Søg:
390 000

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

Branchen omfatter specialiseret forureningsbekæmpelse fx rensning, dekontaminering af jord og grundvand, kyst og overfladeforurening, bekæmpelse af asbest, blyholdig maling. Denne branche har branchekoden 390000, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
 • Branchekode 390000
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Rensning af jord og grundvand
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter specialiseret forureningsbekæmpelse fx rensning, dekontaminering af jord og grundvand, kyst og overfladeforurening, bekæmpelse af asbest, blyholdig maling.
 • Omfatter Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse , Dekontaminering af jord og grundvand enten på forureningsstedet eller ved bortkørsel, ved brug af fx mekaniske, kemiske eller biologiske metoder , Dekontaminering af industrianlæg eller -grunde, herunder atomkraftværker, og -grunde , Dekontaminering og rensning af overfladevand efter forureningsulykker, fx ved indsamling af forurenende stoffer eller ved anvendelse af kemiske produkter , Rensning af olieforurening og andre former for forurening på land, i overfladevand, til søs, herunder i kystområder , Bekæmpelse af asbest, blyholdig maling og andre giftstoffer samt anden specialiseret forureningsbekæmpelse
 • Omfatter ikke Skadedyrsbekæmpelse i landbruget, jf. 01.61.00 , Oprensning af vand til vandforsyningsformål, jf. 36.00.00 , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling og bortskaffelse af farligt affald, jf. 38.22.00 , Udendørs gadefejning og -vanding, jf. 81.29.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  39 Virksomheder i branchen
 • money
  - Salg i branchen
 • local_shipping
  - Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  506.578 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  167 Beskæftigede i branchen
 • group
  152 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 43 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 124 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse er den eneste branche under grupperingen Rensning af jord og grundvand. Derfor viser vi ingen lignende brancher.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

A Better Ocean ApS 01-09-2021
LiqTech Emission Control A/S 01-03-2021
LiqTech Water Projects A/S 28-07-2020
Water Treatment ApS 16-03-2020
Holbæk Jordmodtagelse ApS 25-02-2020
ReSea Project ApS 27-11-2019
Eco Solution ApS 06-11-2019
PurCity ApS 03-10-2019
Viking Recycling A/S 07-03-2019
Clean Seabed ApS 20-12-2018