Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

"Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. En PMV er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i form af en virksomhed."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om personligt ejede mindre virksomheder (PMV):

  • Kan kun have én ejer, og der er ikke noget krav om indskud. 
  • Eventuel gæld som virksomheden oparbejder hæfter ejeren for.
  • Der er ikke noget krav om direktion eller bestyrelse. 
  • Virksomheden skal holde regnskab, men ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

 

Se mere om personligt ejede mindre virksomheder på virk.dk

 

Populær ejerform, men mange virksomheder henstår uden aktivitet

Ejerformen PMV blev sammen med IVS indført i 2014. Fælles for de to er, at etableringsomkostninger er utroligt lave -  PMV'er er gratis at registrere, og der er intet krav om indskud, IVS'er koster 670 kroner at registrere, og så er der krav om et indskud på minimum 1 krone.

 

Dette har utroligt mange fundet attraktivt, hvilket har betydet, at mange af disse selskaber henstår uden aktivitet - også kaldet nulvirksomheder. Hvis der ikke indsendes genregistrering hvert tredje år for PMV'ernes vedkommende eller årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år for IVS'ernes, tvangsopløses virksomheder. Det har indflydelse for på konkursstatistikken. Læs mere om det her i eStatistiks vidensbanks afsnit om konkursstatistik.

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer