Søg:
841 100

Generelle offentlige tjenester

Branchen omfatter generel offentlig administration af ministerier, styrelser, regioner og kommuner. Denne branche har branchekoden 841100, og ligger under branchegrupperingen offentlig administration, forsvar og politi.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Generelle offentlige tjenester
 • Branchekode 841100
 • Branchegruppering 19 Offentlig administration, forsvar og politi
 • Branchegruppering 127 Offentlig administration
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter generel offentlig administration af ministerier, styrelser, regioner og kommuner.
 • Omfatter Administration af love, bekendtgørelser, cirkulærer o.l., som varetages af centraladministrationen samt regionale og kommunale myndigheder , Administration af og tilsyn med finansielle og skattemæssige spørgsmål: , Administration af skatteordninger , Opkrævning af toldafgifter og andre afgifter på varer samt behandling af skatteunddragelsessager , Toldadministration , Forvaltning af offentlige midler og offentlig gæld: , Optagelse af offentlige lån og kontrol med udbetalingen heraf , Forvaltning af tjenester vedrørende generel økonomisk og social planlægning samt statistiske tjenester på de forskellige myndighedsniveauer
 • Omfatter ikke Drift og administration af egne og lejede bygninger, herunder Slots, og Ejendomsstyrelsen, jf. 68.2, 68.3 , Offentlig administration inden for sundhedsvæsen, undervisning, miljø mv., jf. 84.12.00 , Offentlig administration af erhvervsøkonomiske ordninger mv., jf. 84.13.00 , Statslige arkiver, jf. 91.01
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  167 Virksomheder i branchen
 • money
  16.208 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  609 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  530.798 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  59.452 Beskæftigede i branchen
 • group
  55.733 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 39.368 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 20.084 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Lovpligtig socialsikring mv.
Administration af og bidrag til erhvervsfremme

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Offentlig administration", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.