subjectNyheder buildVærktøjer question_answerVidensbank contact_mailOm os
store_mall_directory

Branchestatistik

eStatistik har samlet en række branchestatistikker, der detaljeret beskriver udviklingen i det danske erhvervsliv siden 2001. Her kan du få et detaljeret overblik over firmaers køb, salg, eksport og indtjeningsevne. I eStatistiks specialudviklede konkursstatistik, kan eStatistiks kunder ligeledes få et indblik i udviklingen af konkurser i deres branche.

Som kunde hos eStatistik får du adgang til en lang række specialkørsler fra Danmarks Statistik, bl.a. iværksættertal, koncentrationsindeks, eksportvirksomheder og meget mere. Du får ligeledes adgang til eSegmenteringsværktøjet, hvor du kan udarbejde lister over branchens virksomheder. Samt adgang til eDatabankens betalingsstatistikker.

 

Du er velkommen til at kontakte eStatistik, hvis du vil vide mere om, hvordan udviklingen ser ud i din branche. Der er også mulighed for at gennemføre specialkørsler hos Danmarks Statistik, der belyser virksomhedernes økonomiske præstationer i dit område.

Gå direkte til gratis branchestatistik.


Book et foredrag hos eStatistik og få et overblik over din branche.

 

Branchepakken
eStatistiks branchepakke sætter tal på virksomhedernes livscyklus og kortlægger områder som iværksætteri, omsætning, værditilvækst, eksport, beskæftigelse og konkurser. Branchepakken henvender sig til brancheorganisationer og virksomheder, der ønsker en præcis opdatering af udviklingen i deres branche. Det kan for eksempel gælde områder som:

 

  1. Kvartalsvise eller halvårlige opdateringer af omsætning, køb, eksport, værditilvækst, antal virksomheder og ejerform.
  2. Kvartalsvis eller halvårlige opdateringer på import og eksport af udvalgte varegrupper.   
  3. Kvartalsvise konkurstal.
  4. Årsopgørelse over beskæftigelsen i branchen fordelt efter fx socioøkonomisk status, køn, alder, arbejdsstedskommune, etnisk baggrund, uddannelsesniveau.
  5. Årsopgørelse over antal iværksættere, antal vækstiværksættere og iværksætternes overlevelse og jobskabelse.
  6. Koncentrationsindeks, der viser betydningen af de fem og ti største virksomheder i branchen.
  7. Geografisk opdelte omsætnings- og beskæftigelsestal for udvalgte grupper af virksomheder.

 

I samarbejde med eStatistik bestemmer du sammensætningen, så tallene bliver skræddersyede til netop dit behov.