subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os
laptop_mac

It-erhvervene

It-sektoren er i disse år inde i en vækstperiode, særligt i Aarhus og København. Læs vores seneste artikel om udviklingen i it-branchen "It-klynger i Aarhus og København løber med it-beskæftigelsen" fra september 2017. Med den fart, som den teknologiske udvikling har i dag, er udviklingen i bl.a. it-sektoren en vigtig brik i teknologikapløbet. eStatistik kan kortlægge udviklingen i it-sektoren bådeå landsplan, i de enkelte regioner og i de enkelte kommuner. 

 

OECD udarbejdede i 2007 en ny definition af it-sektoren (læs den her). Definitionen tager udgangspunkt i den reviderede internationale branchekode ISIC Rev. 4 (herhjemme DB07.) Den nye definition af it-sektoren er bygget op omkring færre brancher end tidligere. Det har især haft betydning for omfanget af de to delsektorer it-industri og handel med it-produkter, hvor der er blevet fjernet underbrancher, der i den tidligere definition kun har haft en perifer tilknytning til it-sektoren. 

 

Ændring har konsekvenser for beskæftigelsestallene i it-sektoren

Konsekvensen af ændringen er, at antallet af beskæftigede i it-sektoren i 2008 reduceredes med godt og vel 11.000 personer fra 105.839 til 94.530. Heraf kan 95 procent af faldet tilskrives den ændrede definition af it-industri og it-engroshandel. Læs eStatistiks dokumentationsark om it-sektoren.

 

På it-området har eStatistik bl.a.:

• Kortlagt it-sektoren og it-arbejdsmarkedet for Region Midtjylland i 2015.

 

• Udarbejdet en analyse af it-sektoren i samarbejde med Berlingske Business i 2013 (kræver login).

 

Følg eStatistik på LinkedIn og få gratis adgang til eDatabanken, der bl.a. indeholder unikke statistikker over it-erhvervenes udvikling i landets kommuner fra 2003 til 2016.  

 

Hvis du vil vide mere om it-sektorens afgrænsning samt udviklingen i din region eller kommune, er du velkommen til at kontakte eStatistik.