Søg:
843 000

Lovpligtig socialsikring mv.

Branchen omfatter bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, A-kasser og lignende. Denne branche har branchekoden 843000, og ligger under branchegrupperingen offentlig administration, forsvar og politi.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Lovpligtig socialsikring mv.
 • Branchekode 843000
 • Branchegruppering 19 Offentlig administration, forsvar og politi
 • Branchegruppering 127 Offentlig administration
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter bl.a. Lønmodtagernes Garantifond, A-kasser og lignende.
 • Omfatter Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv. , Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige
 • Omfatter ikke Velfærdsinstitutioners ydelser og andre sociale foranstaltninger (uden institutionsophold), jf. 88.10, 88.99 , ATP, jf. 65.30.10
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  72 Virksomheder i branchen
 • money
  - Salg i branchen
 • local_shipping
  - Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  518.518 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  3.360 Beskæftigede i branchen
 • group
  3.186 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 2.518 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 842 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Administration af og bidrag til erhvervsfremme
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
Generelle offentlige tjenester

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Offentlig administration", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

stars

Største virksomheder (antal ansatte)

Akademikernes A-kasse 200 - 499
Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse 200 - 499
Ase Lønmodtager 200 - 499
Det Faglige Hus - A-kasse 200 - 499
Min A-kasse 100 - 199
FTFa 100 - 199
MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE 100 - 199
HK/DanmarksA-kasse 100 - 199
CA a-kasse 100 - 199
Lærernes a-kasse 100 - 199