Søg:

27. juli, 2022

Stort fald i iværksætteraktiviteten

Færre og færre danskere starter egen virksomhed, men vælger derimod den sikre lønmodtagertilværelse. Det resulterer i en skyhøj beskæftigelse, der slår rekord på rekord, mens iværksætteriet åbenbart er sat på stand-by. Antallet af nyetablerede virksomheder er faldet med 17,7 procent fra første halvår 2021 til første halvår 2022.

I takt med at lønmodtagerbeskæftigelsen måned for måned når nye rekordhøjder, bliver der stiftet færre nye virksomheder. Der er dermed noget, der tyder på, at udsigten til den sikre lønmodtagertilværelse trumfer danskernes iværksættertrang og den usikkerhed, der er forbundet ved at kaste sig ud i livet som selvstændig.

 

eStatistik har endnu engang renset alle nyetableringer i CVR-registeret for holdingselskaber og genstartere, og Figur 1 herunder viser, hvordan udviklingen har været i perioden fra og med første halvår 2019 til og med første halvår 2022. I første halvår 2019 blev der etableret 29.999 nye virksomheder, heraf en del Iværksætterselskaber. Det var inden ord som kviktest, COVID19, coronanedlukninger- og restriktioner, pcr-test gjorde deres indtog i vores bevidsthed.

 

Disse begreber blev en del af hverdagen i 2020, og iværksætteraktiviteten i første halvår 2020 bærer præg heraf. 25.901 nye virksomheder blev der registreret i de første seks måneder af 2020. Et fald på knap 4.100 virksomheder svarende til knap 14 procents tilbagegang i forhold til første halvår 2019.

 

På trods af pandemien viste det sig, at hjulene ikke gik helt i stå – slet ikke. Krisen, de mange hjemmearbejdspladser og manglende udenlandsrejser affødte et væld af nye forretningsmuligheder, ikke mindst inden for internethandel. Det høje iværksætterniveau indtraf allerede i andet halvår af 2020 med en markant vækst på 15 procent i forhold til andet halvår 2019. I første halvår 2021 var iværksætteraktiviteten tilbage på samme niveau som, vi så to år tidligere. Her blev der registreret 29.710 nye virksomheder i CVR fra januar til juni. Det til trods for at Iværksætterselskaberne ikke længere eksisterede som ejerform.

 

Dermed er vi fremme ved de absolut nyeste iværksættertal, der viser, hvor mange nye virksomheder der blev stiftet i første halvår af 2022. Svaret er, at der var 24.476 nye registreringer, og dermed var iværksætteraktiviteten på et lavere niveau end, tilfældet var i coronaåret 2020, og i øvrigt faldet med hele 18 procent i forhold til første halvår 2021.

 

Det seneste år har ellers været præget af økonomisk vækst på række parametre, herunder blandt andet lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor, som tidligere nævnt. Det har eStatistik belyst i denne analyse. Der er altså noget, der tyder på, at lønmodtagertilværelsen er mere tillokkende end livet som selvstændig.  

 

Det skal dog også nævnes, at der på trods af den rekordhøje har sneget sig en usikkerhed ind i økonomien. Krig på det europæiske kontinent og et inflationsniveau, vi ikke har set højere i 40 år, kan ganske givet også afholde nogle fra at kaste sig ud på dybt vand som iværksætter.

 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der fra andet halvår 2021 til første halvår 2022 ikke har været nogen nævneværdig stigning, hvilket normalt er kutyme. Hvordan udviklingen bliver fremover, er derfor utrolig spændende at følge. Fortsætter den manglende iværksætterlyst resten af året, eller vil vi opleve, at niveauet stabiliserer sig? Det vil eStatistik følge nøje. Vi har de nyeste iværksættertal med mulighed for at udpege de konkrete nystartede virksomheder. Så ønsker man større indsigt i iværksætteraktiviteten i et bestemt område eller indenfor en bestemt branche, kan eStatistik levere netop dette.

 

Iværksættere eftersøges over hele landet

Kigger vi udviklingen det seneste år, altså fra første halvår 2021 til første halvår 2022, ser vi en tilbagegang fra 29.710 nye virksomheder til 24.476. Det er et fald på 5.234 virksomheder, hvilket svarer til 17,6 procents tilbagegang.

 

39 procent dette fald står Region Hovedstaden for. Her blev der stiftet 2.033 færre virksomheder. Region Midtjylland og Region Syddanmark tegner sig for henholdsvis 21 procent og 20 procent af faldet. Faldet er tilsvarende regionernes andel af iværksættere generelt, så det er der ikke noget odiøst i. Tabel 1 viser udviklingen fra første halvår 2021 til samme halvår 2022 for de fem regioner.

 

 

Figur 2 viser at faldet i iværksætteraktiviteten rammer med stort set samme kraft over hele landet, præcis som vi har set at jobfesten i den private sektor også er stærk i alle landets regioner.

 

Den samlede tilbagegang i hele landet var altså på 17,6 procent. Relativt set har Region Syddanmark oplevet den største tilbagegang med 19,6 procent færre nyetableringer, mens Region Sjælland har haft den mindste tilbagegang. Her blev der stiftet 15,7 procent færre nye virksomheder.

 

Er du interesseret i flere data om iværksætteraktiviteten, følger eStatistik som nævnt udviklingen nøje. Ligesom tilfældet er med konkurser, har vi det helt detaljerede overblik og kan oplyse lige nøjagtigt, hvilke virksomheder der er tale om i de enkelte kommuner eller brancher.  

Konkursåret 2022 blev det værste siden 2010

04. januar, 2023

Konkursåret 2022 blev det værste siden 2010

Kulsort konkursnovember

05. december, 2022

Kulsort konkursnovember

Status på dansk iværksætteri 2022

28. november, 2022

Status på dansk iværksætteri 2022

Oktober blev en blodrød konkursmåned

03. november, 2022

Oktober blev en blodrød konkursmåned

Værste konkurs-september siden finanskrisen

05. oktober, 2022

Værste konkurs-september siden finanskrisen