Søg:
383 200

Genbrug af sorterede materialer

Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter. Denne branche har branchekoden 383200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Genbrug af sorterede materialer
 • Branchekode 383200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter.
 • Omfatter , Forarbejdning af metalholdigt og ikke-metalholdigt affald, skrot og genstande til sekundære råmaterialer
 • Omfatter ikke Fremstilling af nye slutprodukter af sekundære råmaterialer (uanset om disse er egenfremstillede), fx spinding af garn af kradsuld, fremstilling af papirmasse af papiraffald, vulkanisering af dæk eller metalfremstilling af metalskrot, jf. tilsvarende undergrupper i hovedafdeling C (Fremstillingsvirksomhed) , Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 , Materialegenindvinding under affaldsforbrænding eller -destruktion, jf. 38.2 , Omsmeltning af jernholdigt affald, jf. 24.10.00 , Behandling og bortskaffelse af organisk affald, inklusiv kompostering, jf. 38.21.10 , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse, jf. 38.21 , Energigenvinding under destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt affald fra hospitaler, jf. 38.22.00 , Behandling og bortskaffelse af giftigt, kontamineret affald, jf. 38.22.00 , Engroshandel med genindvindelige materialer, jf. 46.77.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  177 Virksomheder i branchen
 • money
  7.508 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  3.962 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  500.394 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  1.425 Beskæftigede i branchen
 • group
  1.267 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 294 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1.131 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Indsamling af ikke-farligt affald
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
Indsamling af farligt affald
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Taurus miljø ApS 08-10-2021
Skoleplast ApS 04-09-2021
Jonstrup Jernhandel 22-08-2021
Quantafuel Esbjerg ApS 01-07-2021
Thy Recycling ApS 01-07-2021
Quantafuel Aalborg ApS 01-07-2021
Quantafuel Denmark ApS 29-06-2021
Jensens Metal ApS 15-06-2021
HAACK Recycling ApS 09-06-2021
Stevns Recycling & Miljø ApS 02-06-2021