Søg:

02. maj, 2019

Jyske SMV’er sidder tungt på Tyskland - Danmarks største eksportmarked

Danske små og mellemstore virksomheder sendte varer for næsten 36 milliarder kroner over grænsen til Tyskland i 2017. Dermed er Tyskland med afstand den største aftager for de danske SMV’er. Det er i høj grad varer til brug i den tyske industri, særligt bilindustrien, kombineret med beklædning og fødevarer i form af dyr til slagtning samt fisk, som tyskerne efterspørger. SMV-eksporten til Tyskland er i høj grad domineret af jyske virksomheder langs E45.

Få fuld adgang til eSegmentering med årsabonnement!

Med et årsabonnement til eSegmentering for kun 4.000 kroner ekskl. moms kan man hente alle de virksomhedslister, man har brug.

Udvælg nemt og hurtigt hvilke virksomheder, du søger - der er talrige muligheder for at skræddersy listen og med ét klik lander listen i din email-indbakke.

Prøv eSegmentering her

 

Nabolandene til Danmark er ikke overraskende store eksportmarkeder for danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Analysen er baseret på EU's SMV-definition, og statistikken er udviklet af eStatistik i samarbejde med The Trade Council (Tidligere Eksportrådet). SMV’er er virksomheder med op til 250 ansatte og en omsætning på maksimalt 375 millioner kroner (50 mio. Euro). Og den store nabo i syd er den helt store aftager af danske SMV-varer.

 

Danske SMV’er eksporterede i 2017 for næsten 36 milliarder kroner til Tyskland. Ud af den samlede danske SMV-eksport til alle lande på lidt over 190 milliarder kroner i 2017, var Tyskland med andre ord destination for de 18,8 procent. Sverige var det næststørste marked med 14,8 procent af den samlede SMV-eksport. Norge og Storbritannien er at finde på efterfølgende pladser, men SMV-eksporten til Norge er med 9,3 procent kun halvt så stor som SMV-eksporten til Tyskland. Og eksporten af varer til Storbritannien udgør kun lige under en tredjedel med en samlet SMV-eksport på 11,4 milliarder kroner.

 

Du kan læse om den samlede SMV-eksport i 2017 her, samt vores landeanalyser af SMV-eksporten til Storbritannien og Italien.

 

Figur 1. SMV-eksporten til Tyskland i millioner kroner, 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik.

 

I Figur 1 ses udviklingen i eksporten til Tyskland i perioden 2009 til 2017. Her ses det, at SMV-eksporten steg fra 34.841 millioner kroner i 2016 til 35.878 millioner kroner i 2017. En eksportstigning på lidt over en milliard kroner svarende til en vækst på 3 procent. Over hele perioden er SMV-eksporten til Tyskland steget med 11 procent. Eller sagt på en anden måde, så SMV-eksporten til Tyskland øget med mere end 3,5 milliarder kroner siden finanskrisen. SMV’erne tegnede sig i 2017 for 35,3 procent af den samlede danske eksport til Tyskland på 101,7 milliarder kroner. Generelt, så udgør SMV-eksporten til alle lande 29 procent af den samlede danske eksport, hvilket understreger, at Tyskland er stort og vigtigt marked for danske SMV’er.

 

Væksten er drevet af varer, der er leveret af mere end 3.000 danske SMV’er. Ved indgangen til finanskrisen i 2009 var der 3.142 SMV’er med Tysklandseksport. Efter en lille stigning i 2010 falder det antal frem til lavpunktet i 2013, hvor der var 3.065 SMV’er, der eksporterede til Tyskland. Fra 2013 og frem til 2016 er der godt gang i hjulene for de danske SMV’er på det tyske marked, hvilket resulterer i en stigning i antallet på 11 procent til 3.401 virksomheder[1].

 

Fra 2016 til 2017 har der været et lille fald, og gruppen af danske SMV’er på det tyske marked er blevet 57 færre. Det svarer til et fald på 1,7 procent. I samme periode steg omsætningen som tidligere nævnt med 3 procent, så generelt går det godt for de danske SMV’er i Tyskland. En mulig forklaring på faldet i antallet af SMV’er kan være, at der er nogle virksomheder, der har vokset sig for store til at blive puttet i SMV-kassen. Udviklingen i antallet af danske SMV’er på det tyske marked kan ses i Figur 2.

 

Figur 2. Antal danske SMV’er med eksportaktivitet i Tyskland, 2009-2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik.

 

Dele til bil- og maskinindustrien samt beklædning dominerer SMV-eksporten til Tyskland

Dykker man ned i statistikkerne og kigger på, hvad det så er, at de danske SMV’er sender over grænsen, ses det, at eksporten domineres af en ved første øjekast måske lidt overraskende varegruppe – køretøjer. Danmark er jo ikke ligefrem kendt for en stor bilindustri, men i denne varegruppe hører også dele til bilindustrien. Og sådan én har de i allerhøjeste grad i Tyskland. Køretøjer, og dermed underleverancer til bilindustrien, tegner sig for 8,7 procent af den danske SMV-eksport til Tyskland. I kroner og ører er det over 3,1 milliarder kroner. På andenpladsen finder vi varegruppen ’Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.’, som med en eksport på knap 2,8 milliarder kroner udgør 7,8 procent af SMV-eksporten. Lige i hælene følger ’Beklædningsgenstande og tilbehør’ med en andel 7,5 procent af eksporten.

 

Generelt om SMV-eksporten kan det siges, at treenigheden fødevarer, maskiner og livstilsrelaterede produkter, som beklædning og møbler er de helt klassiske SMV-eksportvaregrupper. Det gør sig også gældende for SMV-eksporten til Tyskland, men specifik for netop Tyskland er det, at underleverancer til bilindustrien fylder så meget.

 

Hele Top10-listen over de største varegrupper kan ses i Tabel 1 herunder.

 

Tabel 1. Varegruppe Top10 over SMV-eksporten til Tyskland, 2017

Varegrupper

i mio. kr.

i pct

Køretøjer (underleverancer til bilindustrien)

3.118

8,7%

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

2.785

7,8%

Beklædningsgenstande og -tilbehør

2.708

7,5%

Levende dyr, spiselige

2.332

6,5%

Metalvarer, i.a.n.

2.326

6,5%

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

2.074

5,8%

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

1.754

4,9%

Specialmaskiner til forskellige industrier

1.417

3,9%

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

1.417

3,9%

Møbler

1.291

3,6%

Top10 varer

21.223

59,2%

Øvrige varer

14.656

40,8%

Varer i alt

35.878

100,0%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME5, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik

 

Kigger man på hele listen, er det tydeligt, at underleverancer til industrien fylder meget i SMV-eksporten. Kategorier ’Køretøjer (underleverancer til bilindustrien)’, ’Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n’, Metalvarer, i.a.n’, ’Specialmaskiner til forskellige industrier’ udgør til sammen mere end en fjerdedel af den samlede SMV-eksport. Fødevarer fylder også godt i eksportlandskabet med ’Levende dyr, spiselige’ og ’Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf’ der til sammen udgør 12,3 procent af SMV-eksporten.

 

Samlet set så udgør de ti største varegrupper 59,2 procent af hele SMV-eksporten til Tyskland.

 

E45 som eksport-livsnerve - jyske kommuner i altoverskyggende dominans

At der tit og ofte er trængsel på E45 giver god mening, når man ser på hvilke kommuner, der har den største SMV-eksport til Tyskland. E45 strækker sig fra Hjørring i nord og hele vejen ned gennem Jyllandskorridoren, der binder Sydnorge sammen med Nordtyskland. Dermed er er E45 den direkte adgang til vores tyske naboer, og ser man på de tyve kommuner, der har størst SMV-eksport til Tyskland tegner der sig et klart billede af, at E45 er en eksport-livsnerve. Top20 kan ses i Tabel 2.

 

SMV-eksport til Tyskland 2017

Samlet antal eksportører: 3.344

Samlet eksportværdi: 35.878 millioner kroner

SMV-andel af samlet eksport: 35,3% (alle lande 29,2%)

Tyskland er det største eksportmarked for danske SMV’er

 Af tabellen ses det, at hele atten ud af de tyve kommuner er jyske. København og Odense bryder med henholdsvis en tredje- og en sjetteplads den jyske totaldominans over SMV-eksporten til Tyskland. Førstepladsen indtages af Kolding, der har 104 SMV’er, som samlet eksporterer for mere end 1,7 milliarder kroner til Tyskland. Aarhus følger efter på andenpladsen med 145 SMV’er og en samlet eksport til Tyskland på over 1,3 milliarder kroner. København har som nævnt sat sig på tredjepladsen. Landets mest folkerige kommune har ligesom Aarhus 145 SMV’er med aktiviteter på det tyske marked, og i alt eksporterede de for 1,28 milliarder kroner i 2017.

 

Det ses også af tabellen, at en stor del af kommunerne er kendetegnet ved at have E45 løbende i baghaven. Kolding, Aarhus, Vejle, Aalborg, Favrskov, Skanderborg, Aabenraa, Horsens og Haderslev kommuner ligger direkte placeret op ad motorvejen. Tager man også de nærtliggende kommuner, som Silkeborg, Ikast-Brande, Herning, Viborg, Sønderborg, Odense og Esbjerg med, ja – så udgøres hele Top20 nærmest af kommuner med en tæt forbindelse til E45, herunder de fire store kommuner i Jyllandskorridoren – Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense. Eller vendt på hovedet, så er det praktisk talt kun København og Tønder på listen over de tyve kommuner med størst SMV-eksport til Tyskland, der ikke har E45 som det oplagte valg, når lastbilen er pakket og skal afsted mod Tyskland.

 

Tabel 2. Top20 over kommuner med størst SMV-eksport til Tyskland, 2017

Rang

Kommune

Eksport i mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

1

Kolding

1.726

104

2

Aarhus

1.323

145

3

København

1.278

145

4

Vejle

913

84

5

Aalborg

877

96

6

Odense

872

95

7

Herning

865

84

8

Favrskov

827

49

9

Skanderborg

808

60

10

Esbjerg

804

81

11

Aabenraa

791

58

12

Tønder

744

48

13

Silkeborg

653

62

14

Viborg

639

57

15

Ringkøbing-Skjern

594

62

16

Varde

593

26

17

Sønderborg

573

47

18

Horsens

516

58

19

Ikast-Brande

516

52

20

Haderslev

509

49

Kilde: Specialkørsel baseret på The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Den jyske dominans kommer ikke overraskende også til udtryk, når man kigger på, hvordan SMV-eksporten til Tyskland fordeler sig på regioner. Med hele ni kommuner i Top20 og den tætte beliggenhed på den dansk-tyske grænse, kommer det næppe bag på mange, at Region Syddanmark står stærkt i forhold til at eksportere til Tyskland. Regionen er da også med afstand den største af de fem regioner målt på SMV-eksporten til Tyskland og tegner sig for 34,5 procent.

 

Region Midtjylland følger med 29,6 procent efter som den næststørste region, når det kommer til SMV-eksport til Tyskland. Sammenlagt tegner de to regioner sig altså for 64,1 procent af den samlede danske SMV-eksport til Tyskland, hvilket kun efterlader lidt mere en tredjedel til de resterende tre regioner. Region Hovedstaden udgør 18,1 procent, Region Nordjylland 11,8 procent, og Region Sjælland er rosinen i pølseenden med 6 procent af den samlede SMV-eksport til Tyskland.

 

Fordelingen kan ses i Figur 3.

 

Figur 3. SMV-eksport (omsætning) til Tyskland fordelt på regioner, 2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Men skyldes Region Syddanmarks dominans så, at der på af regionens geografiske beliggenhed ganske enkelt bare er mange flere SMV’er med aktiviteter i Tyskland? For at blive klogere på det, kan man kigge på Figur 4 herunder, der viser regionernes andel af SMV’er med eksport til Tyskland.

 

Figur 4. SMV’er med eksport til Tyskland fordelt på regioner, 2017

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Sammenholder man Figur 3 og Figur 4 ses det, at 27,9 procent af SMV’erne med Tysklandseksport ligger i Region Syddanmark, og dermed må de siges, at præstere bedre end gennemsnittet, da de står for hele 34,5 procent af omsætningen. En del af forklaringen på dette er, at Region Syddanmark er stærkt repræsenteret indenfor varegrupper, hvor den gennemsnitlige eksport per virksomhed er høj. Det gælder særligt fødevarerelaterede produkter og underleverancer til bilindustrien.

 

Region Midtjyllands andel af SMV’erne er 29,3 procent, og de står for 29,6 procent af omsætning, så det er helt efter bogen. Det samme kan siges om Region Nordjyllands SMV’er. De udgør 10,8 procent af alle landets SMV’er med eksport til Tyskland og står for 11,8 procent af eksporten. Region Hovedstaden og Region Sjællands SMV’er underpræsterer på den måde, at deres relative andele af SMV’er med eksport til Tyskland er større end deres relative andel af eksportomsætningen.

 

Mindre forskelle i regionernes sammensætning af eksportvarer

Holder vi fokus på Region Hovedstaden og kigger på hvilke varegrupper, der sendes mest af over grænsen til Tyskland, ses det, at i lighed med sammensætningen af varegrupper generelt, så fylder dele til bil- og maskinindustrien meget i eksporten fra hovedstadsregionen. Dette kan ses i Tabel 3.

 

Tabel 3. Top10 over største eksportvaregrupper til Tyskland, SMV’er i Region Hovedstaden, mio. kr., 2017

Varegrupper

Omsætning i mio. kr.

Køretøjer

650

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

500

Beklædningsgenstande og -tilbehør

372

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

366

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

362

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

270

Sanitets-, varme- og belysningsartikler

209

Jern og stål

207

Drikkevarer

204

App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

182

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

På andenpladsen er kategorien ’Diverse forarbejdede varer, i.a.n.’ med en eksportomsætning på 500 millioner kroner. Som navnet siger, så er det en kategori, der indeholder en masse forskellige varer. Alt lige fra våben til børnebøger og legetøj, julepynt og bijouteri samt meget andet hører under denne kategori. ’Beklædningsgenstand og -tilbehør’ spiller også ind i eksporten fra regionen. med en betydelig omsætning.

 

Region Hovedstaden adskiller sig i øvrigt fra de andre regioner ved at have en relativ stor eksport indenfor hightech-varer. Her er det kategorierne ’Elektriske maskiner og apparater i.a.n.;’, ’Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.’ og ’App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse’, som spiller en betydelig rolle i SMV-eksporten fra Hovedstaden.

 

Bliver på vi Sjælland og kigger på varesammensætningen i Region Sjælland så er det de traditionelle SMV-varegrupper indenfor maskinindustrien samt den for Tyskland karakteristiske SMV-kategori - underleverancer til bilindustrien, der fylder mest. Dette kan ses i Tabel 4.

 

Tabel 4. Top10 over største eksportvaregrupper til Tyskland, SMV’er i Region Sjælland, mio. kr., 2017

Varegrupper

 Omsætning i mio.kr.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

361

Køretøjer

133

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

104

Specialmaskiner til forskellige industrier

100

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

99

Metalvarer i.a.n.

69

Korn og kornvarer

64

Plast, ubearbejdet

53

Møbler

49

Levende dyr, spiselige

49

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Bevæger vi os længere vest på og kigger på den helt store spiller i SMV-eksporten til Tyskland, Region Syddanmark, er det igen kategorien ’Køretøjer’ hvor også underleverancer til bilindustrien hører under, der er den varegruppe med en omsætning på knap 1,1 milliarder kroner. Men beklædningsgenstande og slagtedyr følger tæt bagefter. De mangler dog begge omkring 100 millioner i omsætning for at være på helt samme niveau som ’Køretøjer’. Dette kan ses af Tabel 5.

 

Tabel 5. Top10 over største eksportvaregrupper til Tyskland, SMV’er i Region Syddanmark, mio. kr., 2017

Varegrupper

Omsætning i mio.kr.

Køretøjer

1.074

Beklædningsgenstande og -tilbehør

979

Levende dyr, spiselige

963

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

852

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

656

Metalvarer i.a.n.

634

Specialmaskiner til forskellige industrier

534

Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n.

415

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

383

Korn og kornvarer

374

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

I modsætning til de to regioner på Sjælland, så spiller fiskeriet en betydelig rolle i Region Syddanmark. På en femteplads med en eksportomsætning på 656 millioner kroner finder man ’Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf’.

 

Fiskeriet spiller ikke bare en betydelig rolle, men er altoverskyggende hovedrolleindehaver i SMV-eksporten fra Region Nordjylland til Tyskland. Dette kan ses af Tabel 6.

 

Tabel 6. Top10 over største eksportvaregrupper til Tyskland, SMV’er i Region Nordjylland, mio. kr., 2017

Varegrupper

Omsætning i mio.kr.

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

874

Metalvarer i.a.n.

400

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

289

Levende dyr, spiselige

200

Beklædningsgenstande og -tilbehør

173

Specialmaskiner til forskellige industrier

144

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

118

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n.

111

Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr

108

Køretøjer

105

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Med en omsætning på 874 millioner kroner, hvilket er mere end dobbelt så meget som nummer to på listen, ’Metalvarer i.a.n.’, sættes der en tyk streg under fiskeriet betydning i det nordjyske. På tværs af regioner er fiskeeksporten fra Nordjylland den femtestørste varegruppe. Derimod er den ellers så dominerede kategori ’Køretøjer’ i det nordjyske blevet henvist til en beskeden tiendeplads. Dog fylder jern- og maskinindustriens produkter stadig en betragtelig del af eksportlandskabet i den nordlige region.

 

I Region Midtjylland er der stærke traditioner indenfor tekstilindustrien, hvilket også kommer til udtryk i SMV-eksporten fra regionen til Tyskland. Kategorien ’Beklædningsgenstande og -tilbehør’ er den største varegruppe med en omsætning på 888 millioner kroner. Dette ses i Tabel 7.

 

Tabel 7. Top10 over største eksportvaregrupper til Tyskland, SMV’er i Region Midtjylland, mio. kr., 2017

Varegrupper

Omsætning i mio.kr.

Beklædningsgenstande og -tilbehør

888

Metalvarer i.a.n.

771

Køretøjer

748

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

740

Møbler

655

Levende dyr, spiselige

557

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

500

Specialmaskiner til forskellige industrier

317

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

285

App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

275

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

260

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

Produkter fra jern- og maskinindustrien med metalvarer, maskiner og tilbehør samt specialmaskiner og igen leverancer til bilindustrien, spiller også en væsentlig rolle i Region Midtjylland. Det samme gør møbler og slagtedyr. Endelig skal det nævnes, at der i 2017 blev eksporteret for en halv milliard kroner diverse forarbejdede varer, så denne kategori sætter også sit præg på den midtjyske SMV-eksport til Tyskland.

 

Husk, at du kan læse eStatistiks analyse af den samlede SMV-eksport i 2017 her. Vi har også lavet landeanalyser af SMV-eksporten til Italien samt Storbritannien, der er meget aktuel set i lyset af det forestående BREXIT.

 

[1] Tallene er baseret på antal virksomheder, der er registreret i Intrastats statistikker. Det vil sige virksomheder, der opfylder Intrastats tærskelværdier. Det betyder, at virksomheder med en samlet vareeksport på under 5 millioner kroner er fritaget fra indberetning til Intrastat. Dermed er det samlede antal SMV’er væsentligt større end de tal, der er med i statistikkerne. Virksomhedernes omsætning tæller dog med i den samlede SMV-eksport alligevel. I 2017 er værdien af de ikke-indberetningspligtige virksomheders eksport beregnet til 3,1 milliarder kroner ud af SMV’ernes samlede eksport til Tyskland på 36 milliarder kroner.

Stort fald i iværksætteraktiviteten

27. juli, 2022

Stort fald i iværksætteraktiviteten

Vild og vanvittig jobvækst

18. juli, 2022

Vild og vanvittig jobvækst

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

08. juli, 2022

Bygge- og anlægssektoren hårdt ramt af konkurser i juni

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

01. juni, 2022

Maj: konkursmåned uden store overraskelser

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år

09. maj, 2022

Konkursstatus i april: Største jobtab i to år