Søg:
383 200

Genbrug af sorterede materialer

Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter. Denne branche har branchekoden 383200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Genbrug af sorterede materialer
 • Branchekode 383200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter.
 • Omfatter , Forarbejdning af metalholdigt og ikke-metalholdigt affald, skrot og genstande til sekundære råmaterialer
 • Omfatter ikke Fremstilling af nye slutprodukter af sekundære råmaterialer (uanset om disse er egenfremstillede), fx spinding af garn af kradsuld, fremstilling af papirmasse af papiraffald, vulkanisering af dæk eller metalfremstilling af metalskrot, jf. tilsvarende undergrupper i hovedafdeling C (Fremstillingsvirksomhed) , Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 , Materialegenindvinding under affaldsforbrænding eller -destruktion, jf. 38.2 , Omsmeltning af jernholdigt affald, jf. 24.10.00 , Behandling og bortskaffelse af organisk affald, inklusiv kompostering, jf. 38.21.10 , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse, jf. 38.21 , Energigenvinding under destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt affald fra hospitaler, jf. 38.22.00 , Behandling og bortskaffelse af giftigt, kontamineret affald, jf. 38.22.00 , Engroshandel med genindvindelige materialer, jf. 46.77.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  166 Virksomheder i branchen
 • money
  7.850 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  4.189 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  493.917 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  1.391 Beskæftigede i branchen
 • group
  1.233 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 283 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1.108 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
Indsamling af farligt affald
Bortskaffelse af affald med energiproduktion
Indsamling af ikke-farligt affald

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Circular Plastic Systems ApS 18-03-2020
Textile Change ApS 05-02-2020
CRJ Handel ApS 16-01-2020
GreenTech.nu ApS 10-10-2019
Supportive Electronic Service 11-06-2019
Sustainabl ApS 23-05-2019
Trasborg 01-05-2019
Peter E. Nielsen ApS 09-04-2019
Saathvika A/S 08-04-2019
Bank of Materials IVS 01-04-2019
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

STENA RECYCLING A/S 200 - 499
RGS Nordic A/S 100 - 199
H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S 100 - 199
Nomi4s i/s 100 - 199
GENAN A/S 50 - 99
NORRECCO A/S 50 - 99
RAGN-SELLS DANMARK A/S 50 - 99
Trasborg 20 - 49
IMDEX A/S 20 - 49
RSV Randers ApS 20 - 49