Søg:
382 200

Behandling og bortskaffelse af farligt affald

Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Denne branche har branchekoden 382200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Behandling og bortskaffelse af farligt affald
 • Branchekode 382200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter behandling og bortskaffelse af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form.
 • Omfatter Drift af anlæg til behandling af farligt affald , Behandling og bortskaffelse af giftige levende eller døde dyr og andet kontamineret affald , Destruktion af farligt affald , Bortskaffelse af brugte genstande såsom køleskabe med henblik på at eliminere skadeligt affald , Behandling og bortskaffelse og opbevaring af radioaktivt atomaffald, herunder: , Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt materiale, dvs. materiale, som nedbrydes under transporten, fra hospitaler , Indkapsling, forarbejdning og anden behandling af atomaffald med henblik på opbevaring
 • Omfatter ikke Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 , Destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Dekontaminering, oprensning af jord, vand samt bekæmpelse af giftstoffer, jf. 39.00.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  10 Virksomheder i branchen
 • money
  - Salg i branchen
 • local_shipping
  - Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  548,872 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  283 Beskæftigede i branchen
 • group
  266 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 50 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 233 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Indsamling af farligt affald
Indsamling af ikke-farligt affald
Genbrug af sorterede materialer
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

K/S OilRem 20-10-2020
MV FARLIGT AFFALD A/S 11-09-2019
Grønnegaard IVS 27-02-2019
Swopbox ApS 28-05-2018
NOAH AS 01-01-2017
THDK Entreprise ApS 28-08-2014
Modtagestation Vendsyssel I/S 01-08-2009
SPECIAL WASTE SYSTEM A/S 26-01-1993
FJ SEPARATION ApS 30-05-1990
Fortum Waste Solutions A/S 18-11-1971