Søg:
032 100

Havbrug

Branchen omfatter akvakultur med saltvand med opdræt og fremstilling af fisk, skaldyr og bløddyr samt fremstilling af yngel og tang. Denne branche har branchekoden 032100, og ligger under branchegrupperingen landbrug, skovbrug og fiskeri.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Havbrug
 • Branchekode 032100
 • Branchegruppering 19 Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Branchegruppering 127 Fiskeri
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter akvakultur med saltvand med opdræt og fremstilling af fisk, skaldyr og bløddyr samt fremstilling af yngel og tang.
 • Omfatter Fiskeopdræt i havvand, herunder opdræt af havlevende prydfisk , Fremstilling af yngel af muslinger og østers mv., hummeryngel, rejeyngel, fiskeyngel og småfisk , Dyrkning af purpurhinde og andre spiselige tang, og algetyper , Opdræt af krebsdyr, muslinger, østers og andre bløddyr samt andre vandlevende dyr i havvand
 • Omfatter ikke Frøfarme, jf. 03.22.00 , Drift af sportsfiskerireservater, jf. 93.19.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  58 Virksomheder i branchen
 • money
  - Salg i branchen
 • local_shipping
  - Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  538.461 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  139 Beskæftigede i branchen
 • group
  117 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 11 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 128 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Ferskvandsbrug
Ferskvandsfiskeri
Havfiskeri

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Fiskeri", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Artha Cod Ansvarligt Lån P/S 08-07-2020
Kongerejen ApS 27-05-2020
The Mussel Farm ApS 29-04-2020
ECO Mussels ApS 26-02-2020
Artha Norcod II A/S 05-02-2020
CODINVEST ApS 13-01-2020
aquaÅ 02-01-2020
M.Deichmann Services 19-11-2019
SPHEK A/S 02-10-2019
Artha Norcod A/S 01-10-2019
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

MAXIMUS A/S 10 - 19
Muslingeriet v/Mark Lykke 10 - 19
Sashimi Royal A/S 10 - 19
DANISH SALMON A/S 10 - 19
SEAFOOD LIMFJORD ApS 5 - 9
HJARNØ HAVBRUG A/S 5 - 9
SHELLFISH LIMFJORD ApS 5 - 9
Blå Biomasse A/S 2 - 4
GLYNGØRE SHELLFISH ApS 2 - 4
TROUTEX ApS 2 - 4