Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Øvrige virksomhedsformer

Øvrige virksomhedsformer

Under kategorien 'Øvrige virksomhedsformer' findes der en bred vifte af forskellige entiteter: 

 

 • Dødsbo
  • Et dødsbo foreligger, når ejeren af en enkeltmandsvirksomhed dør, og dødsboet driver virksomheden videre.
 • Medarbejderinvesteringsselskab
 • Partrederi
  • Et partrederi er et samejeforhold om et enkelt skib, for hvilket de nærmere retsforhold reguleres efter deklaratoriske regler i Søloven. Hver partreder hæfter proratarisk for rederiets forpligtelser, det vil sige i forhold til sin andel i skibet.
 • Andelsselskab
  • Et andelsselskab er en virksomhed, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører, eller på lignende måde, og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen, eller forbliver indestående i virksomheden. Andelsselskaber er endvidere karakteriseret ved, at selskabsdeltagerne i reglen, men ikke nødvendigvis, har omsætningspligt med selskabet, at kredsen af deltagere og kapitalgrundlaget er vekslende, og at stemmeretten ikke står i forhold til kapitalindskud. Deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Andelsselskaber er omfattet af LEV.

 • Andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.)
  • Definitionen er som ovenfor under "andelsselskab". Dog hæfter ingen af deltagerne personligt, uden begrænsning og solidarisk for selskabets forpligtelser. Andelsselskaber (-foreninger) med begrænset ansvar er omfattet af LEV.

 • Forening eller selskab med begrænset ansvar
 • Selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.)
 • Forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.)
 • Europæisk Økonomisk Firmagruppe
  • En særlig EU-interessentskabsform, hvor gruppens deltagere (virksomheder/personer i EUs medlemslande) hæfter med hele deres formue (personligt) og solidarisk for gruppens forpligtelser. Selskabsformen bygger på Rådets forordning nr. 2137/85 og dansk gennemførelseslovgivning.
 • Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskab eller selskab med tilsvarende retsform.
  • En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Når filialen har hjemsted i Danmark, gælder ASLs regler.

 • Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab
 • Filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar
  • En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser. Reglerne i LEV gælder, når filialen har hjemsted i Danmark.

 • SCE-selskab
  • SCE-selskab er et europæisk andelsselskab, altså en fælleseuropæisk selskabsform for andelsselskab med begrænset ansvar og har en startkapital.
 • Filial af udenlandsk SCE-selskab
  • En filial af et SCE-selskab er ligesom SCE-selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser.

 • Filial af anden udenlandsk virksomhedsform
  • En filial af et udenlandsk selskab er ligesom selskabets indenlandske afdelinger en bestanddel af selskabet, og selskabet er ansvarligt for filialens forpligtelser.

 • Anden udenlands virksomhed
  • Virksomhedsformen anvendes om enhver udenlandsk virksomhed med udenlandsk ejerforhold, der har en tilknytning til Danmark uden at dette begrunder en filialregistrering, men alligevel en enhedsregistrering i Danmark. Der kan være tale om en hvilken som helst juridisk organisationsform.

 • Fast forretningssted af Europæisk økonomisk firma
 • Selvstændig offentlig virksomhed
 • Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  • Omfatter alle juridiske enheder, der har fået tildelt et CVR-nummer i E&S, og som endnu ikke er registreret i E&Ss register.

 • Øvrige virksomhedsformer
  • Virksomhedsformen dækker over juridiske enheder, der ikke har kunnet indplaceres under de øvrige virksomhedsformer.
 • Særlig finansiel virksomhed
 • SE-selskab
  • Societas Europaea er en europæisk aktieselskabsform med filialer i flere europæiske lande. Værtslandets aktieselskabslovgivning er gældende for SE-selskaber.

 • Filial af SE-selskab
 • Uoplyst virksomhedsform
  • Dækker over oprettede juridiske enheder, hvor det ikke har været muligt fastlægge en virksomhedsform.

 

Kilde: Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register, Danmarks Statistisk, 2008

 

 

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer