Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Iværksætterselskab (IVS)

Iværksætterselskab (IVS)

"Et iværksætterselskab (IVS) kan stiftes for 1 kr. i startkapital. Selskabet skal dog i stedet spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr. IVS'er er omfattet af selskabsloven."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om iværksætterselskaber (IVS)

  • Det kræver et indskud på mindst 1 kroner. Indtil der er en bunden kapitalreserve i virksomheden på 50.000 kroner, skal 25 procent af selskabets overskud spares op. 
  • Man kan løbende betale løn, men ikke udbytte før kravet om kapitalreserven er mødt. Herefter kan selskabet omregistreres til et anpartsselskab (ApS). 
  • Man hæfter ikke personligt som ejer, hvis selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor andre, og risikerer derfor kun at miste sit indskud. 
  • Det er et krav, at iværksætterselskaber skal have en direktion bestående af én eller flere direktører. Ledelsen kan suppleres af en bestyrelse eller et tilsynsråd. 
  •  Iværksætterselskaber kan være ejet og startet af en person eller flere sammen. Andre selskaber kan også fungere som ejere. 
  • Der afholdes generalforsamlinger, hvor ejerne træffer beslutninger om virksomheden. 
  • Årsrapport skal godkendes på generalforsamling og sendes til Erhvervsstyrelsen. Såfremt det ikke sker, tvangsopløses virksomheden.  

 

Se mere om iværksætterselskaber på virk.dk

 

Populær ejerform, men mange virksomheder henstår uden aktivitet

Ejerformen IVS blev sammen med PMV indført i 2014. Fælles for de to er, at etableringsomkostninger er utroligt lave -  IVS'er koster 670 kroner at registrere, og så er der krav om et indskud på minimum 1 krone, PMV'er er gratis at registrere, og der er intet krav om indskud.

 

Dette har utroligt mange fundet attraktivt, hvilket har betydet, at mange af disse selskaber henstår uden aktivitet - også kaldet nulvirksomheder. Hvis der ikke indsendes genregistrering hvert tredje år for PMV'ernes vedkommende eller årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år for IVS'ernes, tvangsopløses virksomheder. Det har indflydelse for på konkursstatistikken. Læs mere om det her i eStatistiks vidensbanks afsnit om konkursstatistik.

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer