Søg:
889 910

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer. Denne branche har branchekoden 889910, og ligger under branchegrupperingen sundhed og socialvæsen .

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • Branchekode 889910
 • Branchegruppering 19 Sundhed og socialvæsen
 • Branchegruppering 127 Daginstitutioner og dagcentre mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.
pie_chart

Nøgletal for branchen

 • location_city
  8.015 Virksomheder i branchen
 • money
  1.225 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  75 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  501.181 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  7.833 Beskæftigede i branchen
 • group
  6.772 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • wc
  2.689 Beskæftigede mænd i branchen
 • wc
  5.144 Beskæftigede kvinder i branchen
bar_chart

Nye virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Dagplejemødre
Vuggestuer
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Børnehaver
Flygtninge- og asylcentre
Revalideringsinstitutioner
Hjemmehjælp
Dagcentre mv.
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
Fritids- og ungdomsklubber
Aldersintegrerede institutioner

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Daginstitutioner og dagcentre mv. ", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

show_chart

Samlet salg og eksport af varer og tjenester i branchen

Kilde: Danmarks Statistiks FIKS44. Du kan finde denne statistik og eStatistiks specialkørsler på Danmarks Statistiks statistikker i eDatabanken.

show_chart

Antal job i branchen

Kilde: Danmarks Statistiks ERHV1. Du kan finde denne statistik og eStatistiks specialkørsler på Danmarks Statistiks statistikker i eDatabanken.

show_chart

Gennemsnitlig lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget

Kilde: Danmarks Statistiks ERHV1. Du kan finde denne statistik og eStatistiks specialkørsler på Danmarks Statistiks statistikker i eDatabanken.

beenhere

Kommunernes branchespecialisering

Kilde: Danmarks Statistik Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Beregninger foretaget af eStatistik. Kommunernes branchespecialisering udregnes ved at sammenligne kommunernes andel af beskæftigelsen i branchen, overfor kommunernes beskæftigelsesandel indenfor alle brancher. Hvis du vil undersøge hvilke virksomheder der ligger i branchen, indenfor den enkelte kommune, kan du benytte dig af vores værktøj eSegmentering.

stars

Største virksomheder (antal ansatte)

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 1000+
OK-FONDEN 500 - 999
Røde Kors 500 - 999
KRÆFTENS BEKÆMPELSE 500 - 999
DANSK BLINDESAMFUND 200 - 499
HJERTEFORENINGEN 200 - 499
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 200 - 499
Red Barnet 200 - 499
Industriens Kompetence- udviklingsfond 200 - 499
Børns Vilkår 100 - 199
trending_up

Branchens etableringsrate

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistiks Generel Firmastatistik og Erhvervsdemografi. Beregningerne er foretaget af eStatistik. Etableringsraten angiver hvor stor en andel af branchens reelle virksomheder, der var etableret i opgørelsesåret. For at få adgang til alle nye virksomheder i branchen, kan du benytte dig af vores værktøj Nye virksomheder.