Søg:

03. september, 2021

Genåbning af samfundet banker konkurstallet i bund

August 2021 fremstår som en konkursmåned i rekordernes tegn. Aldrig før er så få virksomheder med beskæftigelse gået konkurs, og jobtabet har aldrig været mindre. August er typisk den måned, der registreres færrest konkurser i, og således også i år. Men at antallet af konkurser næsten er halveret i forhold til sidste år og i øvrigt det næstlaveste i den nuværende konkursstati-stiks levetid, var der næppe nogen, der havde forudset.

194 konkurser blev der ifølge Statstidende registreret i august 2021. Dermed tager konkurstallet endnu et dyk ovenpå på nogle i forvejen usædvanligt stille konkursmåneder. I juni og juli var der henholdsvis 486 og 454 konkurser. Sammenligner vi med august 2020 er årets konkurstal også markant lavere. Her var der 304 konkurser, og går vi tilbage til 2019, var der med 395 dobbelt så mange konkurser som i år. Faktisk er konkurstallet i august så lavt, at det kun overgås af en enkelt måned siden januar 2009, hvor den registerbaserede konkursstatistik har sit udgangspunkt. I august 2014 blev der registreret 186 konkurser, hvilket i høj grad hang sammen med, at SKATs gældsinddrivelsessystem var ude af drift. Det førte til en voldsom konkurspukkel senere. En konkurspukkel så vi faktisk også i begyndelsen af året, hvor udskudte tvangslukninger var med til, at konkurstallet var mere end fem gange højere end i august.

 

Ud af de 194 konkurser i august 2021 var der blot 61 med beskæftigelse ifølge CVR. Det er det absolut laveste, der er registreret nogensinde. I de forudgående måneder har der været omkring 130 konkurser med beskæftigelse per måned, og kigger vi hele 2021, har gennemsnittet været 150. Så antallet af konkurser med beskæftigelse i august var altså under halvdelen af gennemsnittet for hele året.

 

Danmarks Statistik skelner mellem aktive konkurser og nulvirksomheder, hvor definitionen på en nulvirksomhed er en virksomhed uden beskæftigelse og en omsætning på mindre end en million kroner i året op til konkursen. Siden 2015 har nulvirksomhederne tegnet sig for langt størstedelen af de danske konkurser. Aktive virksomheder er så alle andre virksomheder. Det største antal aktive virksomheder er virksomheder med beskæftigelse, men dertil kommer virksomheder uden beskæftigelse men med en omsætning på mere end en million kroner i året op til konkursen. Disse virksomheder udgør typisk 15-20 procent af de aktive konkurser. Antallet af aktive konkurser i august måned ligger dermed omkring 70, hvilket vil være det laveste antal registrerede konkurser i aktive virksomheder. Det hidtil laveste antal var 116 konkurser i juni 2014.

 

Vi har tidligere beskrevet problematikken med nulvirksomheder kontra aktive virksomheder i blandt andet denne konkursanalyse.

 

Antallet af konkursramte virksomheder med beskæftigelse er markant lavere end niveauet fra de seneste to år. Kigger vi endnu længere tilbage til 2009 og 2010, står det lysende klart, at coronakrisen på ingen måder kan sammenlignes med finanskrisen, når det kommer til konkursniveauet. Her var der overordnet færre konkurser, men markant flere med beskæftigelse end i 2019, 2020 og 2021. Jobtabet var også markant højere under finanskrisen end i de seneste år, og særligt 2021 er kendetegnet ved et meget lavt jobtab. I august 2021 udgjorde jobtabet ved konkurser 333 årsværk, når man gør det op på p-numre, hvilket også er det laveste, der nogensinde er registreret. Tallene fremgår af Tabel 1 herunder.

 

Jobtab ved konkurser er i sig selv en vanskelig størrelse at opgøre. Dels fordi jobbene siver fra konkurstruede virksomheder i året op til konkurser, og dels fordi det ofte ses, at konkursramte virksomheder helt eller delvist videreføres under et andet CVR-nummer. Det så vi blandt andet i sidste måned, hvor der gik 232 årsværk tabt ved den suverænt største konkurs, gulerodspakkeriet DANCARROT. Til gengæld voksede selve gulerodsproducenten, Gammel Estrup Gartneri, med et tilsvarende antal årsværk, da alle medarbejdere fra DANCARROT fortsatte her. Her var der altså tale om en omstrukturering. Det kan man læse om i eStatistiks konkursartikel fra juli.

 

Jobtabet ved konkurser skal tages med et gran salt, og det ses også i augusts konkurstal, hvor en lignende historie er at finde. Her er det den nordjyske installatørvirksomhed, Thomsen & Fals, der går konkurs den 25. august med 100 tabte årsværk som konsekvens. Den 27. august kan flere medier så berette, at Brøndum-koncernen fra Viborg, opkøber Thomsen & Fals og bevarer alle aktiviteter og medarbejdere.

 

 

Tabel 1. Konkursudvikling, januar til august, 2009-2010 og 2019-2021*

Konkurser

2009

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Januar-august

 

Konkurser i alt

417

444

477

445

498

494

456

354

        3.585

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.253

2.112

1.955

3.072

1.732

2.082

1.975

         1.049

15.230

 

Gns. levetid (år)

5,4

6,3

6,3

6,8

6,9

6,7

7,0

6,9

6,5

 

Konkurser med beskæftigelse

213

229

271

264

256

226

242

173

1.874

 

2010

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Januar-august

 

Konkurser i alt

458

550

606

534

534

569

513

415

        4.179

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.738

1.969

2.044

1.459

1.190

1.999

1.533

        1.383

       13.315

 

Gns. levetid (år)

7,3

7,2

7,7

7,3

6,6

7,5

7,5

7,4

               7,3

 

Konkurser med beskæftigelse

229

263

289

238

223

301

267

228

          2.038

 

2019

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Januar-august

 

Konkurser i alt

686

508

1.192

966

637

461

636

395

          5.481

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.886

1.118

1.060

861

1.039

783

1.150

655

          8.552

 

Gns. levetid (år)

5,3

7,1

4,7

4,9

6,6

6,9

6,6

6,7

               5,8

 

Konkurser med beskæftigelse

159

216

212

189

210

151

171

138

          1.446

 

2020

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Januar-august

 

Konkurser i alt

544

466

295

494

591

455

479

304

          3.628

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

756

879

1.056

2.155

894

705

1.295

578

          8.318

 

Gns. levetid (år)

7,0

8,0

7,9

6,6

7,4

7,0

7,6

7,4

               7,3

 

Konkurser med beskæftigelse

170

180

134

184

190

141

166

125

          1.290

 

2021

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August*

Januar-august

 

Konkurser i alt

1.112

1.194

866

590

508

486

454

          194

          5.404

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

810

773

740

606

733

431

788

         333

          5.214

 

Gns. levetid (år)

5,4

5,4

5,9

5,6

5,6

6,2

7,7

6,9

               5,8

 

Konkurser med beskæftigelse

177

190

169

130

137

130

120

             61

           1.114

 

Kilde: Danmarks Statistik KONK3 og udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

*August 2021 er baseret på udtræk fra Statstidende og CVR. Beskæftigelsen er opgjort på p-nummerniveau.

 

Kigger vi på branchefordelingen af de tabte årsværk, er det da også ’Bygge og anlæg’, der tegner sig for størstedelen af de tabte årsværk i august, selvfølgelig godt hjulpet på vej af konkursen i Thomsen & Fals. 207 ud af de i alt 333 årsværk var i bygge- og anlægssektoren, hvilket svarer til lige knap to ud af tre tabte årsværk. Helt nøjagtigt 62,2 procent. Brancherne ’Videnservice’, ’Hoteller og restauranter’ og ’Transport’ har tabt henholdsvis 32, 27 og 25 årsværk. Branchefordelingen ses af Tabel 2 herunder.

 

Tabel 2. Jobtab (årsværk) ved konkurser, august 2021

Branche

Tabte årsværk*

Andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

               12

3,6%

Industri

               -  

-

Bygge og anlæg

             207

62,2%

Handel

               17

5,1%

Transport

               25

7,5%

Hoteller og restauranter

               27

8,1%

Information og kommunikation

               -  

-

Videnservice

               32

9,6%

Operationel service

                 6

1,8%

Sundhed og socialvæsen

               -  

-

Kultur og fritid

                 3

0,9%

Andre serviceydelser mv.

                 4

1,2%

I alt

             333

 

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

*Beskæftigelsen er opgjort på p-nummerniveau.

 

Sammenfattende om konkursmåneden august kan man altså sige, at det blev en utrolig stille én. Den fortsatte genåbning af samfundet ovenpå COVID19-pandemien bidrager utvivlsomt til dette, og samtidig er det langt fra utænkeligt, at coronahjælpepakkerne fortsat holder hånden under nogle sårbare virksomheder. Én ting er sikkert. Der vil komme en konkurspukkel i december og januar, når antallet af tvangslukkede økonomisk inaktive virksomheder fra seneste regnskabsår, hvor fristen var udsat til 1. juli. Det så vi i konkurstallene for januar og februar i år, der kan relateres til tvangslukkede virksomheder i 2020.

 

Hvad der i det kommende år vil ske med de tusindvis af helt små virksomheder, der har udskudte betalinger af moms helt tilbage fra andet halvår 2019, er svært at gisne om. Men det er nok umiddelbart meget optimistisk at tro, at genåbningen alene kan generere den nødvendige omsætning.

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

01. oktober, 2021

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

25. august, 2021

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

Samme antal konkurser som sidste måned – større jobtab

06. august, 2021

Samme antal konkurser som sidste måned – større jobtab

Historisk lavt jobtab ved konkurser

02. juli, 2021

Historisk lavt jobtab ved konkurser