Søg:

01. oktober, 2021

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

Konkursniveauet i årets første efterårsmåned ligner til forveksling en normal september uden hverken det høje niveau fra finanskrisen eller de seneste måneders lave konkursniveau som følge af coronakrisen, hvor hjælpepakker har holdt hånden under erhvervslivet. 385 konkurser blev det til, hvoraf 142 var i virksomheder med beskæftigelse. En større industrikonkurs på sidste dag i måneden sendte jobtabet op på 749 årsværk.

Har COVID19-pandemien sluppet grebet om konkursniveauet? Det er selvfølgelig svært at konkludere, og der kan vente en konkurspukkel senere på året, når udskudte moms og skattebetalinger forfalder. Men sikkert er det i hvert fald, at konkursniveauet i september var uden de store overraskelser.

 

I modsætning til lønmodtagerbeskæftigelsen, der er tordnet i vejret på grund af COVID19-pandemien (podere og vikarbureauer fylder meget i jobvæksten), så har konkursniveauet de seneste måneder været usædvanligt lavt. I september var konkursniveauet på et fuldstændigt sammenligneligt niveau med september i årene før COVID19 gjorde sit indtog.

 

Der var i alt 385 konkurser i september ifølge Statstidende. Ifølge udtræk fra CVR var der 142 virksomheder med beskæftigelse. Til sammen beskæftigede de 749 årsværk. Dette tal skød voldsomt i vejret på månedens sidste dag, hvor industrivirksomheden Hydratech Industries blev begæret konkurs med et jobtab på 125 årsværk til følge.

 

Tabel 1 viser konkurserne fra og med januar til og med september for årene 2009-2010 og 2019-2021. Her ses det, at september 2021 ligner september 2019 til forveksling, mens der under finanskrisen i 2009-2010 og i 2020 var et markant højere jobtab.

 

Tabel 1. Konkursudvikling, januar til august, 2009-2010 og 2019-2021*

 Konkurser

 2009

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Januar-september

 

Konkurser i alt

417

444

477

445

498

494

456

354

458

4.043

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.253

2.112

1.955

3.072

1.732

2.082

1.975

     1.049

1.259

16.489

 

Gns. levetid (år)

5,4

6,3

6,3

6,8

6,9

6,7

7,0

6,9

7,0

6,6

 

Konkurser med beskæftigelse

213

229

271

264

256

226

242

173

238

2.112

 

2010

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Januar-september

 

Konkurser i alt

458

550

606

534

534

569

513

415

570

4.749

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.738

1.969

2.044

1.459

1.190

1.999

1.533

     1.383

1.400

14.715

 

Gns. levetid (år)

7,3

7,2

7,7

7,3

6,6

7,5

7,5

7,4

7,4

7,3

 

Konkurser med beskæftigelse

229

263

289

238

223

301

267

228

216

2.254

 

2019

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Januar-september

 

Konkurser i alt

686

508

1.192

966

637

461

636

395

440

5.921

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

1.886

1.118

1.060

861

1.039

783

1.150

655

752

9.304

 

Gns. levetid (år)

5,3

7,1

4,7

4,9

6,6

6,9

6,6

6,7

7,2

5,9

 

Konkurser med beskæftigelse

159

216

212

189

210

151

171

138

152

1.598

 

2020

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Januar-september

 

Konkurser i alt

544

466

295

494

591

455

479

304

409

4.037

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

756

879

1.056

2.155

894

705

1.295

578

1.155

9.473

 

Gns. levetid (år)

7,0

8,0

7,9

6,6

7,4

7,0

7,6

7,4

8,4

7,4

 

Konkurser med beskæftigelse

170

180

134

184

190

141

166

125

158

1.448

 

2021

 

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September*

Januar-september

 

Konkurser i alt

1.112

1.194

866

590

508

486

454

194

385

5.789

 

Jobtab (fuldtidsansatte)

810

773

740

606

733

431

788

331

749

5.961

 

Gns. levetid (år)

5,4

5,4

5,9

5,6

5,6

6,2

7,7

6,9

6,5

5,9

 

Konkurser med beskæftigelse

177

190

169

130

137

130

120

66

142

1.261

 

Kilde: Danmarks Statistik KONK3 og udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

*September 2021 er baseret på udtræk fra Statstidende og CVR. Beskæftigelsen er opgjort på p-nummerniveau.

 

Antallet af konkurser med beskæftigelse ligger forholdsvist stabilt i september i de seneste år, mens der under finanskrisen var markant flere. Danmarks Statistik opgør konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomheder. En aktiv virksomhed er en virksomhed med registreret beskæftigelse eller en omsætning på over en million kroner. Nulvirksomheder er så alle øvrige, og de flyder som det ses af ovenstående tabel relativt meget i konkursbilledet – dog uden den store samfundsmæssige konsekvens.

 

Hvor mange aktive virksomhedskonkurser, der er i september, kan man ikke udtrække fra CVR, men vi kan lave et estimat baseret på konkursstatistikken. Ifølge det var der 169 aktive virksomheder, der gik konkurs, hvoraf de 27 altså var uden beskæftigelse men med en omsætning på mere end en million kroner. Udviklingen ses af Figur 1.

 

 

*Aktive virksomheder uden beskæftigelse er karakteriseret ved at have en omsætning på over 1 mio. kr.

 

Bygge- og anlægssektoren blev hårdest ramt på jobtabet

Kigger vi på, hvordan jobtabet ved konkurser i september fordeler sig på brancher, gik det hårdest ud over bygge- og anlægsbranchen, men industrien tog også et gevaldigt slag på månedens sidste dag. Det ses af Tabel 2.

 

Tabel 2. Jobtab (årsværk) ved konkurser, september 2021

Branche

Tabte årsværk*

Andel

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2

0,2%

Industri

158

21,1%

Bygge og anlæg

271

36,2%

Handel

61

8,1%

Transport

65

8,7%

Hoteller og restauranter

49

6,5%

Information og kommunikation

7

0,9%

Finansiering og forsikring

3

0,4%

Videnservice

15

2,1%

Operationel service

60

8,0%

Sundhed og socialvæsen

25

3,3%

Kultur og fritid

-

-

Andre serviceydelser mv.

34

4,5%

I alt

749

 

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Der gik 271 årsværk tabt i branchen ’Bygge og anlæg’, hvilket svarer til 36,2 procent af det samlede jobtab i september. Efterspørgslen på arbejdskraft i netop bygge- og anlægssektoren er enorm netop nu, så der er næppe mange, der behøver at stille sig i ledighedskøen.

 

’Industri’ tegnede sig for 21,1 procent af jobtabet, og det skyldes nærmest udelukkende én virksomhed – nemlig septembers største konkurs målt på beskæftigelse Hydratech Industries, der havde en beskæftigelse på 125 årsværk. 

 

Jobtab ved konkurser er dog en vanskelig størrelse at gøre op, som eStatistik har beskrevet i flere af vores tidligere konkursanalyser - f.eks. denne fra juli. Dels er der en tendens til, at beskæftigelsen siver fra virksomheden i året op til konkursen, og hvornår skal man så måle jobtabet fra? Og dels videreføres en del virksomheder helt eller delvist under et andet CVR-nummer, hvilket i de fleste tilfælde vil betyde, at jobbene reelt består. Og det er muligvis også tilfældet i september. Man kan nemlig i Metal Supply læse, at der er stor interesse for at opkøbe virksomheden Hydratech Industries og videreføre produktionen. Skulle det ske, er det selvfølgelig en lykkelig begivenhed for virksomhedens medarbejdere, der pt. er hjemsendt. Det ændrer dog ikke på, at de tabte job vil figurere i konkursstatistikken. 

 

De ti største konkurser i september ses af Tabel 3.

 

Tabel 3. Top10 over konkurser målt på beskæftigelse (årsværk), september 2021

Navn

Tabte årsværk*

HYDRATECH INDUSTRIES A/S

125

Selskabet af 09.03.2006 A/S (tidligere C5 VVS-TEKNIK A/S)

45

Selskabet af 22. juli 2021 A/S (tidligere KRAFTMAN A/S)

27

Aktieselskabet af 30.08.2021 Holstebro (tidligere Footzone retail A/S)

24

Tinderbox Denmark A/S

26

ML multihjælp ApS

26

Driver Driver ApS

21

TOP SERVICE ApS

26

Safe Solution ApS

18

Rugvænget Smørrebrød ApS

18

Top10 i alt

355

Top10 andel af samlet jobtab

47%

Kilde: Udtræk fra Statstidende og CVR. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

09. maj, 2022

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

Danske industrivirksomheder i stærkt comeback

20. april, 2022

Danske industrivirksomheder i stærkt comeback

Øget konkursniveau i marts: Er konkurserne på vej?

05. april, 2022

Øget konkursniveau i marts: Er konkurserne på vej?

Jobboom i østjyske virksomheder

27. marts, 2022

Jobboom i østjyske virksomheder

Konkursåret 2022 lægger mildt fra land

02. februar, 2022

Konkursåret 2022 lægger mildt fra land