Søg:
383 200

Genbrug af sorterede materialer

Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter. Denne branche har branchekoden 383200, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Genbrug af sorterede materialer
 • Branchekode 383200
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Renovation og genbrug
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter forarbejdning af affald til sekundære råmaterialer, samt adskillelse og sortering af ikke farligt affald. Branchen omfatter ikke fremstilling af nye slutprodukter.
 • Omfatter , Forarbejdning af metalholdigt og ikke-metalholdigt affald, skrot og genstande til sekundære råmaterialer
 • Omfatter ikke Fremstilling af nye slutprodukter af sekundære råmaterialer (uanset om disse er egenfremstillede), fx spinding af garn af kradsuld, fremstilling af papirmasse af papiraffald, vulkanisering af dæk eller metalfremstilling af metalskrot, jf. tilsvarende undergrupper i hovedafdeling C (Fremstillingsvirksomhed) , Oparbejdning af atombrændstof, jf. 20.13.00 , Materialegenindvinding under affaldsforbrænding eller -destruktion, jf. 38.2 , Omsmeltning af jernholdigt affald, jf. 24.10.00 , Behandling og bortskaffelse af organisk affald, inklusiv kompostering, jf. 38.21.10 , Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling af organisk affald med henblik på bortskaffelse, jf. 38.21 , Energigenvinding under destruktion af ikke-farligt affald, jf. 38.21 , Behandling og bortskaffelse af letnedbrydeligt radioaktivt affald fra hospitaler, jf. 38.22.00 , Behandling og bortskaffelse af giftigt, kontamineret affald, jf. 38.22.00 , Engroshandel med genindvindelige materialer, jf. 46.77.00
history

Nøgletal for branchen (2021)

 • location_city
  172 Virksomheder i branchen
 • money
  13.968 mio. DKK Salg i branchen (2022)
 • local_shipping
  8.099 mio. DKK Eksport i branchen (2022)
 • account_balance_wallet
  551.956 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  1.558 Beskæftigede i branchen
 • group
  1.482 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 350 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1.208 Beskæftigede mænd i branchen
 • Gå til Udvidet brancheanalyse for historiske data.
 • bar_chart

  Nye og ophørte virksomheder pr. år

  question_answer

  Lignende brancher

  Bortskaffelse af affald med energiproduktion
  Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
  Behandling og bortskaffelse af farligt affald
  Indsamling af farligt affald
  Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
  Indsamling af ikke-farligt affald

  Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Renovation og genbrug", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

  new_releases

  Nyeste virksomheder (stiftelse)

  Phobos Plastic Recycling, Denmark A/S 30-10-2023
  BL-Produkthandle 14-09-2023
  Malstrom Molecules LLC 06-09-2023
  PD Consult 01-09-2023
  Lets Reduce 01-06-2023
  Grøntfokus ApS 11-04-2023
  Kingo Wind ApS 15-03-2023
  RavimarNord ApS 24-02-2023
  Electronic Reuse & Recycling A/S 20-12-2022
  Loop Electronic A/S 16-12-2022