Søg:
889 910

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer. Denne branche har branchekoden 889910, og ligger under branchegrupperingen sundhed og socialvæsen .

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • Branchekode 889910
 • Branchegruppering 19 Sundhed og socialvæsen
 • Branchegruppering 127 Daginstitutioner og dagcentre mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.
 • Omfatter Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller med sygdomsbekæmpende eller socialt formål , Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed (herunder lotteri), udgivelse af medlemsblade o.l. , Legater og fonde, hvis virksomhed har velgørende eller socialt sigte
 • Omfatter ikke Foreningens drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller forskningsmæssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres specifikke aktivitet , Fonde med andre formål, jf. 64.30
history

Nøgletal for branchen (2020)

 • location_city
  7.472 Virksomheder i branchen
 • money
  997 mio. DKK Salg i branchen (2021)
 • local_shipping
  85 mio. DKK Eksport i branchen (2021)
 • account_balance_wallet
  546.845 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  8.398 Beskæftigede i branchen
 • group
  7.322 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 5.656 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 2.742 Beskæftigede mænd i branchen
 • Gå til Udvidet brancheanalyse for historiske data.
 • bar_chart

  Nye og ophørte virksomheder pr. år

  question_answer

  Lignende brancher

  Aldersintegrerede institutioner
  Børnehaver
  Revalideringsinstitutioner
  Skolefritidsordninger og fritidshjem
  Hjemmehjælp
  Vuggestuer
  Flygtninge- og asylcentre
  Dagplejemødre
  Fritids- og ungdomsklubber
  Dagcentre mv.
  Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.

  Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Daginstitutioner og dagcentre mv. ", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.