Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Kommanditselskab (K/S)

Kommanditselskab (K/S)

"Et kommanditselskab er et selskab, som ejes og drives af to eller flere deltagere, hvilket ligner interessentskabsformen. Den afgørende forskel er imidlertid hæftelsesformen. I kommanditselskabet hæfter en eller flere af deltagerne (komplementarerne) personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens én eller flere deltagere (kommanditisterne) kun hæfter begrænset med sit/deres indskud. Der stilles ikke krav om kapitalindskud fra deltagernes side. Et kommanditselskab er omfattet af LEV kapitel 1, 2 og 7 og aktieselskabslovens § 173, stk. 8."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om kommanditselskaber (K/S): 

  • Kræver ikke startkapital for at oprette. 
  • Skal have mindst én komplementar og én kommanditist, som kan være fysiske personer eller juridiske personer.
  • Komplementarer: Hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis der er flere komplementarer, hæfter de solidarisk. Varetager som udgangspunkt selskabets ledelse, hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne for selskabet. 
  • Kommanditister: Det er selskabets ejere, som hæfter med det beløb, de har indskudt i virksomheden.
  • Der er krav om vedtægter, ledelse i form af en direktion, direktion og bestyrelse eller anden form for ledelsesorgan og indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

 

Læs mere om kommanditselskaber her hos Erhvervsstyrelsen.

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer