Søg:

26. marts, 2019

Rekordmange registreringer i CVR – svag stigning i iværksætteraktiviteten

Danskerne er vilde med CVR-numre, men kun hver fjerde nye registrering i CVR kan betegnes som en reel virksomhed i Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase. Resten er foreninger, genstartere, holdingselskaber, hobbyvirksomheder – og for det ikke skal være løgn – dødsboer! Det viser eStatistiks seneste gennemgang, der tegner et billede af en øget iværksætteraktivitet i Danmark, men som stadig er langt under niveauet fra før finanskrisen satte ind.

I 2018 var der rekordmange nye virksomhedsregistreringer i CVR. Hele 86.693 nye CVR-numre blev registreret. I 2017 var der 84.171 registreringer i CVR, og kigger man lidt længere tilbage, er forskellen endnu større.

 

I 2008, da hjulene i dansk økonomi stadig løb hurtigt, var der 72.147 registreringer. Så ramte finanskrisen, og antallet af nye CVR-numre faldt drastisk med 16 procent til 60.553 registreringer. Siden 2009 er tallet dog steget støt og med indførelsen af de to nye ejerformer 'Iværksætterselskaber' (IVS) (dem vender vi tilbage til) og 'Personlig ejet mindre virksomhed' (PMV) i 2013 fik tallet et ordentligt nøk op ad. Fra 66.744 registreringer i 2013 til 76.334 i 2014, og sådan er det fortsat frem til 2018, hvor der altså var 86.693. Det svarer til en stigning siden 2009 på 43 procent.

 

Figur 1 viser udviklingen.

 

Figur 1. Nye virksomheder opgjort på type, 2008-2018

Kilde: Specialudtræk fra CVR, Iværksætterdatabasen og den afgrænsede Erhvervsdemografi udarbejdet af eStatistik.

*Reelle virksomheder for 2018 foreligger ikke endnu, men estimeres til at nå 19.800 i Iværksætterbarometer 2019.

 

Ud af de 86.693 registreringer i 2018 var de 63.129 indenfor de af Danmarks Statistik såkaldte ’Iværksætterbrancher’. I 2017 var tallet 59.660. Iværksætterbrancher er brancher indenfor de markedsmæssige erhverv. Det betyder, at en række brancher indenfor den offentlige sektor samt ejerformer som eksempelvis foreninger er frasorteret for at give et mere klart billede af iværksætterniveauet. Fra 2017 blev det et krav, at alle virksomheder skulle registrere et branchetilhørsforhold. Derfor er der et fald fra, som det fremgår af Figur 3 fra 2016 til 2017, da virksomheder med uoplyst branche blev fjernet i registreringerne.

 

Fortsætter man grovsorteringen af nye virksomhedsregistreringer i CVR for at få et reelt billede af iværksætteraktiviteten er næste skridt at frasortere genstartere. Det vil sige virksomheder, som har været lukket ned, men så genopstår med samme CVR-nummer. Dette gælder kun for enkeltmandsvirksomheder, men i forbindelse med den nye ejerform ’Personligt ejet mindre virksomhed’ (PMV) er der genopstået mange tidligere enkeltmandsvirksomheder.

 

Fjerner man genstarterne falder tallet i 2018 til 52.103 og i 2017 til 49.759 nye registreringer. Tallet falder yderligere, når man også frasorterer hobbyvirksomheder og holdingselskaber. I 2018 var der 44.236 nye registreringer i CVR. I 2017 var tallet 42.886.

 

Hermed er rundt regnet halvdelen af samtlige registreringer i CVR altså sorteret fra i jagten på den reelle iværksætteraktivitet. Men for at skære helt ind til benet og få det mest retvisende billede af iværksætteraktiviteten kigger man på den økonomiske aktivitet i virksomhederne bag disse mange CVR-numre. Der er nemlig mange virksomheder, som har ingen eller meget beskeden økonomisk aktivitet, og derfor ikke kan betegnes som en reel virksomhed. En reel ny virksomhed er ifølge Danmarks Statistik en virksomhed, der i etableringsåret eller året efter kan præstere, hvad der som minimum svarer til et halvt årsværk sammenlagt.

 

Se hvor mange nye virksomheder, der er i dit område!

Med eStatistiks værktøj 'Nye virksomheder' kan man se, hvormange virksomheder, der bliver etableret i netop din kommune, region eller område. Der er et væld af segmenteringsmuligheder, så du får lige nøjagtigt det tal, du er på udkig efter. Og med få klik kan du for helt ned til 600 kroner (eks. moms) få en liste med alle de nye virksomheder leveret direkte i din indbakke. Nemmere bliver det ikke - klik på denne tekst og prøv det!Tallene for reelle virksomheder er af gode grunde, jf. kravet om et halvt årsværk i etableringsåret, endnu ikke tilgængelige for 2018. Men i 2017 var der 19.181[1] reelle virksomheder, hvilket betyder, at der kun gemmer sig en reel iværksættervirksomhed bag mindre end en fjerdedel af samtlige registreringer i CVR. Det estimeres, at der i 2018 var 19.800 reelle virksomheder.

 

Antallet af reelle virksomheder har været støt stigende siden 2009, men er dog stadig ikke tilbage på førkriseniveauet fra 2008, som det ses af figuren. I 2008 var der 22.474 reelle virksomheder. 2017-tallet er dog det højeste siden 2008, og den positive fremgang forventes at fortsætte i 2018, hvor antallet af reelle virksomheder forventes at være 19.800. (Iværksætterbarometer 2019)

 

Man kan altså sige, at der aldrig er blevet registreret flere nye virksomheder end i de seneste år. Men mindre end en fjerdedel af dem er reelle virksomheder.

 

Iværksætterselvskaber mudrer vandene, men det er sandsynligvis snart slut

Som nævnt blev der i 2013 indført to nye ejerformer, som viste sig at være ret populære – IVS og PMV. Iværksætterselskaberne (IVS) gjorde det muligt at oprette et selskab men med helt ned til én krone i startkapital. De blev derfor populært kaldt for 1-krone-selskaber. Det var der mange, der benyttede sig, hvilket førte til en stigning i antallet af registreringer i CVR. Sagen var blot den, at det lave kapitalkrav gjorde, at mange blev oprettet for så at henstå uden reel aktivitet, hvilket dermed mudrede iværksætterbilledet ret voldsomt. Det førte i øvrigt også til en kæmpe konkurspukkel, da selskaberne der ikke indsender årsrapporter til Erhvervsstyrelsen tvangsopløses og efterfølgende kan erklæres konkurs. Det har eStatistik tidligere beskrevet, blandt andet i den seneste analyse af konkurstallene og i eStatistiks vidensbank.

 

Men nu ser det ud til, at IVS’ernes dage er talte. Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag, hvor ejerformen afskaffes, og kapitalkravet til Anpartsselskaber (ApS) nedsættes fra 50.000 kroner til 40.000 kroner. Bliver det en realitet, har IVS’erne to år til at omregistrere sig til et ApS med et kapitalindskud på minimum 40.000 kroner. 

 

Afskaffelsen af IVS og tidsfristen på kapitalindskuddet kan muligvis betyde, at der ligger en ny konkurspukkel og truer i horisonten. Nogle ser dog også forretningsmuligheder i det. Ifølge Børsen oprettede en fynsk revisor 292 IVS’er med henblik på at sælge dem, hvilket illustrerer pointen i, at det samlede antal registreringer i CVR ikke siger noget om iværksætteraktiviteten i et givent år. Det gør antallet af reelle nye virksomheder derimod.

 

Opdateret iværksætterdatabase giver nye muligheder

Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase har været igennem en længe ventet opdatering, hvilket betyder en reduktion af antallet af reelle nye virksomheder på grund af, at man har identificeret et større antal genstartere end tidligere. Dette får næppe den store betydning, når man ser på iværksætternes økonomiske præstationer. En anden følge af den nyudviklede metode er, at det nu er muligt at sætte mere fokus på iværksætteren eller iværksætterne bag de nystartede selskaber. Dette indebærer blandt andet, at man kan se, hvem der har stiftet virksomheden og som noget nyt, alle stiftere hvis der er flere om det. Man kan også se ejerforhold, og hvem der sidder i direktionen og bestyrelsen.

 

Dette større fokus på personerne bag virksomhederne giver altså et meget mere detaljeret billede for en langt større andel af virksomhederne.  Ud af de 19.181 reelle virksomheder i 2017 var det muligt at identificere personen bag i 17.761 tilfælde, hvilket svarer til 92,6 procent. I 2008 kunne man identificere 85,2 procent. At man er blevet bedre til at identificere folk personer bag virksomhederne gør dog også, at det kan være svært at sammenligne de nyeste tal med historiske tal uden en mindre usikkerhed. Det er særligt selskaber, man er blevet bedre til at identificere.

 

Et eksempel på anvendelsen af den nye iværksætterdatabase findes i ’Iværksætterbarometer 2019’, hvor eStatistik blandt andet har leveret statistik, der viser kønsfordelingen blandt iværksætterne og meget andet. Den kan læses her.

 

Prøv eStatistiks værktøj 'Nye virksomheder', hvor man kan finde alle nye virksomheder din kommune eller region. Segmenterer på brancher, ejerformer og meget andet - det er nemt! 

 

[1] På grund af en metodeændring i opgørelsesmetode hos Danmarks Statistik er reelle virksomheder i 2017 ikke afgrænset til iværksætterbrancher og indeholder dermed også virksomheder indenfor eksempelvis landbrug.

Kommentar: Nej, Danmark har ikke ondt i iværksættergenet!

04. marts, 2020

Kommentar: Nej, Danmark har ikke ondt i iværksættergenet!

BREXIT: Mulighed eller trussel for danske SMV’er?

31. januar, 2020

BREXIT: Mulighed eller trussel for danske SMV’er?

2019 bød både på forventelig konkursrekord og uventet fjerde kvartal

23. januar, 2020

2019 bød både på forventelig konkursrekord og uventet fjerde kvartal

Indsigt i revisorbranchen 2020

08. januar, 2020

Indsigt i revisorbranchen 2020

Eksportrekord: Danske SMV’er trodser uro på globale markeder!

11. december, 2019

Eksportrekord: Danske SMV’er trodser uro på globale markeder!