Søg:
382 200

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Denne branche har branchekoden 382200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Behandling og bortskaffelse af farligt affald
 • Branchekode 382200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form.
 • Omfatter Drift af anlæg til behandling af farligt affald , Behandling og bortskaffelse af giftige levende eller døde dyr og andet kontamineret affald , Destruktion af farligt affald , Bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald , Behandling og bortskaffelse og opbevaring af radioaktivt atomaffald, herunder: , Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt materiale, dvs. materiale, som nedbrydes under transporten, fra hospitaler , Indkapsling, forarbejdning og anden behandling af atomaffald med henblik på opbevaring
 • Omfatter ikke Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 , Destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Dekontaminering, oprensning af jord, vand samt bekæmpelse af giftstoffer, jf. 39.00.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  11 Virksomheder i branchen
 • money
  - Salg i branchen
 • local_shipping
  - Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  548.872 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  283 Beskæftigede i branchen
 • group
  266 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 50 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 233 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Indsamling af farligt affald
Genbrug af sorterede materialer
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Indsamling af ikke-farligt affald

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Return8 10-09-2021
K/S OilRem 20-10-2020
MV FARLIGT AFFALD A/S 11-09-2019
Grønnegaard IVS 27-02-2019
Swopbox ApS 28-05-2018
NOAH AS 01-01-2017
THDK Entreprise ApS 28-08-2014
Modtagestation Vendsyssel I/S 01-08-2009
SPECIAL WASTE SYSTEM A/S 26-01-1993
FJ SEPARATION ApS 30-05-1990