subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os

IT-branchen har vokseværk – it-konsulenter og iværksættere skaber væksten

Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå nogle hårde år under og umiddelbart efter finanskrisen. Fra 2013 og frem til 2015 har sektoren oplevet vækst i det meste af landet. Dette kommer i høj grad de universitetsuddannede til gode, mens sektoren til gengæld beskæftiger et faldende antal personer med erhvervsfaglig baggrund. Antallet af nye it-virksomheder er på vej mod samme høje niveau som i år 2000. 

05-08-2016

It-sektoren blev hårdt ramt under finanskrisen med et fald i antal fuldtidsstillinger på knap 5 procent fra første kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009. Siden blev udviklingen stabiliseret og fra 2013 er fuldtidsbeskæftigelsen gået frem næsten hvert kvartal.

 

Fremgangen fra 2013 skal særligt tilskrives it-konsulenter, mens de resterende it-brancher samlet set har fortsat den negative udvikling fra finanskrisens første år med et faldende antal fuldtidsstillinger. Antallet af fuldtidsbeskæftigede it-konsulenter øges mere end i de øvrige videntunge serviceerhverv.

De seneste års vækst i beskæftigelsen er i høj grad drevet af it-iværksætterne. Næsten hver tiende beskæftigede er ansat i en virksomhed, der er etableret inden for de seneste fem år. Til sammenligning gælder det for 7,2 procent af alle beskæftigede i den private sektor.

Region Hovedstaden tegner sig for 6 ud af 10 fuldtidsstillinger i it-sektoren i 2015, mens Region Midtjylland med 20 procent er den næststørste region. Med knap en fjerdedel af beskæftigelsen i it-sektoren er Københavns kommune den suverænt største it-kommune i 2015. Aarhus og Ballerup følger efter. Målt på antal beskæftigede i it-sektoren i forhold til den samlede beskæftigelse i den private sektor er Ballerup kommune landets tungeste. It-sektoren udgør mere end 20 procent af Ballerup kommunes samlede private beskæftigelse.

 

Der er sket en forskydning internt i it-sektoren således, at universitetsuddannede udgør en større del af beskæftigelsen og særligt antallet af erhvervsfagligt uddannede personer er faldende. Det er bemærkelsesværdigt, at personer uden en kompetencegivende uddannelse fortsat udgør ca. 25 procent af it-sektorens beskæftigelse.

 

Flere fuldtidsstillinger i it-sektorenFinanskrisens første år gjorde ondt på it-sektoren. Fra første kvartal 2008 til fjerde kvartal 2009 faldt antallet af fuldtidsstillinger fra 86.974 til 82.836 svarende til et faldt på 4,8 procent. De efterfølgende år var præget af en stabilisering, om end med en svagt faldende tendens frem mod tredje kvartal 2013. Her blev bunden nået med en samlet beskæftigelse på knap 79.000 fuldtidsansatte i it-sektoren. I 2014 og i særdeleshed i afslutningen af 2015 er stemningen vendt, og aktivitetsniveauet målt på antal fuldtidsstillinger er i fremdrift. Fra tredje kvartal 2013 til fjerde kvartal 2015 er der tale om en stigning på 3.855 fuldtidsansatte svarende til 4,9 procent.

 

Figur 1: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren for hele landet, 2008K1-2015K4

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-konsulenter driver fremgangen De seneste års beskæftigelsesfremgang drives af it-konsulenter, som i perioden tredje kvartal 2013 til fjerde kvartal 2015 øger antallet af fuldtidsstillinger med 10,9 procent. I samme periode falder antallet af fuldtidsstillinger i de øvrige it-brancher: it-industri, it-engroshandel og telekommunikation, samlet med 4,0 procent.

Tendensen fra finanskrisen først år fastholdes, dvs. antallet af it-konsulenter øges, mens de øvrige it-erhverv går tilbage. I første kvartal 2008 udgjorde it-konsulenterne 53 procent af den samlede it-sektors beskæftigelse, mens denne andel er øget med 10 procentpoint til 63 procent i fjerde kvartal 2015.

 

Figur 2: Udvikling i antal fuldtidsstillinger i it-sektoren for hele landet, opgjort på delbrancher 2008-2015

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

It-konsulenter i den videntunge førertrøje De videntunge erhverv som it-konsulenter og Videnservice har modsat den samlede private sektor haft en markant vækst i beskæftigelsen siden 2008. Beskæftigelsen blandt it-konsulenter er steget med 12,4 procent fra første kvartal 2008 til fjerde kvartal 2015, mens Videnservice beskæftiger 8,7 procent flere. Begge videntunge erhverv har for alvor sat turbo på beskæftigelsen siden 2010, hvor den private sektor samlet set var påvirket af finanskrisen helt frem til 2013.

 

Den private sektor og den øvrige it-sektor er ikke nået tilbage på samme niveau som før krisen. Beskæftigelsen i den samlede private sektor er i fjerde kvartal 2015 fortsat 4,4 procent lavere end i fjerde kvartal 2008, hvor beskæftigelsen toppede. I den øvrige it-sektor næsten en fjerdedel af alle fuldtidsstillingerne tabt i samme periode. De øvrige it-brancher, it-industri, it-engroshandel og telekommunikation, har altså ikke formået at svare igen på finanskrisens hårde år, mens der til gengæld er fremgang at spore i den private sektor siden 2013.

 

Figur 3: Udvikling i antal fuldtidsstillinger for hele landet opgjort efter branche, 2008K1-2015K4 (2008K1=100)

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

Region Sjælland på vej fremRegion Hovedstaden beskæftiger som den største it-region 6 ud 10 personer i it-sektoren, mens Region Midtjylland er den næststørste med 20 procent af it-beskæftigelsen. Region Nordjylland og Region Syddanmark er omtrent lige store it-regioner med en beskæftigelsesandel på 7 til 9 procent. Med godt 3.000 fuldtidsbeskæftigede i it-sektoren er Region Sjælland den mindste it-region.

 

Region Sjælland er til gengæld på vej frem. Regionens it-beskæftigelse er steget 3,4 procent fra 2008 til 2015 målt på gennemsnittet af årenes fire kvartaler. Dermed er Region Sjælland den eneste region med flere fuldtidsbeskæftigede i it-sektoren i 2015 end i 2008. Til sammenligning er it-beskæftigelsen i Region Nordjylland faldet med 11,7 procent fra 2008 til 2015, mens de øvrige regioner har haft et fald mellem 6 og 8 procent. Siden 2013 har samtlige regioner med undtagelse af Nordjylland har haft fremgang i antallet af fuldtidsstillinger.


Tabel 1: Antal fuldtidsbeskæftigede opgjort på regioner, 2008, 2013 og 2015

Region

2008

2013

2015

Vækst '08-'13

Vækst '13-'15

Vækst '08-'15

Region Hovedstaden

     52.089

     47.364

     48.769

-9,1%

3,0%

-6,4%

Region Sjælland

       3.006

       2.922

       3.108

-2,8%

6,4%

3,4%

Region Syddanmark

       7.736

       7.163

       7.278

-7,4%

1,6%

-5,9%

Region Midtjylland

     17.323

     15.682

     15.983

-9,5%

1,9%

-7,7%

Region Nordjylland

       7.118

       6.339

       6.287

-11,0%

-0,8%

-11,7%

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistik LBESK – beregninger foretaget af eStatistik.

 

Københavns Kommune står for knap en fjerdedel af it-beskæftigelsen

Ikke overraskende er København og Aarhus landets største kommuner målt på absolut it-beskæftigelse. Københavns kommuner står for 24,9 procent af it-sektorens beskæftigelse, mens Aarhus med 11,8 procent beskæftiger næstflest. Ballerup, som traditionelt er en stor it-kommune, står for 7,8 procent af it-beskæftigelsen.

 

Landets fire største it-kommuner, København, Aarhus, Ballerup og Aalborg står samlet for knap halvdelen af beskæftigelsen i it-sektoren, mens top-10 tegner sig for 65,9 procent. 

 

Tabel 2: Top-10 over kommuner med flest beskæftigede i it-sektoren, 1.1.2015

Rang

Kommune

Antal

I pct.

 

Hele landet

89.643

100,0%

1

København

22.309

24,9%

2

Århus

10.463

11,7%

3

Ballerup

7.009

7,8%

4

Aalborg

4.849

5,4%

5

Odense

3.294

3,7%

6

Gladsaxe

3.025

3,4%

7

Brøndby

2.409

2,7%

8

Rudersdal

2.075

2,3%

9

Høje-Taastrup

2.000

2,2%

10

Herlev

1.609

1,8%

 

Top 10 i alt

59.042

65,9%

Kilde: eStatistiks ESTAT11 baseret på RAS – beregninger foretaget af eStatistik.
Ballerup kommune er landets førendeBallerup kommune er landets suverænt tungeste it-kommune – dvs. den kommune, hvor it-job udgør den største andel af det samlede antal job. I Ballerup kommune udgør it-beskæftigelse hele 22,6 procent af den private beskæftigelse. I Ballerup kommune ligger bl.a. KMD, EG og CGI. Efter Ballerup følger Brøndby, hvor især IBM Denmark står bag beskæftigelsen i it-sektoren. 

 

Generelt viser Figur 4, at Region Hovedstaden har særdeles godt fat i it-sektoren. Hele 8 af de 10 it-tungeste kommuner er således en del af Region Hovedstaden.

 

Figur 4: Top-10 over kommuner den største andel af it-beskæftigede i forhold til den private sektor, 2015

Kilde: eStatistiks ESTAT11 og ESTAT9 baseret på RAS – beregninger foretaget af eStatistik.

 

Vækst i beskæftigelsen i it-sektoren blandt højtuddannede Der har ikke været den store udvikling i den samlede it-beskæftigelse gennem de seneste 5-6 år, men ved at opdele beskæftigelsen på uddannelsesniveauer identificeres nogle forskydninger internt i sektoren. Der er således vækst i beskæftigelsen blandt højtuddannede, mens der er færre beskæftigede i sektoren med en erhvervsfaglig uddannelse eller uden en kompetencegivende uddannelse.

 

Beskæftigelsen blandt universitetsuddannede er siden 2009 gået 12,4 procent frem. I samme periode er antal personer med erhvervsfaglig uddannelse faldet 15,9 procent og beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse er faldet 7,1 procent. Der er altså sket en forskydning af job i it-sektoren mod flere universitetsuddannede, men det er bemærkelsesværdigt, at der i it-sektoren fortsat er plads til mange selvlærte uden en kompetencegivende uddannelse.

 

Figur 5: Beskæftigede i it-sektoren på landsplan opgjort efter uddannelsesniveau, 2009, 2012 og 2015

Kilde: eStatistiks ESTAT11 baseret på RAS – beregninger foretaget af eStatistik.

 

It-iværksættereEfter et mindre dyk fra 2008 til 2009 ved finanskrisens start er antallet af nye it-virksomheder vokset til 1.628 reelle virksomheder i 2013, hvilket fremgår af tal fra Danmarks Statistiks iværksætterdatabase. En reel virksomheder skal præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk i virksomhedens etableringsår. Det fremgår af figur 6, at der ligeledes etableres et større antal ”hobbyvirksomheder”, og at der fortsat kan konstateres en vækst i perioden 2013 til 2015.

Væksten i denne periode hænger sammen med, at it-sektoren har taget godt imod de nye ejerformer iværksætterselskaber og personligt ejede mindre virksomheder. Ifølge udtræk fra eStatistiks database over ”Nye virksomheder renset for genstartere” udgør iværksætterselskaberne mere end 20 procent af de nyetablerede it-virksomheder i 2015. I de øvrige brancher er denne andel kun på godt 10 procent.

 

Figur 6: It-iværksættere, 2008-2015

Kilde: Specialudtræk fra CVR-registret og Iværksætterdatabasen udarbejdet af eStatistik

 

Høje etableringsrater i it-sektoren...

Fornyelsen af it-sektoren, der opgøres ved antal nye virksomheder i forhold til eksisterende bestand, har altid ligget væsentligt over niveauet for de øvrige brancher. I hele perioden 2004 til 2013 ligger it-sektorens etableringsrate 3-5 procentpoint højere end niveauet for Alle brancher.

 

Figur 7: Etableringsrate på landsplan opgjort efter branche, 2004-2013

Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase og GF – beregninger foretaget af eStatistik

 

… og de nye it-virksomheder skaber mange job Iværksætterne i it-sektoren skaber mange job. Knap 10 procent af beskæftigelsen i it-sektoren i 2014 findes i virksomheder, der er etableret i perioden 2009 til 2013. Til sammenligning gælder det for kun 7,2 procent af beskæftigede i Alle brancher. Knap hver femte beskæftige i it-sektoren ultimo 2014 var ansat i en virksomheder etableret inden for 10-års perioden 2004 til 2013. For Alle brancher er det gældende for 15 procent.

 

Figur 8: De seneste 5 og 10 iværksætterårganges andel af alle beskæftige i den private sektor, november 2014

Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik samt Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik

 

It-iværksætteri mod nye højderUdviklingen i antallet it-iværksættere har i et historisk perspektiv overgået udviklingen blandt Alle iværksættere. Det viser beregninger fra eStatistik, der tager udgangspunkt i specialkørsler fra Danmarks Statistiks to iværksætterdatabaser. Den Gamle Iværksætterdatabase strækker sig fra 1990-2001, mens den Nye Iværksætterdatabase, hvor virksomheder skal præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk, strækker fra 2001-2013. Læs mere om Danmarks Statistiks iværksætterafgrænsninger på Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase. For perioden 2013-2015 er der i indekseringen anvendt tal fra eStatistiks rensede tal for nye virksomheder i CVR-registret. Læs eksempelvis Nye ejerformer hitter i hele landet.

 

Der var en flad udvikling i både antallet af it-iværksættere og Alle iværksættere i starten af 90’erne. Antallet af it-iværksættere blev dog mere end fordoblet fra 1996 og frem mod it-boblen i år 2000, mens antallet af Alle iværksættere steg mere begrænset i samme periode. Billedet blev vendt efter 11. september 2001 med et stort fald, særligt i antallet af it-iværksættere, fra år 2000 til 2003. På trods af den voldsomme reaktion blandt it-iværksættere ovenpå it-boblen og 11. september var antallet af it-iværksættere i 2003 knap 30 procent over niveauet i 1992. Til sammenligning var det samlede iværksætteri i 2003 på samme niveau som i 1992.

 

Både it-iværksætterne og Alle iværksættere nød godt af højkonjunkturen fra 2003 og frem mod finanskrisens start i 2008. Finanskrisen ramte ikke It-iværksætterne så hårdt som iværksætterne i de øvrige brancher, og aktivitetsniveauet er øget frem til 2015, hvor it-iværksætteriet er tæt på rekordniveauet fra år 2000.

 

Figur 9: Udvikling i it-iværksættere, 1992-2015, (1992=100)

Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistiks Gamle Iværksætterdatabase (1992-2001) og Nye Iværksætterdatabase (2001-2013) samt eStatistiks Nye Virksomheder (2013-2015). Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Få adgang til beskæftigelsesdata for it-sektoren i din kommune ved at følge eStatistik på LinkedIn