Søg:

13. december, 2018

Ny rekord i SMV-eksport

Med en eksportvækst på 1.489 mio. kroner det seneste år runder SMV-eksporten i 2017 for første gang 190 milliarder kroner. SMV’ernes eksport er dermed øget for femte år i træk, og det er særligt landene i EU, der trækker væksten. De små virksomheder mistede fra 2016 til 2017 op mod en halv milliard kroner i eksport til Storbritannien som følge af Brexit-uroen.

De små og mellemstore danske virksomheders (SMV’er) eksport er endnu engang blevet analyseret af eStatistik i samarbejde med The Trade Council og Danmarks Statistik. Du kan læse nogle af hovedpointerne i denne artikel.

 

Er du interesseret i hele rapporten, er den tilgængelig til download her.  

De danske SMV’er eksporterede i 2017 varer for knap 191 milliarder kroner, hvilket svarer til 29 procent af den samlede danske vareeksport. SMV’erne er, ikke overraskende, afhængige af nærmarkederne. De fire største, Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien, aftog knap halvdelen af den danske vareeksport i 2017. Top-15 over SMV’ernes største eksportmarkeder ses i Tabel 1.

 

Tabel 1. SMV-vareeksport i top-15 lande (mia. kr.), 2017.

Lande

Eksport

I pct. af alle lande

SMV-eksportens andel

af samlet eksport til landene

Alle lande

190,5

100,0%

29,0%

Tyskland

35,9

18,8%

35,3%

Sverige

28,2

14,8%

36,2%

Norge

17,7

9,3%

41,9%

Storbritannien

11,4

6,0%

22,2%

Nederlandene

10,0

5,2%

35,8%

USA

9,0

4,7%

17,6%

Polen

7,5

3,9%

37,1%

Frankrig og Monaco

7,1

3,7%

30,6%

Finland

5,9

3,1%

38,2%

Italien

4,8

2,5%

28,2%

Spanien

4,3

2,3%

28,9%

Belgien

4,1

2,2%

35,0%

Kina

3,9

2,0%

12,9%

Schweiz

2,7

1,4%

44,8%

Østrig

1,9

1,0%

39,4%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME1, TCSME2 og TCSME4. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Disse femten lande tegner sig for 81 procent af den samlede SMV-eksport. SMV-andelen af den samlede eksport er størst i Schweiz med 44,8 procent efterfulgt af Norge og Østrig. På det største SMV-eksportmarked, Tyskland, udgør SMV-andelen mere end en tredjedel af den samlede eksport.

Faktaboks

Eksportstatistikken er udviklet i et samarbejde mellem The Trade Council, Danmarks Statistik og eStatistik. Den viser, hvilke varer SMV’er og de store danske virksomheder eksporterer til de største eksportmarkeder samt udvalgte regioner. Eksportstatistikken dækker SMV’ernes eksport af varer til hele verden. Eksportrådets primære målgruppe har hidtil dækket virksomheder med op til 100 ansatte og 150 millioner kroner i omsætning. Fra 2017 er målgruppen udvidet til virksomheder med op til 250 ansatte og en omsætning på 375 millioner kroner. Dette svarer til EU’s afgrænsning af SMV’er. Undersøgelsen er opdateret med seneste 2017-tal.

 

SMV-eksport sætter endnu en gang ny rekord

I 2017 rundede SMV-eksporten for første gang 190 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau målt nogensinde. SMV’ernes eksport til alle verdens lande toppede sidst i 2008 med knap 189 milliarder kroner, men finanskrisen ramte SMV’erne hårdt. Det betød et betydeligt fald på 14 procent, hvoraf en del dog skyldes en metodeopdatering i Danmarks Statistik, der har medført en generel nedsættelse af eksportværdierne i de små virksomheder fra EU-landene fra og med 2009. Ifølge Danmarks Statistik blev EU-eksporten nedjusteret med 5-7 milliarder kroner i 2009-2011. Læs mere om dette her i Nyt fra Danmarks Statistik. Siden 2009 har SMV’erne oplevet vækst kun kortvarigt bremset af gældskrisen i 2011-2012. Se udviklingen i Figur 1.

 

Figur 1. Den samlede SMV-eksport, 2009-2017 (mia. kr.).

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME2, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

 

Fremgangen i SMV-eksporten er båret af vækst på de store markeder som Tyskland, Rusland og Benelux-landene, som det ses af Tabel 2.

 

Tabel 2. Vækst i SMV-vareeksporten (mio. kr.) – de ti lande med størst absolutte fremgang, 2016-2017.

Lande

Mikro og små

Mellemstore

SMV'erne

 

Vækst i 2016-2017

Vækst i 2016-2017

Vækst i 2016-2017

I mio. kr.

I procent

I mio. kr.

I procent

I mio. kr.

I procent

Alle lande

 -1.157

-1,7%

 2.646

2,2%

 1.489

0,8%

Tyskland

 -213

-2%

 1.270

6%

 1.057

3,0%

Nederlandene

 -201

-5%

 709

13%

 508

5,4%

Belgien

 107

9%

 316

13%

 423

11,5%

USA

 233

9%

 146

2%

 379

4,4%

Sverige

 -130

-1%

 491

3%

 361

1,3%

Rusland

 100

28%

 226

27%

 326

27,0%

Forenede Arabiske Emirater

 108

36%

 112

25%

 220

29,5%

Schweiz

 -1

0%

 182

11%

 181

7,3%

Østrig

 65

11%

 72

6%

 138

7,9%

Rumænien

 30

10%

 101

26%

 131

19,1%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME1. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

Brexit koster og skaber usikkerhed

Af tabel 2 fremgår det, at der er forskel i eksportvæksten hos de mindste og de mellemstore eksportører. De mindste virksomheder oplever tilbagegang, mens de mellemstore er i fremgang målt på eksportomsætning. Samlet set har de mindre eksportvirksomheder (mikro og små, der har op til 50 ansatte og 75 millioner kroner i omsætning) oplevet en samlet tilbagegang på 1.157 millioner svarende til et eksporttab på 1,7 procent. De mellemstore (der har op til 250 ansatte og 375 millioner kroner i omsætning) har modsat øget eksporten med 2.646 millioner korner.

 

En del af forklaringen på tilbagegangen for de små eksportvirksomheder er uroen omkring Brexit. En nedgang på 485 millioner svarende til mere end 40 % af det samlede tab for de små eksportvirksomheder stammer fra nedgang i eksporten til Storbritannien. Det svagere britiske pund i forhold til kronen, er med til at forklare eksportfaldet.

 

Udviklingen i SMV-eksport til Storbritannien fordelt på virksomhedsstørrelse kan ses i Figur 2.

 

Læs også eStatistiks landeanalyse af SMV-eksporten til Storbritannien, hvor vi blandt andet kigger på eksporten fordelt på de fem danske regioner og udenrigshandelsstatistikkens varegrupper. Region Midtjylland skiller sig ud ved at have den størst SMV-eksport til Storbritannien.

 

Figur 2. Udvikling i SMV-vareeksport (mia. kroner) til Storbritannien opgjort på virksomhedsstørrelse, 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME1. Beregninger foretaget af eStatistik.

 

SMV’er eksporterer dele og maskiner til industrien i stor stil – og så fisk!

Kigger man på varesammensætningen af SMV-eksporten skinner det igennem, at SMV’erne fungerer primært som underleverandører af maskiner og specialmaskiner til industrien. Dette ses i Tabel 3, hvor de ti største varegrupper er at finde.

 

Tabel 3. SMV-eksport i top 10 varegrupper for SMV’erne i 2017.

 

Eksport 2017

Vækst 2016-2017

 

Mia. kr.

Andel

Mia. kr.

I pct.

Alle varer

190,5

100,00%

1,5

0,8%

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

17,3

9,1%

-0,4

-2,2%

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

12,9

6,8%

0,0

0,3%

Specialmaskiner til forskellige industrier

12,0

6,3%

0,3

2,4%

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

11,3

5,9%

0,3

2,3%

Metalvarer, i.a.n.

11,0

5,8%

0,5

5,0%

Beklædningsgenstande og -tilbehør

11,0

5,8%

0,7

6,5%

Køretøjer

9,8

5,1%

0,1

0,9%

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

9,1

4,8%

-0,2

-2,0%

Møbler

6,9

3,6%

-0,1

-1,3%

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

6,4

3,4%

-0,4

-5,4%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME5, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik.
Det er dog også værd at bemærke, at varegruppen ”Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf” spiller en betydelig rolle i SMV-eksporten. Dette har eStatistik tidligere belyst i vores landeanalyse af SMV-eksporten til Italien, hvor det viser sig, at fisk er den suverænt største eksportvare fra danske SMV’er til støvlelandet – i høj grad båret af virksomhederne i en bestemt kommune på vestkysten - Thisted.

 

Mere interesseret? Klik her og hent hele rapporten, hvor du får det fulde overblik over SMV-eksporten anno 2017. 

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

17. november, 2023

Dansk jobrekord med ”aber dabei”

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Beskæftigelsen sætter rekord!

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: It-arbejdsmarked og uddannelsesniveau - meget mere end techvirksomheder

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Virksomheder og iværksætteri

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling

29. juni, 2023

TEMA om it-sektoren: Økonomisk udvikling