Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Anpartsselskab (ApS)

Anpartsselskab (ApS)

"Et anpartsselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvor ingen af anpartshaverne hæfter direkte eller med deres formue for selskabets forpligtelser. Der stilles krav om et minimumsindskud, som er fastsat i anpartsselskabsloven (APSL). Anpartsselskaber er omfattet af reglerne i APSL."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om anpartsselskaber (ApS): 

  • Der skal indskydes selskabskapital for 50.000 kroner ved opstart af et anpartsselskab. Det kan være i form af kontanter eller aktiver i virksomheden som eksempelvis maskiner eller inventar. 
  • Som ejer af et anpartsselskab hæfter du ikke personligt for selskabets forpligtigelser, men blot for indskuddet. 
  • Anpartsselskaber skal have en direktion. Som supplement til en direktør kan selskabet have en bestyrelse eller et tilsynsråd. 
  • Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere. En ejer kan også være en anden virksomhed i form af eksempelvis et holdingselskab. 
  • Der skal afholdes generalforsamlinger, hvor ejerne træffer beslutninger om virksomheden. 
  • Aktieselskaber skal lave årsrapporter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporter for aktieselskaber skal godkendes af generalforsamlingen og er offentligt tilgængelige, når de er indsendt til Erhvervsstyrelsen. 

 

Se mere om anpartsselskaber på virk.dk

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer