Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3.603 Virksomheder i branchen
 • money
  5.542 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  36 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  429.528 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6.794 Beskæftigede i branchen
 • group
  4.477 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.076 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5.718 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Almindelig rengøring i bygninger
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Andre rengøringsydelser
Vinduespolering
Skorstensfejning
Kombinerede serviceydelser

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

DEP Multiservice 18-11-2019
Silvers haveservice 16-11-2019
Hørsholm Rungsted Haveservice ApS 12-11-2019
Anlægsgartner Silas Kragh ApS 11-11-2019
Sheye Have Entreprise 10-11-2019
Your Workman 08-11-2019
Den Unge Gartner A/S 07-11-2019
Rewilding ApS 07-11-2019
Olsen & Fugl 06-11-2019
Stern Unplugged 05-11-2019
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

FORSTAS A/S 200 - 499
OKNYGAARD A/S 200 - 499
GRØN VÆKST A/S 100 - 199
Nordsjællands Park og Vej I/S 100 - 199
MALMOS A/S 100 - 199
Weeding ApS 100 - 199
LANDSKABSENTREPRENØR SVEN BECH A/S 50 - 99
F. J. POULSEN A/S 50 - 99
ANLÆGSGARTNER TORBEN JENSEN & SØN ApS 50 - 99
ANLÆGSGARTNER GOTTLIEB A/S 50 - 99