Søg:

04. december, 2018

Mens vi venter på Brexit: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien

BREXIT er i disse dage ved at blive forhandlet på plads, hvilket uanset udkommet af forhandlingerne vil få konsekvenser for danske eksportvirksomheder. I denne landeanalyse kigger eStatistik nærmere på SMV-eksporten til Storbritannien, der er det fjerde største eksportmarked for danske SMV’er. En region skiller sig ud fra de andre og klarer sig bedst både på antal SMV’er og omsætning. Det er Region Midtjylland - der samtidig også risikerer at blive hårdest ramt.

Mange øjne er i disse timer rettet mod London. Der forhandles intenst i 10 Downing Street og det britiske underhus om en BREXIT-aftale. Premierminister Theresa May og EU har lagt en aftale på bordet, som nu skal godkendes af den britiske regering og parlament. Udfaldet af forhandlingerne er helt sikkert noget, som mangt en direktør i Danmarks SMV’er med eksport til Storbritannien har haft søvnløse nætter over og derfor nu spændt følger med i. For Storbritannien er det fjerde største SMV-eksportmarked i Danmark kun overgået af vores direkte naboer Tyskland, Sverige og Norge.

 

Danske SMV’er eksporterede i 2017 for 11,5 milliarder kroner til Storbritannien, som det kan ses af Figur 1. I 2009 var SMV-eksporten til Storbritannien 10,5 milliarder kroner, hvilket betyder, at den er vokset med 8,8 procent siden finanskrisen. Efter et dyk i 2013 har SMV-eksporten til Storbritannien fundet sig et stabilt leje. Eksporten er dog faldet siden 2015. I denne periode har briterne stemt ja til BREXIT, hvilket har medført usikkerhed omkring varehandel, toldgrænser og meget andet. En usikkerhed, der også har sendt det engelske pund ud på en rutsjebanetur.

 

Figur 1: SMV-eksport til Storbritannien i mia. kr. 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

I samme periode er antallet af SMV’er med eksport til Storbritannien overordnet vokset i noget nær samme tempo, men det skyldes en større vækst i årene 2013 til 2017. Fra 2009 til 2013 var der nemlig et lille fald i antallet af SMV’er med engelske, walisiske, skotske eller nordirske eksportaktiviteter. Udviklingen fra 2009 til 2017 ses i Figur 2.

 

Set over hele perioden er antallet af SMV’er vokset fra 2.204 i 2009 til 2.442 i 2017, hvilket svarer til en vækst på 10,8 procent. Fra 2013 til 2017 indtrådte hele 276 SMV’er på markedet i Storbritannien, hvilket er stigning på 12,7 procent over disse fire år.

 

Figur 2: Antallet af danske SMV’er med eksportaktivitet i Storbritannien, 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Store fald i de største varegrupper

De danske SMV’er eksporterer en bred vifte af varer til Storbritannien. I Tabel 1 vises top-10 af varegrupper, som briterne importerer fra danske SMV’er. Her ses det, at varer som anvendes i jern- og maskinindustrien fylder meget af eksporten. På trods af et fald i omsætningen fra 2016-2017 er det en meget stor del af SMV-eksporten til Storbritannien. Derudover så fylder tekstilindustrien også meget i eksportbilledet, og briternes appetit på fisk afspejler sig også i tabellen. De er dog ikke helt så glade for dansk fisk, som italienerne er, hvilket du kan læse mere om i eStatistiks analyse af SMV-eksporten til Italien.

Faktaboks: SMV-eksport til Storbritannien 2017

Samlet antal eksportører: 2.442

Samlet eksportværdi: 11.476 millioner kroner

SMV-andel af samlet eksport: 22,2% (alle lande 29,2%)

Storbritannien er det 4. største eksportmarked for danske SMV’er

 

I tabellen ses det, at bortset fra varegrupperne ”Metalvarer, i.a.n.” og ”Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør”, så har der været en ret voldsom negativ vækst over hele linjen. En del af den forklaring skal selvfølgelig findes i, at den samlede SMV-eksport til Storbritannien er faldet med knap halvanden hundred millioner kroner, men det kan også være et udtryk for, at nogle virksomheder er vokset sig for store til at blive klassificeret som SMV’er, og derfor ikke indgår i opgørelsen her. En SMV er defineret af The Trade Council som værende en virksomhed med op 250 ansatte og en omsætning på maksimalt 375 millioner kroner.

 

Det hører også med til historien at fortælle, at selvom de mere klassiske varegrupper, som top-10 udgøres af, er faldet, så er der en række andre varegrupper udenfor top-10 som har haft en flot vækst. Det drejer sig blandet andet om medicinalvarer, oliebaserede produkter og parfumevarer m.v.

 

Tabel 1. SMV-eksport i top-10 varegrupper til Storbritannien 2017.

 

Eksport 2017

Vækst 2016-2017

 

Mio. kr.

Andel

Mio. kr.

I pct.

Alle varer

      11.476

100%

-147

-1,3%

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

         1.102

9,6%

            -188

-14,6%

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

              762

6,6%

               -25

-3,1%

Metalvarer, i.a.n.

              737

6,4%

              109

17,3%

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

              699

6,1%

               -22

-3,1%

Beklædningsgenstande og -tilbehør

              695

6,1%

               -94

-11,9%

Specialmaskiner til forskellige industrier

              580

5,1%

            -100

-14,7%

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

              542

4,7%

                 20

3,8%

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

              530

4,6%

               -37

-6,6%

Køretøjer (underleverancer til bilindustrien)

              499

4,3%

               -53

-9,6%

Møbler

              461

4,0%

               -74

-13,9%

Top ti

         6.606

57,6%

            -465

-6,6%

Øvrige varegrupper

         4.870

42,4%

              318

7,0%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME5, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik

 

Region Midtjylland topper både i antal og eksportomsætning

SMV’er med eksport til Storbritannien finder man en klar overvægt af i regionerne Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Region Midtjylland tegner sig for 29,6 procent af de danske SMV’er, som eksporterer deres varer til Storbritannien. Syddanmark og Hovedstaden følger efter med en omtrent 25 procent. Dette kan ses af Figur 3 herunder.

 

Figur 3: SMV’er med eksport til Storbritannien fordelt på regioner, 2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Et lignende billede tegner sig ikke overraskende, når man ser på, hvordan omsætningen af SMV-eksporten fordeler sig. Dette er afbildet i Figur 4.

 

Figur 4: SMV-eksport til Storbritannien målt på omsætning, fordelt på regioner, 2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Det ses af Figur 4, at det igen er Region Midtjylland, der tager den største bid af eksportkagen. 30,8 procent af danske SMV’ers omsætning i Storbritannien kommer fra regionen. Region Syddanmark og Region Hovedstaden følger efter med henholdsvis 24,3 procent og 23 procent.

 

Regionale forskelle i SMV-eksport til Storbritannien

Eksporten fra SMV’erne i Region Midtjylland til Storbritannien udgøres i stor grad af to ting: 1) varer primært anvendt i jern- og maskinindustrien, som er klassiske danske eksportvarer og 2) tekstil- og beklædningsvarer, hvor der er stærke traditioner i det midtjyske. Derudover fylder møbelindustrien også godt i det midtjyske eksportlandskab til Storbritannien.

 

Den midtjyske SMV-eksport fordelt på varegrupper ses i Tabel 2 herunder.

 

Tabel 2: Top-10 over største eksportvaregrupper til UK fra SMV’er i Region Midtjylland, mio. kr., 2017

Varegrupper

i mio. kr.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

439

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

297

Metalvarer i.a.n.

253

Køretøjer

238

Møbler

216

Beklædningsgenstande og -tilbehør

160

Specialmaskiner til forskellige industrier

143

Kød og kødvarer

130

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

122

Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr

103

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Denne varesammensætning betyder også, at SMV’erne fra Region Midtjylland kan være mere sårbare overfor den generelle udvikling af SMV-eksporten. Hvorimod eksempelvis Hovedstaden er begunstiget af at have en stor andel af de varegrupper, som har haft vækst i omsætningen over de seneste år som nævnt ovenfor og illustreret i Tabel 1. Hovedstadsregionens ti største SMV-eksportvaregrupper til Storbritannien ses i Tabel 3.

 

Generelt adskiller Region Hovedstaden sig fra de andre regioner ved, at de klassiske danske eksportvarer, produkter til anvendelse i jern- og maskinindustrien fylder meget mindre i hovedstads SMV’ernes eksport. Derimod fylder diverse forarbejdede varer meget. Som navnet siger, så er det en kategori, der indeholder en masse forskellige varer. Alt lige fra våben til børnebøger og legetøj, julepynt og bijouteri samt meget andet hører under denne kategori, som er SMV’ernes største eksportvaregruppe i Region Hovedstaden.

 

Beklædning fylder også meget i hovedstadsregionens SMV-eksport, ligesom en lang række hightech-varer, som tekniske og videnskabelige instrumenter, udstyr til telekommunikation og lignende.

 

Region Hovedstadens SMV-eksport til Storbritannien er altså kendetegnet ved en bred vifte af varer. Samlet set udgør eksporten fra hovedstadsregionen 23 procent af den samlede danske SMV-eksport til Storbritannien.

 

Tabel 3: Top-10 over største eksportvaregrupper til UK fra SMV’er i Region Hovedstaden, mio. kr., 2017

Varegrupper

i mio. kr.

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

308

Beklædningsgenstande og -tilbehør

266

Rå mineralolier og produkter deraf

208

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler

182

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

179

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

149

App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

110

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

102

Drikkevarer

100

Ikke jernholdige metaller

83

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

SMV’erne i Region Sjælland tegner sig kun for 6,1 procent af den samlede danske SMV-eksport til Storbritannien. Her er de klassiske eksportvarer, som man også finder i de tre øvrige regioner vest for Storebælt, der fylder mest. Tabel 4 viser SMV-eksportens top-10 i Region Sjælland.

 

Tabel 4: Top-10 over største eksportvaregrupper til UK fra SMV’er i Region Sjælland, mio. kr., 2017

Varegrupper

i mio. kr.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

78

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

62

Metalvarer i.a.n.

57

Papir og pap; varer af papir, pap og papirmasse

42

Specialmaskiner til forskellige industrier

33

Beklædningsgenstande og -tilbehør

27

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

26

Kraftmaskiner og motorer

26

Korn og kornvarer

25

Køretøjer

20

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Går vi til Region Syddanmark er det også de klassiske eksportvarer til brug i jern- og maskinindustrien, som SMV-eksporten udgøres af. Det er desuden værd at bemærke, at Region Syddanmark har en stærk position på metalvarer-markedet. SMV’erne i Syddanmark eksporterer for 212 millioner kroner metalvarer til Storbritannien, hvilket resulterer i, at det den andenstørste varegruppe, som det ses af Tabel 5.

 

I Region Midtjylland er metalvarer den tredjestørste eksportvaregruppe til Storbritannien fra SMV’erne med en omsætning på 253 millioner kroner. Sammenholdt giver det derfor mening at snakke om en række metalklynger i Midt- og Syddanmark, hvilket blandt andet kan opleves gennem bilruden, hvor E45 for eksempel til tider fungerer som et udstillingsvindue for metalindustrien. Det understøttes af eStatistiks brancheanalyser, hvor kommunernes branchespecialisering blandt mange ting indgår. Kigger man på den for brancherne ’Engroshandel med metaller og metalmalme’, ’Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.’ og ’Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf’ ses det tydeligt, at der er stærke traditioner indenfor metalindustrien i netop disse to regioner.

 

I alt eksporteres der for 737 millioner kroners metalvarer fra danske SMV’er til markedet i Storbritannien, hvilket gør metalvarer til den tredjestørste eksportvaregruppe, jf. Tabel 1 længere oppe i analysen. Og SMV’erne i Region Midtjylland og Region Syddanmark tegner sig altså for de 465 millioner kroner af denne varegruppe – med andre ord, så står de to regioner for 63,1 procent af den danske SMV-eksport af metalvarer til Storbritannien.  

 

Det er også værd at lægge mærke til, at eksport fra fiskeriet på vestkysten også spiller en rolle med en fjerdeplads på top-10-listen i tabellen nedenfor og en omsætning på 166 millioner kroner i de syddanske SMV’er.

 

Tabel 5: Top-10 over største eksportvaregrupper til UK fra SMV’er i Region Syddanmark, mio. kr., 2017

Varegrupper

i mio. kr.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

273

Metalvarer i.a.n

212

Specialmaskiner til forskellige industrier

205

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

166

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

146

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n.

141

Beklædningsgenstande og -tilbehør

116

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

116

Køretøjer

111

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

101

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Og netop fiskeindustrien spiller en altoverskyggende hovedrolle for SMV-eksporten i Region Nordjylland. Regionen tegner sig for 15,7 procent af den samlede SMV-eksport til Storbritannien, og det kan i høj grad skyldes det nordjyske fiskeri. Hele 449 millioner kroner omsætter de nordjyske SMV’er for i Storbritannien. Det svarer til hele 64,2 procent af den samlede fiskeeksport til Storbritannien fra danske SMV’er på 699 millioner kroner. Det sætter endnu en tyk streg under fiskeindustriens betydning for erhvervslivet i Nordjylland. Som tidligere nævnt har eStatistik også lavet en analyse af SMV-eksporten til Italien, hvor fisk fra det nordjyske, nærmere bestemt Thy, var den altoverskyggende eksportvare. Top-10 over eksportvaregrupper i Nordjylland ses i Tabel 6.

 

Tabel 6: Top-10 over største eksportvaregrupper til UK fra SMV’er i Region Nordjylland, mio. kr., 2017

Varegrupper

i mio. kr.

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

449

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n.

121

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

98

Specialmaskiner til forskellige industrier

97

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

81

Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr

74

Metalvarer i.a.n.

55

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

50

Flygtige olier, parfume, toilet- og rensemidler

40

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

38

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Fiskeindustriens store betydning for erhvervslivet giver i disse dage nok også anledning til bekymring i Nordjylland, der med garanti følger BREXIT-forhandlingerne intenst. For ikke nok med, at der er stor usikkerhed om fremtidens fiskekvoter, og hvor der må fiskes i Nordsøen og Atlanten, ja så er der også arbejdspladser på såvel havet som på land i spil her. Alt afhængigt af hvilken aftale, EU og Storbritannien bliver enige om, og som premierminister Theresa May kan få solgt til kabinettet, kan det ende med drabelige konsekvenser for fiskeindustrien i Danmark. Og her vil Region Nordjylland blive ramt i en helt anden grad end de andre regioner qua fiskeriets status som den suverænt største varegruppe i Nordjylland.

 

Denne status understreges ved endnu et kig i eStatistiks brancheanalyser. Her vil man se en helt ekstrem branchespecialisering i de nordjyske kommuner indenfor fiskeribrancher som for eksempel ’Engroshandel med fisk og fiskeprodukter’ og ’Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr undtagen fiskemel’. Specialisering kommer til udtryk ved, at der i de tre store fiskerikommuner i Nordjylland, Frederikshavn, Hjørring og Thisted arbejder mere end ti gange så mange i fiskeriet som på landsplan.

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

01. oktober, 2021

September blev en gennemsnitlig konkursmåned

Genåbning af samfundet banker konkurstallet i bund

03. september, 2021

Genåbning af samfundet banker konkurstallet i bund

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

25. august, 2021

eStatistik og Erhvervshus Midtjylland kortlægger erhvervsstrukturen

Samme antal konkurser som sidste måned – større jobtab

06. august, 2021

Samme antal konkurser som sidste måned – større jobtab

Historisk lavt jobtab ved konkurser

02. juli, 2021

Historisk lavt jobtab ved konkurser