 100 - 199
GRØN VÆKST A/S 100 - 199
Nordsjællands Park og Vej I/S 100 - 199
LANDSKABSENTREPRENØR SVEN BECH A/S 50 - 99
MALMOS A/S 50 - 99
ANLÆGSGARTNER GOTTLIEB A/S 50 - 99
F. J. POULSEN A/S 50 - 99
VÆKST & MILJØ A/S 50 - 99