Søg:

02. februar, 2022

Konkursåret 2022 lægger mildt fra land

Januar har budt på få konkurser og det laveste jobtab registreret i en januar måned i konkursstatistikkens historie. Dermed fortsætter den milde konkursbølge fra 2021 ind i det nye år. Bygge- og anlægssektoren er igen hårdest ramt, og står for mere end hvert tredje tabte årsværk ved konkurser i januar.

2021 blev på alle tænkelige måder et usædvanligt år, og det gjorde sig også gældende for årets konkurser, hvor grænserne blev skubbet. Næst flest konkurser nogensinde målt på antal, men samtidig med et rekordlavt jobtab såvel som omsætningstab. Det kan man læse mere om i denne konkursanalyse, hvor 2021 bliver gået efter i sømmene.

 

Det nye år starter med 451 konkurser i januar, hvilket allerede her gør, at 2022 adskiller sig markant fra 2021. Her var der nemlig et usædvanligt højt antal virksomheder, der gik konkurs i januar. Hele 1.112 konkurser blev der registreret, hvilket i høj grad skyldtes tvangsopløsninger, der var blevet udskudt fra 2020 på grund af den forlængede frist for indlevering af årsregnskabet i 2020. Det havde altså den konsekvens, at den vanlige bølge af tvangsopløsninger i november og december udeblev, men i stedet kom i første kvartal 2021.

 

Kigger vi på jobtab ved konkurser, gik der i den netop overståede januar 560 årsværk tabt. I 2021 var jobtabet 810 årsværk, og de 560 årsværk er faktisk det laveste jobtab i årets første måned, som der er registreret i konkursstatikken.

 

Januar 2022 markerer også enden på coronarestriktioner i Danmark, og krisen er dermed afblæst. Ud fra et konkursperspektiv blev der aldrig rigtig tale om en krise, hvilket også understreges i eStatistiks føromtalte årsanalyse af konkurserne i 2021. Det er dog fortsat usikkert, hvad der sker, når de mange momslån skal tilbagebetales efter den 1. april. Sammenlignet med finanskrisen er det danske erhvervsliv, indtil videre, sluppet langt billigere igennem coronatiden med færre konkurser i virksomheder med beskæftigelse og et væsentligt lavere jobtab.

 

Figur 1 viser, hvordan udviklingen har været under henholdsvis finanskrisen og COVID19-pandemien.

 

 

Tager vi et kig på konkurser i januar i perioden 2009 til 2022, kommer det tydeligt til udtryk, at januar 2022 på alle måder må siges at være en rolig start på det nye konkursår. I Figur 2 sammenlignes antal konkurser, jobtab (årsværk), gennemsnitlig alder og antal konkurser med beskæftigelse i en indeksering ud fra januar 2010, hvor finanskrisen raserede. På alle parametre ligger januar 2022 under.

 

 

Som det fremgår af figuren, var det samlede antal konkurser i januar 2010 og 2022 på nært samme niveau, mens antallet af konkurser i virksomheder med beskæftigelse og tabte årsværk lå markant under.

 

Bygge- og anlægssektoren fortsat den mest udsatte konkursbranche

Over en tredjedel af de tabte årsværk ved konkurser i januar 2022 er at finde i ’Bygge og anlæg’, der traditionelt er den branche, som står for en markant andel af såvel konkurser som jobtab ved konkurser. 198 af de i alt 560 tabte årsværk er at finde i bygge- og anlægsbranchen. Det svarer til 35 procent af det samlede jobtab.

 

’Erhvervsservice’, ’Handel’ og ’Hoteller og restauranter’ tegnede sig for henholdsvis 86, 73 og 69 tabte årsværk, og sammen med ’Bygge og anlæg’ står disse brancher for mere end tre ud af fire tabte årsværk. Fordelingen kan ses i Tabel 1 herunder.

 

Tabel 1. Jobtab ved konkurser målt i årsværk fordelt på brancher, januar 2022

Branche

Jobtab i årsværk

Andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9

2%

Industri mv.

23

4%

Bygge og anlæg

198

35%

Handel

73

13%

Transport

47

8%

Hoteller og restauranter

69

12%

Information og kommunikation

23

4%

Finansiering og forsikring

0

0%

Ejendomshandel og udlejning

0

0%

Erhvervsservice

86

15%

Offentlig administration, undervisning og sundhed

19

3%

Kultur, fritid og anden service

13

2%

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Månedens største konkurs målt på antal tabte årsværk blev Bandholm Hotel, hvor der gik 41 årsværk tabt. Som så ofte før, ses det, at der arbejdes i kulisserne på at videreføre hotellet og dermed redde alle eller en del af de tabte job. Det ses ofte ved konkurser, at virksomheden eller dele heraf opkøbes og videreføres, hvorfor jobtabet ved konkurser generelt skal tages med et gran salt, da konkursstatikken ikke tager højde for dette. Denne problematik har eStatistik ligeledes belyst i vores årsanalyse af konkursåret 2021.

 

Ellers var januar præget af mindre konkurser. I Tabel 2 ses de ti største konkurser i januar 2022 målt på tabte årsværk. Samlet set stod de for 203 af de i alt 560 tabte årsværk, hvilket svarer til lidt flere end hvert tredje tabte årsværk.

 

Tabel 2. Top10 over største konkurser målt på jobtab (årsværk), januar 2022

Virksomhedsnavn

Jobtab i årsværk

AVS 17.1.2022 ApS (BANDHOLM ApS)

41

Selskabet af 25. januar 2022 ApS (Leif Pedersens Eftf. ApS)

24

Byggeselskabet af 10-10-2017 Aps (Busk entreprise ApS)

24

IP Projekt ApS

19

TPD MMXIX ApS

18

ABC Rengøring og Hjemmepleje ApS

17

Selskabet af 13/1 2022 ApS (HUS TIL TIDEN ApS)

17

CNS ApS

14

BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS

14

Merchergruppen ApS

14

Top10 i alt

203

Top10 andel af samlet jobtab

36%

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

01. juni, 2022

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

09. maj, 2022

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

Danske industrivirksomheder i stærkt comeback

20. april, 2022

Danske industrivirksomheder i stærkt comeback

Øget konkursniveau i marts: Er konkurserne på vej?

05. april, 2022

Øget konkursniveau i marts: Er konkurserne på vej?

Jobboom i østjyske virksomheder

27. marts, 2022

Jobboom i østjyske virksomheder