Søg:
381 200

Indsamling af farligt affald

Branchen omfatter indsamling af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Omfatter også forarbejde til transport af farligt affald som fx emballering og mærkning. Denne branche har branchekoden 381200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Indsamling af farligt affald
 • Branchekode 381200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter indsamling af sundheds- og miljøskadelige stoffer uanset form. Omfatter også forarbejde til transport af farligt affald som fx emballering og mærkning.
 • Omfatter Indsamling af farligt affald, fx: , Spildolie fra skibe og autoværksteder , Farligt bioaffald , Radioaktivt affald , Brugte batterier osv. , Drift af anlæg til overførsel af farligt affald
 • Omfatter ikke , Rensning af kontaminerede bygninger, mineområder, jord, grundvand, fx bortskaffelse af asbest, jf. 39.00.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  8 Virksomheder i branchen
 • money
  108 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  2 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  452.380 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  46 Beskæftigede i branchen
 • group
  42 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 15 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 31 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Genbrug af sorterede materialer
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Indsamling af ikke-farligt affald

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

CLEAROCEAN 23-11-2020
Swopbox Danmark IVS 23-04-2018
NOVA 05-12-2015
SMOKA I/S 01-12-2014
KLINISK AFFALDSHÅNDTERING A/S 27-08-2014
Modtagestation Syddanmark I/S 01-10-2007
I/S ALFA Specialaffald 27-05-2005
Dansk Renovation 09-06-2004