Søg:

Support

Få vejledning og hjælp til eStatistiks værktøjer, så du kan få det fulde udbytte af databanken.

Nye virksomheder

Med dette værktøj kan du finde antallet af nye virksomheder udarbejdet på baggrund af CVR. Statistikken er opgjort efter kommune og virksomhedsform og tager bl.a. højde for genstartede virksomheder.

 

Segmenteringen af nye virksomheder

For at segmentere de nyopstartede virksomheder efter år skal du vælge hvilke områder du vil ramme indenfor parametrene kommune, virksomhedsform, år og type af virksomhed.

 

Du kan vælge hvilke kommuner du vil tage med i segmenteringen, eller tage tallene for hele landet ved at trykke firkanten i øverste højre hjørne af.

 

Typen af virksomhederne er inddelt i tre forskellige kategorier:

  • 'Alle nye virksomheder (CVR-numre)': Denne gælder alle registreringer af CVR-numre, inklusiv genstartere.
  • 'Virksomheder i iværksætterbrancher': Alle nyopstartede virksomheder indenfor de såkaldte iværksætterbrancher, inklusiv genstartere. Iværksætterbrancherne er defineret af erhvervsstyrelsen, og definerer om en virksomheder kan klassificeres som en iværksættervirksomhed.
  • 'Iværksætterbrancher uden genstartere': Denne indeholder alle virksomhederne indenfor iværksætterbrancher, eksklusiv genstartere. Genstartere er virksomheder som genetableres ved et CVR-nummer, som allerede førhen har været registreret i CVR.